Vacature Begeleider Passend Onderwijs in Delft

Onderwijs

Over SWV VO Delflanden

Naam school
SWV VO Delflanden
Contactpersoon
Mevr. Klooster
Plaats
Delft
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
lwoo, vmbo, mavo
Beschrijving
Het SWV VO Delflanden bestaat uit 7 schoolbesturen en 15 schoollocaties voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs.
 
Het SWV VO Delflanden ondersteunt de scholen om, uitgaande van een kwalitatief goed onderwijsprogramma op elke schoollocatie, zo passend mogelijk onderwijs te bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Samenwerking tussen onderwijs, hulpverlening, ouders en jongere staat in onze ondersteuning centraal.
 
Met passend onderwijs willen we bereiken dat voor alle jongeren binnen de grenzen van ons samenwerkingsverband een zo passend mogelijke onderwijsplek beschikbaar is, waarbij wordt uitgegaan van hun talenten en ontwikkelingsmogelijkheden, op een gewone school als dat kan, maar op een speciale school als meer intensieve begeleiding nodig is, waarbij alle scholen mogelijkheden hebben voor het bieden van ondersteuning op maat, zodat zo min mogelijk jongeren (langdurig) thuis komen te zitten en elke leerling een perspectief heeft op passend vervolgonderwijs of een passende plek op de arbeidsmarkt.
 
De Begeleider Passend Onderwijs verricht de werkzaamheden vanuit het Expertiseteam van het SWV VO Delflanden op een aantal schoollocaties binnen het samenwerkingsverband.
 
De Begeleider Passend Onderwijs werkt nauw samen met de zorgcoördinator van de school en de medewerker van Team Jeugd van de gemeente Delft. Hiërarchisch wordt verantwoording afgelegd  aan de directeur van het samenwerkingsverband

Vacature

Functietitel
Begeleider Passend Onderwijs 
Plaatsingsdatum
10-9-2018
Met ingang van
01-11-2018
Soort vacature
Parttime
FTE
0,8000
Omschrijving
Werkzaamheden:
 • Het geven van onderwijs gerelateerde handelingsadviezen aan docenten of teams  in het VMBO aan de hand van observaties binnen en buiten de klas, gesprekken met leerlingen, docenten en ouders/verzorgers.
 • Het praktisch ondersteunen van docenten indien sprake is van handelingsverlegenheid in de omgang met verschillen tussen leerlingen.
 • Het bieden van kortdurende ondersteuning of training aan (groepen) leerlingen om verwijzing naar intensievere vormen van onderwijsondersteuning zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Het begeleiden van kwetsbare leerlingen (en hun ouders) bij een doorstroom vanuit PO naar VO, (V)SO naar VO of vanuit VO naar VSO.
 • Het bieden van nazorg-trajecten aan leerlingen die in de Time In van de VMBO-scholen of het FLEX-College van het SWV hebben gezeten en weer terugstromen naar een reguliere klas.
 • Het in kaart brengen van de onderwijs- en zorgbehoeften aan de hand van gesprekken met leerlingen, ouders en mentor en het maken van de vertaalslag naar de inzet van eventuele extra onderwijsondersteuning.
 • Het, in samenspraak met zorgcoördinator en gedragswetenschapper, opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor leerlingen die meer specifieke onderwijsondersteuning nodig hebben.
 • Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen aan docenten/docententeams en mentoren om de ondersteuningsstructuur op de scholen (basisondersteuning) te vergroten.
 • Het leveren van een bijdrage aan kwalitatieve en kwantitatieve rapportages aan de directeur van het SWV die van belang zijn voor de continuïteit en de verantwoording van het werk enerzijds en voor innovaties anderzijds.Het geven van onderwijs gerelateerde handelingsadviezen aan docenten of teams  in het VMBO aan de hand van observaties binnen en buiten de klas, gesprekken met leerlingen, docenten en ouders/verzorgers.
 • Het praktisch ondersteunen van docenten indien sprake is van handelingsverlegenheid in de omgang met verschillen tussen leerlingen.
 • Het bieden van kortdurende ondersteuning of training aan (groepen) leerlingen om verwijzing naar intensievere vormen van onderwijsondersteuning zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Het begeleiden van kwetsbare leerlingen (en hun ouders) bij een doorstroom vanuit PO naar VO, (V)SO naar VO of vanuit VO naar VSO.
 • Het bieden van nazorg-trajecten aan leerlingen die in de Time In van de VMBO-scholen of het FLEX-College van het SWV hebben gezeten en weer terugstromen naar een reguliere klas.
 • Het in kaart brengen van de onderwijs- en zorgbehoeften aan de hand van gesprekken met leerlingen, ouders en mentor en het maken van de vertaalslag naar de inzet van eventuele extra onderwijsondersteuning.
 • Het, in samenspraak met zorgcoördinator en gedragswetenschapper, opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor leerlingen die meer specifieke onderwijsondersteuning nodig hebben.
 • Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen aan docenten/docententeams en mentoren om de ondersteuningsstructuur op de scholen (basisondersteuning) te vergroten.
 • Het leveren van een bijdrage aan kwalitatieve en kwantitatieve rapportages aan de directeur van het SWV die van belang zijn voor de continuïteit en de verantwoording van het werk enerzijds en voor innovaties anderzijds.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
Overige
Functie-eisen
Gevraagd wordt:
 • Relevante opleiding op HBO-niveau
 • Kennis van zaken op het gebied van syndromen, gedrags- en leerstoornissen
 • Ervaring in een onderwijskundige setting is een pré.
Kwaliteiten van belang voor een begeleider passend onderwijs:
 • Communicatief, flexibel, gericht op samenwerken, vasthoudend, praktisch, analytisch, oplosingsgericht, betrouwbaar, initiatiefrijk, positief ingesteld, empatisch

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
Schaal 10 of LB-schaal

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Heeft u hart voor deze doelgroep kwetsbare leerlingen, denkt u over de juiste kwaliteiten te beschikken en heeft u zin om het SWV VO Delflanden te komen versterken?

Maak dan uw interesse voor deze functie kenbaar vóór 1 oktober  2018  middels een motivatiebrief en uw curriculum vitae. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.