Vacature Teamleider VWO in Rotterdam

Onderwijs

Over Montfort College

Naam school
Montfort College
Contactpersoon
Mevr. M. Jansen
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
mavo, havo, vwo
Beschrijving

Het Montfort College is een school voor vwo - havo - mavo.

Op het Montfort College werken we met het zogenaamde Inclusieve Rooster. Dit rooster staat voor minder lessen op een dag, die langer duren. Daarnaast bieden we onze leerlingen huiswerkbegeleiding onder schooltijd. Binnen het rooster wordt een deel van de lessen als keuzewerktijd aan de leerlingen aangeboden. We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren nadenken over de keuzes die ze maken en hierop leren reflecteren. Binnen de keuzewerktijd is er keuze uit ondersteuningslessen voor alle vakken, projecten en cursussen en daarnaast kunnen leerlingen deze tijd inzetten om aan een werkstuk of presentatie te werken in bijvoorbeeld de goed uitgeruste mediatheek van de school.

Het Montfort College is sinds 2016 gesitueerd in een modern pand, dat voorzien is van moderne faciliteiten als goede wifi door het hele gebouw, een lift en rolstoelvriendelijke toiletten.

Het Montfort biedt op de drie niveaus alle sectoren en profielen aan. Daarnaast kunnen leerlingen zich aanmelden voor het programma Chinees, dat een eindexamenvak is op het vwo. Ook kunnen leerlingen zich aanmelden voor de cursus Cambridge- en Business English, die resulteert in een officieel erkend certificaat van de Cambridge University.
Bijzonderheden
Het Montfort College werkt met een docententeam dat veelvuldig samenwerkt en overlegt. De school vindt deze samenwerking belangrijk en zoekt nieuwe collega's die, naast het verzorgen van een interessant en aansprekend lesprogramma, graag een bijdrage willen leveren aan deze onderlinge samenwerking. 

Vacature

Functietitel
Teamleider VWO 
Plaatsingsdatum
15-5-2018
Met ingang van
1-08-2018
Soort vacature
Fulltime
FTE
1,0
Aantal uren
0,2
Omschrijving
Het managementteam van het Montfort College wordt gevormd door de locatieleider, de teamleider mavo, havo en teamleider vwo . De teamleider is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig en organisatorisch beleid binnen de school en werkt daarbij samen met de locatieleider en de collega teamleider. De teamleider legt verantwoording af aan de scholengroep directeur Zuiderpark College en Montfort College. Naast onderwijs en organisatie is de teamleider verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg en de leerlingenzorg.
De werkzaamheden worden verricht binnen de dagelijkse schoolleiding van de school.

Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden:
·        Deelname aan intern en extern overleg
·        Het aansturen van de mentoren, het zorgteam en de vakdocenten
·        Het coördineren en bewaken van de werkzaamheden van de leden van het team
·        De coördinatie/begeleiding van nieuwe docenten
·        Het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de leden van het team
·        Werving en selectie van personeel
·        Leerbegeleiding en leerlingenzorg
·        Het opstellen van het jaarplanning voor docenten en leerlingen
·        Beleidsvoorbereiding en uitvoering
·        Het vormgeven en uitvoeren van PR-beleid
·        Het verzorgen van een aantal lessen (0,2 FTE)
·        Het organiseren van (informatie)bijeenkomsten en schoolevenementen
·        Het coördineren en bewaken van diverse processen rondom leerlingen en de organisatie
·        Het coördineren van buitenschoolse leerlingenactiviteiten.
 
