Vacature Onderwijsassistent in Rotterdam

Onderwijs

Over Meerpaal

Naam school
Meerpaal
Contactpersoon
Dhr. B. van Hamburg
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
lwoo, vmbo
Beschrijving
De Meerpaal is een overzichtelijke school voor vmbo-t (mavo), -kader en -basis met leerwegondersteuning. Enerzijds zijn wij een duidelijke en voorspelbare school met heldere regels waar iedereen zich aan houdt, anderzijds staat de ontwikkeling en behoefte van elk kind voorop. Vijftig procent van de leerlingen haalt het diploma op een hoger niveau dan het basisschooladvies. Het begrijpen en verder brengen van leerlingen zien wij als een belangrijk onderdeel van ons vak.
 
Meerpaal is een van de acht scholen van CSG Calvijn. De scholen van CSG Calvijn gaan mee met de tijd, werken nauw met elkaar samen en delen kennis en middelen. We bieden een inspirerende werkomgeving, waarbij persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen vanzelfsprekend zijn. Alle Calvijnscholen dragen met trots het keurmerk ‘goed’ van de Onderwijsinspectie. Ga jij ook voor uitstekend onderwijs, dan ben je bij ons van harte welkom!

Vacature

Functietitel
Onderwijsassistent 
Plaatsingsdatum
2-10-2018
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8
Omschrijving
Met ingang van 1 november 2018 is er op Calvijn Meerpaal een vacature voor onderwijsassistent, voor 0,8 fte (4 dagen).
Mocht je graag met leerlingen willen werken en hen begeleiden bij hun specifieke ondersteuningsbehoeften dan is een baan op Calvijn Meerpaal een goede keuze. Je werkt in prettige sfeer, met gedreven collega’s en mooie leerlingen. Hieronder vind je informatie over verantwoordelijkheden, activiteiten en inschaling.
 
Functieprofiel Onderwijsassistent
 
1.       Kader en bevoegdheden van de Onderwijsassistent (hieronder afgekort tot OA)
a.       De OA op Calvijn Meerpaal werkt binnen de door de directie vastgestelde beleidskaders
b.       De OA verricht zelfstandig taken onder verantwoordelijkheid van de daartoe aangewezen docent of leidinggevende.
c.       De OA maakt deel uit van het OOP
 
2.       Werkzaamheden.
a.       De OA op Calvijn Meerpaal ondersteunt o.l.v. de docent leerlingen bij het zelfstandig leren en verwerken van kennis, waarbij observeren, signaleren, stimuleren, ondersteunen en het bieden van structuur onderdeel uit maken van de ondersteuning.
b.       De OA op Calvijn Meerpaal houdt zich onder andere bezig met:
 • Het assisteren bij surveillance en organisatie van toetsweken en examens
 • Het organiseren en mede uitvoeren van ouderavonden
 • Het afnemen van didactische onderzoeken
 • Het verzorgen van verslaglegging
 • Het ondersteunen bij excursies
 • De verwerking van cijfers
 • Het ondersteunen van lessen en het begeleiden van kleine groepjes leerlingen
 • Het geven van invallessen m.b.v. beschikbare softwareprogramma’s
 • Het beantwoorden van vragen van leerlingen m.b.t. laptops, audio-visuele hulpmiddelen, etc.
 • Het aanwezig zijn op de leerlingbespreking en de algemene PV    
 
3.       Facilitering
De functie van Onderwijsassistent F wordt op basis van het FUWA-systeem VO gewaardeerd in salarisschaal 6 van het OOP. Je dient als sollicitant wel in het bezit te zijn van een diploma onderwijsassistent (MBO-4). 
 
4.       Kennis en vaardigheden 
 • Kennis van didactische en pedagogische basisprincipes 
 • Inzicht in de organisatie van Calvijn Meerpaal 
 • Kennis van de missie en visie van Calvijn Meerpaal 
 • Zelfstandig:De OA is in staat zelfstandig te werken 
 • Communiceren en samenwerken. De OA is communicatief sterk, is een teamplayer, en kan zich in woord en schrift goed uiten.  
 • Didactisch en pedagogisch.De OA kan de leerling de noodzakelijke uitleg geven en draagt bij aan het veilige klimaat van de school 
 • Initiatief.De OA toont een proactieve houding. 
 • Plannen en organiseren. De OA is in staat concrete acties volgens planning uit te voeren. De OA weet prioriteiten te stellen en werkt nauwkeurig. 
 • Kritisch en slagvaardig. De OA weet processen te beschouwen en is kritisch op de kwaliteit die hij moet leveren. 
 • Flexibel en initiatiefrijk.De OA is flexibel en is in staat om te anticiperen op onverwachte situaties zoals die bijvoorbeeld ontstaan bij de ziekte van een docent. De OA kan daar waar dat noodzakelijk is, initiatieven nemen die de kwaliteit van de organisatie in de breedste zin van het woord kunnen verbeteren. 
 • Belangstelling en opleiding: De OA heeft belangstelling voor schoolontwikkelingen en staat open voor scholing.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Overige
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.