Vacature invalleerkracht ivm zwangerschapsverlof en ziektevervanging in Rotterdam

Onderwijs

Over Mytylschool De Brug

Naam school
Mytylschool De Brug
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Niveau
vmbo, mavo, havo
Beschrijving
Mytylschool de Brug is een school voor leerlingen van 4 - 18 jaar met een lichamelijke beperking en functionerend op een cognitieve niveau van ZML tot normaal lerend.In samenwerking met Rijndam revalidatiecentrum bieden wij een compleet onderwijs-zorgarrangement waarbij het streven is de leerlingen vanuit een veilig klimaat toe te leiden naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het onderwijsprogramma is daarom gericht op het uitstroomperspectief van de leerling.

Mytylschool De Brug biedt een veilige omgeving voor kinderen waar men niet alleen komt om te leren, maar ook om elkaar te ontmoeten en te spelen. De school is uiteraard toegankelijk gemaakt voor rolstoelen maar is ook voorzien van allerlei aanpassingen waardoor kinderen zo min mogelijk last zullen hebben van lichamelijke beperkingen. We hopen dat de school ook voor ouders een ‘thuisgevoel’ zal geven. De school heeft drie afdelingen: een basisafdeling SO (zml en normaal lerenden), een VSO Praktisch gericht onderwijs (zml) en een VSO vmbo-havo afdeling (normaal lerenden).

Vacature

Functietitel
invalleerkracht ivm zwangerschapsverlof en ziektevervanging 
Plaatsingsdatum
1-10-2018
FTE
1,0 en 0,4
Omschrijving
De SO-afdeling van Mytylschool de Brug is op zoek naar enthousiaste leerkrachten.

Bij voorkeur met ervaring in cluster 3. Ervaring met ZML- leerlingen is een prÃ.
Â

De SO van mytylschool De Brug is er voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking. ÂDe leerlingen zijn al naar gelang onderwijsbehoefte ingedeeld in ÃÃn van de 19 groepen en kennen een uitstroom van dagbesteding tot diplomagericht.

Gemiddeld zitten er in elke groep 10 leerlingen die ongeveer dezelfde onderwijsbehoefte hebben, maar desondanks onderling verschillen. Wij streven ernaar een onderwijsprogramma aan te bieden dat zo optimaal mogelijk is toegesneden op de mogelijkheden van elk kind. Voor iedere groep staat een klassenteam bestaande uit een leerkracht en een klassenassistent. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg voor de leerlingen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.mytylschooldebrug.nl
Â

Het gaat om tijdelijke vacatures (met voor een kleiner deel WTF uitzicht vast) op de SO, hoofdvestiging Ringdijk 84.
Â

  1. WTF 1,0 Bovenbouw Moeilijk lerend per eind november tot en met eind maart/begin april, waarna deels ouderschapsverlof.ÂÂ

  2. WTF 0,4 ziektevervanging per direct

Â

Een dagje meedraaien Âbehoort tot de selectieprocedure.
Â

Sollicitatiebrieven met C.V.. kunnen worden gemaild aan Janneke Boeijen, afdelingsleider SO mytylschool de Brug. Âjboeij@mytylschooldebrug.nl
Â

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.


Nadere informatie en solliciteren:
Janneke Boeijen, jboeij@mytylschooldebrug.nl

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
conform CAO
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.