Met betrekking tot onderstaande disciplines (deelgebieden) is het wenselijk dat de beoogde teamleider complementair kan zijn aan de locatieleider:
·        Heeft aantoonbare kennis van en vaardigheden met Magister
·        Kan de locatieleider vervangen indien afwezig
·        Is bereid zich te ontwikkelen en relevante scholing te volgen
·        Is bereid een verdiepingsslag in kwaliteitszorg te coördineren.
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
1e graads
Functie-eisen

De teamleider die wij zoeken:
·        Heeft ervaring in het eerstegraadsgebied in het havo/vwo onderwijs
·        Beschikt over een onderwijsbevoegdheid VO
·        Beschikt over onderwijskundig leiderschap (hij/zij heeft het vermogen om een onderwijskundige visie in woord en geschrift uit te dragen en gestalte te geven)
·        Is in staat zowel op processen als op resultaten te sturen
 ·       Weet vestiging-overstijgend te denken en te werken
·        Neemt bij afwezigheid van de locatieleider verantwoordelijkheden waar
·        Is in staat interne en externe verbindingen aan te gaan
·        Heeft ervaring met en een visie op het ontwikkelen van digitaal onderwijs
·        Heeft een positieve, constructieve en professionele grondhouding
·        Is in staat draagvlak en verbinding aan te brengen op meerdere niveaus en weet mensen in te inspireren
·        Is in staat collega’s te coachen, te motiveren en feedback te geven met behoud van relatie
·        Is zowel een teamplayer als een teambuilder
·        Voelt zich verantwoordelijk in zijn/haar functie en is hierbij proactief.

Competenties
De rollen en competenties behorend bij de functie teamleider staan in de managementprofielen van LMC en is als bijlage bijgevoegd. Aanvullend zoeken wij iemand met de volgende competenties:
•  Innovatief
•  Stressbestendig
•  Organiseren en plannen
•  Communicatieve vaardigheden

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
12
Arbeidsvoorwaarden

Rotterdamse Leraren C.A.O.
De Rotterdamse Leraren C.A.O. is een initiatief van de gemeente en schoolbestuurders. Sinds het schooljaar 2016 - 2017 bestaan deze 'Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs'. Dit zijn voorwaarden met leuke en nuttige extra's voor leraren met een bevoegdheid en pedagogisch medewerkers binnen de vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Met deze extra’s wil de gemeente de aantrekkelijkheid van Rotterdam als vernieuwende onderwijsstad bevorderen, nu en in de toekomst.  
Onderdelen van de Rotterdamse Leraren C.A.O. zijn de Rotterdamse lerarenbeurs, Broedplaats010, de Welkomstpremie van € 5000,- bij een tekortvak en de Rotterdampas.

Rotterdamse Lerarenbeurs
Met de Rotterdamse Lerarenbeurs krijgen leraren de ruimte om zich verder te ontwikkelen door een opleiding, cursus, stage of coachingstraject te volgen. Dit kan individueel of samen met collega’s, bijvoorbeeld voor een onderzoeksproject of voor het opzetten van een professionele leergemeenschap. Op www.onderwijs010.nl/lerarenbeurs vind je meer informatie.

Broedplaats010
In Broedplaats010 gaan leraren samen aan de slag met concrete opdrachten om het onderwijs te vernieuwen. Ook komt de dynamiek van de stad Rotterdam aan bod, waarbij de focus ligt op de bijbehorende uitdagingen in het onderwijs en de vroeg- en voorschoolse educatie. De eigen ontwikkeling krijgt een prominente plek, net als het persoonlijk leiderschap. Elementen die nodig zijn om vernieuwingen in gang te zetten. Aanmelden kan via www.onderwijs010.nl/broedplaats010.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie

Ben je binnen jouw huidige vestiging teamleider of heb je andere coördinerende taken op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs(kwaliteit) (met een LC-functie of hoger) en/of herken je jezelf in bovengenoemd profiel, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie (motivatie & CV) voor 3 juni 2018.

Deze kun je mailen naar mjansen-besseling@lmc-vo.nl , t.a.v. de heer G.W.G. Reniers, scholengroepdirecteur Zuiderpark College & Montfort College.
 
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw N.M.A. van Lent op telefoonnummer: 010 -485 52 77
 
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op donderdag 21 juni 2018 tussen 12.00 – 15.30 uur.
De tweede gespreksronde zal plaatsvinden -indien van toepassing- op donderdag 28 juni 2018
tussen 14.00 en 18.00 uur. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.