Vacature Docent Nederlands 2e graads (vervanging) in Dokkum

Onderwijs

Over Dockinga College

Naam school
Dockinga College
Contactpersoon
Mevr. A. Bos
Plaats
Dokkum
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Beschrijving

Dockinga College: groot en toch klein

Het Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost-Friesland. Leerlingen kunnen er bijna alle typen
onderwijs volgen: Vmbo-basis en kaderberoepsgerichte leerweg, Vmbo-theoretische en gemengde leerweg, Havo en Vwo (Atheneum en Gymnasium). In voorkomend geval bieden wij ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan. In het
beroepsgerichte onderwijs kunnen leerlingen afstuderen in de technische, verzorgende en economische sector.

In Dokkum kennen we de locaties VMBO VAKschool, Vmbo GT, Havo/Vwo-onderbouw, Havo-Vwo bovenbouw.
In Ferwert wordt de onderbouw vmbo en Havo/Vwo aangeboden. Afstuderen is hier mogelijk in de
theoretische leerweg. De locaties (onderwijseenheden) hebben maximaal ongeveer 600 leerlingen.

Missie
Het Dockinga College wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs.

Onderwijsconcept: Geloven in talenten
Hoewel er verschillen zijn tussen de typen onderwijs, heeft het Dockinga College toch een gemeenschappelijke opvatting over wat docenten en schoolleiding op grond van missie en visie goed onderwijs vinden. Die opvatting noemen we het onderwijsconcept. Het kreeg de titel “Geloven in talenten” mee.

“Wij geloven in de talenten van leerlingen; daarom willen wij zorgen voor een goed en veilig onderwijsklimaat waarin de met de identiteit van onze school verbonden kernwaarden respect en geborgenheid de bedding vormen waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. Wij willen leerlingen een duidelijke structuur aanbieden waarin zij zich gekend weten, op een opbouwende
manier benaderd worden en het normaal vinden dat zij op hun gedrag worden aangesproken.”

Nieuwsgierig naar onze visie en onderwijsconcept ? Kijk op onze website.

 

Vacature

Functietitel
Docent Nederlands 2e graads (vervanging) 
Plaatsingsdatum
12-9-2018
Met ingang van
Per direct
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
Aantal uren
22
Omschrijving
Dockinga College Dokkum
Vacature docent Nederlands 2e graads (vervanging)
Locatie VMBO-VAKschool Dokkum
Aantal lessen: Totaal 22 lessen klas 3 en 4.
Ingangsdatum: Per direct
Reageren voor: 24-09-2018 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
2e graads
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.