Vacature Medewerker salarisadministratie in Goes/Zierikzee

Onderwijs

Over Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee)

Naam school
Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee)
Contactpersoon
Mevr. E.M. Hooijdonk
Plaats
Goes/Zierikzee
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
pro, lwoo, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, technasium
Beschrijving
Pontes: Een brug naar de toekomst!

Stichting Scholengroep Pontes is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo, tweetalig vwo (Engels), gymnasium, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen. Pontes heeft meerdere locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) te Goes en Pieter Zeeman te Zierikzee.

In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De centrale administratie is in Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’). Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt dat de locaties verbonden zijn.

Onze kijk op het onderwijs:
Een krachtige, uitdagende en veilige leeromgeving voor de leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Goede examenresultaten en doorstromingsmogelijkheden. Het gebruik van moderne leermiddelen. Aandacht voor sociale, culturele en creatieve vaardigheden.

Een openbare scholengroep:
Pontes is er dus voor iedereen; het maakt niet uit welke godsdienst of levensovertuiging een leerling heeft. Niet alleen de leerlingen, ook de medewerkers verschillen van achtergrond. In zo'n omgeving leert een leerling respect te hebben voor de ideeën, normen en waarden van de ander.

Een veilige school:
Een schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door orde, rust en structuur. Een warme sfeer en betrokkenheid.

Een zorgzame school:
Veel tijd en aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling. Loopbaanoriëntatie en loopbaan-begeleiding. Een team van gespecialiseerde docenten voor een gedegen en professionele leerlingbegeleiding. Hulp- en ondersteuningslessen, faalangstreductie en examentraining.

Een school voor uitdagend onderwijs:
Pontes houdt rekening met de interesses en capaciteiten van leerlingen.
 

Vacature

Functietitel
Medewerker salarisadministratie 
Plaatsingsdatum
3-10-2018
Met ingang van
01-01-2019
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,4
Aantal uren
16 klokuren
Omschrijving
Het Goese Lyceum te Goes en Pieter Zeeman te Zierikzee vormen samen de Stichting Scholengroep Pontes (openbaar onderwijs). Het Goese Lyceum biedt onderwijs aan op twee locaties namelijk op de locatie Bergweg (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, ca. 550 leerlingen) en op de locatie Oranjeweg (vmbo gt, havo, atheneum, gymnasium, ca. 1650 leerlingen). Op Pieter Zeeman wordt voor ca. 900 leerlingen onderwijs verzorgd van praktijkonderwijs tot aan VWO.

Per 1 januari 2019 zoekt Scholengroep Pontes structurele versterking op de Centrale Administratie voor de werkzaamheden van een

Medewerker salarisadministratie 0,4 fte – 16 uur per week

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ondersteunende dienst (Centrale Administratie) van een brede scholengemeenschap met ca. 400 medewerkers. De dienst ondersteunt de directie o.a. op het gebied van personeelszaken (HRM), financiële zaken, ICT en facilitaire zaken en is belast met de uitvoering ervan. Binnen het HRM team ontstaat de vacature van medewerker salarisadministratie. Het HRM team bestaat uit een hoofd HRM en 2 medewerkers personeelsbeheer.

Functie
De medewerker salarisadministratie voert de personeels- en salarisadministratie uit, voert mede de rechtspositionele regelingen uit en verstrekt informatie daarover aan personeelsleden, en verricht administratief /organisatorische werkzaamheden in het kader van HRM. De medewerker salarisadministratie is verantwoording schuldig aan het hoofd HRM voor wat betreft de juistheid van de in de administratie aanwezige gegevens, de rapportages betreffende de financiële gegevens en het beheer van de applicatie Raet.

Werkzaamheden
 • Voert de personeels- en salarisadministratie uit middels de applicatie Raet;
 • Voert rechtspositionele regelingen uit en verstrekt informatie daarover aan personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers;
 • Verricht als kerngebruiker werkzaamheden voor Raet, zoals het optimaliseren en ontwikkelen van werkprocessen;
 • Bereidt financiële rapportages voor m.b.t. de salarisadministratie
 
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Overige
Functie-eisen
Wij zoeken een kandidaat die past bij de kernwaarden van de organisatie:
 • Klantgerichtheid.
Identificeren van wensen, behoeften en belangen van de klant en hierop handelend inspelen.
 • Ambitie.
De bereidheid en het vermogen hebben om te blijven verbeteren, doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de ambitie van Pontes.
 • Samenwerken.
De bereidheid en het vermogen hebben om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

Uw profiel als medewerker salarisadministratie bij Pontes
Nauwkeurig, klantgericht, proactief, analytisch, resultaatgericht, organisatorisch competent, stressbestendig, met no-nonsens mentaliteit en gevoel voor humor.

Functie eisen
 • in het bezit van het Praktijkdiploma Loonadministratie of studerend hiervoor;
 • kennis (MBO/HBO niveau) van, en inzicht in de geldende (administratieve) regels en voorschriften inzake de salarisadministratie en – voor zover relevant – de financiële administratie;
 • kennis van, en inzicht in het beheer van de applicatie Raet;
 • brede kennis van, en inzicht in wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, de rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen, pensioenregelgeving binnen het openbaar onderwijs en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan;
 • uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
7
Arbeidsvoorwaarden
De functie is conform het functieprofiel van medewerker salarisadministratie. Een volledige functiebeschrijving is op te vragen bij de afdeling HRM. Standplaats van de werkzaamheden is Goes.
 
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO, afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid en onveranderde bedrijfsomstandigheden is er kans op een vast dienstverband.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hans Stolk, Hoofd HRM. Een volledige functiebeschrijving is op te vragen bij de afdeling HRM.
U kunt uitsluitend reageren via de vacature op onze website tot uiterlijk 14 november as. Indien wij nader met u willen kennismaken, krijgt u hiervan z.s.m. na de sluitingsdatum bericht.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.