Vacature Ervaren Intern Begeleider SALTOschool De Hobbitstee in EINDHOVEN

Onderwijs

Over SALTO

Naam school
SALTO
Contactpersoon
Mevr. Lonneke Janssen
Plaats
EINDHOVEN
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Montessori, Dalton, Jenaplan, Speciaal
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
SALTO is een lerende organisatie die mensen graag wil inspireren tot persoonlijke ontwikkeling door middel van intensieve samenwerking met anderen. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor de professionals in de organisatie. We bieden alle kinderen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging, de mogelijkheid zich te ontplooien om daarmee voorbereid te zijn op de 21ste eeuw. Daarvoor is goed onderwijs met adequate hulpmiddelen, actuele lesmethoden en goed toegeruste professionals, de leerkrachten, een voorwaarde.

Leren is leuk, zowel voor de kinderen als voor volwassenen en bovendien nodig om bij te blijven. Daarom biedt SALTO de leerlingen en de medewerkers alle kansen tot zelfontplooiing. Wij moedigen hen aan te investeren in zichzelf, zodat iedereen met plezier kan leren en werken.

SALTO is een samenwerkingsverband dat in 2001 is ontstaan vanuit de voormalige Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven (SATOE) en de Commissie voor Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs (COBSO), een bestuurscommissie van de gemeente Eindhoven. In 2005 werd dit samenwerkingsverband één stichting: Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs, kortweg SALTO.
Met een aandeelpercentage van 36 procent van de schoolgaande leerlingen, is SALTO qua grootte het tweede schoolbestuur voor het primair onderwijs in Eindhoven. Met 20 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs is SALTO een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld. 

 

Vacature

Functietitel
Ervaren Intern Begeleider SALTOschool De Hobbitstee 
Plaatsingsdatum
3-10-2018
Met ingang van
01-12-2018
Referentienummer
IB13YM
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,6
Omschrijving
VACATUREOMSCHRIJVING IB-er (wtf: 0,6)
In verband met een vacature vanaf 1 december 2018 is SALTOschool De Hobbitstee op zoek naar een ervaren Intern Begleider, met affiniteit voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Mocht tijdens de sollicitatiegesprekken blijken dat er bij sollicitanten affiniteit is met 1 bouw, dan wordt de vacature verdeeld naar 0,2 voor de onderbouw (groep 1,2 en 3) en 0,4 voor de bovenbouw (groep 4 t/m 8).
 
Onze school
Vanuit onze openbare identiteit willen we werken aan een schoolcultuur die gekenmerkt wordt door respect voor elkaar. Met onze pedagogische en didactische veilige omgeving en in samenwerking met ouders, willen we bereiken dat alles wat in een kind aanwezig is, optimaal tot ontwikkeling kan komen waardoor het wordt gestimuleerd tot zo goed mogelijke prestaties.
 
Onze visie is dan ook:
 ‘Elke dag is een nieuwe kans om met vertrouwen samen te spelen en te leren in een uitdagende omgeving.’
 
Dit doen we door toegankelijk, professioneel, kwalitatief en vernieuwend onderwijs. We leren en inspireren kinderen om met zelfvertrouwen, samen te werken, een kritische houding en lef zich volop te ontwikkelen. Waardering is fundamenteel bij de pedagogische ondersteuning van het kind. Door waarderende feedback uit te spreken, de leerling succeservaringen op te laten doen en hem/haar te informeren over diens prestaties, wordt het zelfbeeld van het kind positief ontwikkeld.
Dat geldt ook voor onze medewerkers. Samen zetten we dé extra stap die nodig is om te leren voor het leven. Bouw jij mee aan de toekomst van onze kinderen?
 
SALTOschool DeHobbitstee heeft een betrokken team van 18 collega’s die onderwijs verzorgen voor zo’n 180 leerlingen.
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Functie-eisen
Functieomschrijving
We zoeken m.i.v. 1 december 2018 een IB-er met een werktijdfactor van 0,6 die vanuit haar/zijn persoonlijkheid en deskundigheid de volgende taken op zich kan nemen:
 
Begeleidende en coachende taken
 •  Lid van het MT;
 • Neemt deel aan het gezamenlijk IB-overleg van SALTO;
 • Collegiale consultatie; hulp (bijv. observatie) en advies geven aan collega’s (wanneer daar behoefte aan is) m.b.t.
  • zorgleerlingen,
  • didactische vragen ;
 • Indien gewenst, leerkrachten hulp bieden bij het maken en/of evalueren van een groepsplan of een OPP;
 • Observeren en coachen van leerkrachten ter versterking van leerkracht handelen;
 • Begeleiden en onderhouden van contact met ouders bij een zorgleerling;
 • Begeleiden/coachen van leerkrachten t.a.v. verwijzing van leerlingen voor externe zorg (fysiotherapeute, logopediste, schoolarts, mobiel team).
Administratieve en coördinerende taken
 • Collega’s ondersteunen m.b.t. afnemen toetsen;
 • Toetskalender bijhouden waarin het protocol dyslexie zit verwerkt;
 • A.d.h.v. trendanalyses en toetsanalyses een schoolzelfevaluatie maken;
 • Administratie bijhouden t.a.v. opbrengsten, acties en analyes HGW-gesprekken;
 • Up to date houden van CITO-toetsen;
 • Up to date houden van de (digitale) orthotheek;
 • Eduscoop bijhouden en lezen;
 • Leerkrachten  instrueren m.b.t. LOVS;
 • Voorbereiden en voorzitten van het  ZorgAdviesTeam (ZAT) en de Consultatieve Leerling Begeleiding (CLB);
 • Levert een significante bijdrage aan de schoolgids, het SOP en het schoolplan.
Innoverende taken
 • Kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen;
 • N.a.v. de schoolzelfevaluatie in kaart brengen waar nieuwe ontwikkelingen nodig zijn en deze ook initiëren, implementeren en borgen;
 • Evalueren van de zorgstructuur;
 • Initiatieven nemen in innovatieve veranderingen m.b.t. het didactisch en sociaal–emotioneel functioneren van de leerlingen binnen de school;
 • Actief bijhouden van onderzoek, nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom de leerlingenzorg.
Communicatie
 • Onderhoudt contacten met externe instanties;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een professionele relatie met iedere medewerker;
 • Onderhoudt contacten met andere IB-ers binnen SALTO en neemt deel aan de intervisie en IB-overleggen;
 • Durft mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden;
 • Kan goed omgaan met belangentegenstellingen.
Tot slot heeft u een duidelijke visie op leerlingenzorg, waarbij u mee denkt over de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs. U staat voor een minimalistische manier van dossiervorming.
 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
 • Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast; 
 • Inschaling conform CAO-PO.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Interesse?
Wanneer u zich in bovenstaand profiel herkent en belangstelling heeft voor de vacature, nodigen wij u uit te solliciteren door het insturen van een actueel CV en een motivatiebrief via de sollicitatieknop onderaan de vacaturetekst op onze website (www.salto-eindhoven.nl). U kunt reageren tot uiterlijk 11 november 2018.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school, Ilse Potjewijd, telefonisch (040-2511441) of via de e-mail ilse.potjewijd@bs-hobbitstee.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.