Vacature Re-integratie consulent in Rotterdam

Onderwijs

Over Stichting BOOR

Naam school
Stichting BOOR
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Montessori, Dalton, Jenaplan, Speciaal, Praktijkonderwijs
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
pro, lwoo, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, technasium
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Re-integratie consulent 
Plaatsingsdatum
17-5-2018
FTE
0,8 - 1,0 fte
Omschrijving
Stichting BOOR werkt vanuit haar missie om maximale kansen te creÃren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.
Ons motto: Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

Consulent re-integratieÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

De functie
De afdeling HR bij BOOR is volop in beweging. Vanuit de wens tot verdere professionalisering gaan we de werkwijze rondom langdurige verzuimcasuÃstiek en onderwerpen rond duurzame inzetbaarheid anders inrichten. De professional die wij zoeken dient goede kennis te hebben van de wet- en regelgeving op het gebied van verzuimbegeleiding en te beschikken over sterk ontwikkelde netwerk-skills en ervaring op het gebied van begeleiding binnen het 2e spoor en outplacement.Â

Je doel is om samen met de uitgevallen collega, zijn of haar leidinggevende en andere betrokken partijen te komen tot een snelle en adequate re-integratie. Mocht dat niet meer mogelijk zijn dan zorg je voor een volledig en juist dossier. Daarnaast zorg je er voor dat ook de lijn naar ander werk buiten de huidige werkkring kordaat en duidelijk wordt ingezet, dan wel dat de instroom in de WIA voor alle partijen soepel verloopt. Je onderhoudt contacten met de Arbodienst, collegaâs uit het HR advies team, providers van interventies, schoolleiders en de uitgevallen medewerkers. Je bent betrokken bij analyse van de resultaten, bij trainingen en bij het geven van masterclasses. Je volgt de voortgang en zorgt er voor dat zaken niet stilvallen, zonder de verantwoording van de eigenlijke casemanager (de leidinggevende) over te nemen. Je adviseert over de toepassing van wet en regelgeving en vervult een rol in bezwaar en beroepszaken. Je denkt en werkt mee aan de invulling van duurzame inzetbaarheid bij BOOR. Omdat het een nieuwe functie betreft lever je een bijdrage aan de precieze invulling ervan.

Nadere informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Janneke van den Hoek , Teamregisseur HR Beleid en Advies via 06 â22 99 4 99 7. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Esmà van Leijden via esme.vanleijden@stichtingboor.nl. Solliciteren kan uitsluitend digitaal tot 30 mei 2018. Je kunt je sollicitatie sturen naar sollicitatie@stichtingboor.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
10
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.