Vacature Remedial teacher in Rotterdam

Onderwijs

Over Rudolf Steiner College

Naam school
Rudolf Steiner College
Contactpersoon
Mevr. D. Maclean
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Vrijeschool
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo
Beschrijving
Rudolf Steiner College is een school voor vwo, havo en vmbo-tl middenin de stad Rotterdam.
De school maakt, samen met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en Den Haag, deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN).
De school werkt vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en geeft de leerlingen de ruimte ‘te worden wie ze zijn’. Daarbij is de school een vrijeschool van deze tijd, waarin docenten bewust zijn dat zij onderwijs geven voor hoofd, hart en handen.
Met 920 leerlingen en 100 betrokken en enthousiaste medewerkers is het Rudolf Steiner College een overzichtelijke school waar leerling en leraar zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen.
Werken op het Rudolf Steiner College betekent werken in een lerende organisatie. Een omgeving waarin mensen durven te onderzoeken, te leren en graag met elkaar bespreken hoe de lessen en het w
erk zo goed mogelijk gedaan kan worden. Zij kunnen het antroposofisch gedachtegoed vertalen naar de huidige onderwijspraktijk. Een ondernemende houding, ambitie en initiatiefkracht worden gewaardeerd.
Er is een intern scholingsprogramma door docenten onderling, met intervisie en uitwisseling. Het volgen van scholing buiten de school wordt gestimuleerd en ondersteund.
Als je interesse hebt in werken op onze school, kun je dat, ook als er geen vacatures open staan, kenbaar maken door het sturen van een open sollicitatie naar info@rudolfsteinercollege.nl. t.a.v. Mw. Maclean
.
Van docenten wordt verwacht dat zij minimaal een 2de graads-bevoegdheid hebben.

Vacature

Functietitel
Remedial teacher 
Plaatsingsdatum
15-5-2018
Met ingang van
01-08-2018
Soort vacature
Parttime
FTE
0,6
Omschrijving
Vacature Remedial Teacher (0,6fte)
 
Het Rudolf Steiner College is een school voor VWO, HAVO en VMBO-tl in Rotterdam.
De school maakt, samen met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en Den Haag, deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN).
 
De school werkt vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en geeft de leerlingen de ruimte ‘te worden wie ze zijn’. Daarbij is de school een vrijeschool in en van deze tijd.
 
Met 920 leerlingen en 110 betrokken en enthousiaste medewerkers is het Rudolf Steiner College een overzichtelijke school waar leerling en leraar zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen.
 
Taakomschrijving remedial teacher 

Als remedial teacher begeleid je leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren (didactiek) zowel individueel als in groepsverband. Onderliggend is de specifieke hulpvraag van de leerling, deze richt zich met name op het leerproces. Als remedial teacher ben je betrokken bij het taal- en rekenbeleid. Tevens begeleid je, in samenwerking met het zorgteam, leerlingen bij diverse vormen van diagnostiek en adviseer je de ouders, medeleerlingen en collega’s bij de begeleiding.


Op alle gebieden lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de begeleiding in de school en adviseer je het onderwijzend personeel. Je werkt in een multidisciplinair team, waarin er intensief wordt samengewerkt met ouders, met externe partners en elkaar.
 
Taken:
  • Uitvoeren en coördineren van de screening op dyslexie
  • Bieden van groepslessen aan RT-leerlingen op het gebied van reken, lezen en spelling
  • Overleggen met en eventueel doorverwijzen naar interne of externe deskundigen
  • Begeleiden van leerlingen met leerachterstanden en/of ontwikkelingsproblematiek
  • Opstellen en uitvoeren, evalueren van individuele begeleidingsplannen voor leerlingen
  • Informeren van ouders over de begeleiding en voortgang
  • Rapporteren over de voortgang van leerlingen aan docenten, mentoren, teamleiders en zorgteam
  • Deelnemen intern en extern zorgoverleg
  • Ondersteunen zorgteam rondom afname Drempelonderzoek
  • Ondersteunen zorgteam rondom aannametijd
 
Standplaats:
Werkzaam op het Rudolf Steiner College in Rotterdam op de locaties Tamboerstraat en Oudedijk.
 
Schrijf een motivatiebrief en stuur deze samen met je CV naar Daphne Maclean, dma@vszh.nl, voor maandag 14 mei 2018. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Hanne van Asch, 0619718028 of mail naar hva@vszh.nl.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.