Vacature Groepsleerkracht in Hilversum

Onderwijs

Over Chr Inst Groen van Prinsterer

Naam school
Chr Inst Groen van Prinsterer
Contactpersoon
Mevr. de Haan
Plaats
Hilversum
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht 
Plaatsingsdatum
13-6-2018
Met ingang van
01-09-2018
Soort vacature
Fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0.9050
Omschrijving
Het betreft een volledige baan in groep 1 en 2.

Wij zijn een kleine school in Hilversum 

De onderwijsvisie en missie van de Groen van Prinsterer

Missie:
“Het geven van onderwijs gericht op een brede ontwikkeling en vorming van kinderen op weg naar een zelfstandig functioneren in de samenleving. Daarbij rekening houdend met ieders mogelijkheden ”

“de Groen” gaat voor kwaliteit!


Visie:
Als christelijke school willen wij midden in de samenleving staan. Wij streven naar een brede christelijke vorming van kinderen, en wij vinden onze inspiratie hiervoor in de Bijbel. Vanuit deze basis willen wij ons onderwijs vormgeven in het totale pakket van vakken op school en niet alleen tijdens het godsdienstonderwijs.

Daarom staan op de Groen van Prinsterer de volgende punten centraal:

1. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich evenwichtig te ontwikkelen. 
2. Elk kind wordt optimale ontplooiingsmogelijkheden geboden.
3. Er is onderling respect tussen leerlingen en leerkrachten. 
4. Er is een veilige sfeer.

Onderbouwing van onze visie:
1. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich evenwichtig te ontwikkelen. 
Een evenwichtige ontwikkeling voor elk kind houdt in dat de verschillende ontwikkelingsgebieden evenredig aandacht krijgen. Dit betekent dat wij in ons onderwijs naast de cognitieve ontwikkeling ook andere ontwikkelgebieden aan bod laten komen. Dit zijn: sociale ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en culturele ontwikkeling. 

2. Elk kind wordt optimale ontplooiingsmogelijkheden geboden.. 
Wij streven naar zorg op maat, dus aangepast aan de mogelijkheden van het kind.
Soms betekent dit dat de leerkracht gaat compenseren omdat het kind aan het plafond van zijn mogelijkheden zit. Voor andere kinderen houdt dit in dat zij juist meer of andere leerstof aankunnen. De leerkracht accepteert de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind en gaat daarmee aan het werk. 
Voor optimale ontplooiing van het kind is het belangrijk dat het kind de kans krijgt om taken zelfstandig te doen en te onderzoeken. De leerkracht draagt er zorg voor dat deze zelfstandig te maken opdrachten voor het kind redelijkerwijs goed uit te voeren zijn. Op deze manier krijgt het kind succeservaringen. Het bevorderen van zelfstandigheid geeft het kind zelfvertrouwen. Dit is een goede basis voor een kind om zich optimaal te kunnen ontplooien.

3. Er is onderling respect tussen leerlingen en leerkrachten. 
Wederzijds respect betekent dat we elkaar waarderen en rekening houden met elkaar. Dit geldt voor alle geledingen binnen de school: voor leerkrachten onderling, voor leerlingen onderling, maar ook voor leerlingen en leerkrachten naar elkaar toe. 
Dit rekening houden met elkaar en het leren waarderen van elkaar wordt vanuit deze basis breder getrokken naar de wereld om ons heen, een wereld waar mensen met andere culturen en meningen leven.
De christelijke traditie waarin onze school staat komt voort uit de Bijbel en wij vragen dat de kinderen hier respectvol mee om gaan. Ook willen wij de kinderen leren met respect om te gaan met andere religieuze tradities en opvattingen. Samen vieren wij als school de grote christelijke feesten. Een belangrijk aspect binnen deze vieringen is het elkaar ontmoeten.

4. Er is een veilige sfeer. 
Vanuit de christelijke levensvisie wordt een plaats gecreëerd waar kinderen zich veilig voelen. Vanuit een houding van onderlinge waardering en rekening houden met elkaar, is het mogelijk om een veilige leeromgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt en optimaal kan functioneren. Een omgeving van wederzijds vertrouwen.De Groen van Prinstererschool
De "Groen van Prinstererschool" is een christelijke basisschool met tussen de 220 en 240 leerlingen, gelegen nabij het Raadhuis van Hilversum. De school is gestart in 1908.

De profilering van “De Groen” kent vijf kernbegrippen. Het gaat dan over zaken die ons bijzonder kenmerken of die wij belangrijk vinden. We nemen u in dit hoofdstuk in vogelvlucht mee door onze school.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.