Vacature Bouwcoördinator/Leerkracht in Helmond

Onderwijs

Over Wilhelminaschool

Naam school
Wilhelminaschool
Contactpersoon
Dhr. ATP van der Meijs
Plaats
Helmond
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
De Wilhelminaschool heeft als identiteit: bijzonder neutraal onderwijs.
Bijzonder, omdat in Nederland alle vormen van onderwijs - anders dan openbaar onderwijs - “bijzonder” worden genoemd.
Neutraal, omdat ons onderwijs voor iedereen toegankelijk is en niet gebaseerd is op een religie of een specifieke onderwijsfilosofie.
 
Het onderwijs op de Wilhelminaschool is gebaseerd op de volgende missie:
 
 Ons schoolconcept
 
Onze missie (daar staan wij voor) = “Natuurlijk plezierig samen vooruit”
 
Onze visie (daar gaan wij voor) = “Bij het plezierig leren op de Wilhelminaschool staat het welbevinden van ieder kind centraal, waarbij de jaargroep de veilige basis vormt. Om dit te bereiken scheppen wij een kindvriendelijke en uitdagende leeromgeving en een natuurlijke speelomgeving. Binnen de mogelijkheden van de jaargroep dragen de leerkrachten zorg voor een hanteerbaar ontwikkelings- en leerproces van de individuele kinderen. Het belangrijkste doel in dat proces is dat de kinderen gezamenlijk én individueel vertrouwen opbouwen om zich te kunnen ontplooien én hun weg te kunnen vinden – ook na onze school – in de maatschappij.
Daarbij gaan wij met elkaar uit van een sfeer van: samen leren en vieren, veilig zijn en voelen, respect hebben voor elkaar, positief benaderen, gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid en open communicatie.”  
 
Voor RvT, Bestuur, MR, Team, ouders en kinderen gelden hierbij de volgende kernwaarden: betrokkenheid, respect, gezamenlijkheid en eigentijds.

Betrokkenheid: Betrokkenheid van ieder vormt de basis voor een goed schoolklimaat c.q. het welbevinden. Betrokkenheid zien we op school vooral aan de mate waarin men zich verbonden voelt met en verantwoordelijk voelt voor de ander en de verbondenheid met de eigen én de gemeenschappelijke taken en ontwikkeling (concreet = interesse in ieder kind en elkaar)
Respect: Respect voor elkaar zien we terug in het gedrag, waarin men laat zien de ander als waardevol mens te beschouwen – ongeacht de verschillen. Hierdoor voelt iedereen zich veilig  om op basis van gelijkwaardigheid zijn/haar eigenheid te kunnen en mogen behouden. Men  houdt dus rekening met elkaar en dat is bij de sfeer, het werken en het samenwerken bij ons op school een voorwaarde (concreet = o.a. ook respect voor de natuur).
Gezamenlijkheid: Gezamenlijkheid zie je in ons streven naar een WIJ-gevoel. Het samen zorgen voor veiligheid, plezierig leren en opbrengsten. Alle betrokkenen streven ernaar samen optimaal te kunnen functioneren, zodat niemand het gevoel krijgt er alléén voor te staan (concreet = o.a. kringgesprekken, jaarsluiting e.a. vieringen, samenwerkend leren, schoolreizen/kampen).
Eigentijds: Eigentijds, omdat we in willen spelen op de (snel veranderende) maatschappij, daar waar mogelijk. Hierbij stimuleren we elkaar én de kinderen om mee te denken, met ideeën te komen en creatief te denken om te kunnen anticiperen op veranderingen en op hun toekomst. Naast de ontwikkeling van het leren speelt de ontwikkeling als mens hierbij bij ons aanbod en met name ICT een grote rol.
N.b. Communicatie: Duidelijke, eerlijke, open en positief kritische communicatie tussen alle betrokkenen is bij dit alles uiteraard een voorwaarde. Met deze kernwaarden zijn wij – team Wilhelminaschool – gekomen tot de volgende essentiële zaken:

De identiteit, de missie en de visie vormen de basis voor het schoolplan 2015-2019 en het totale aanbod van de school. Deze signatuur en visie zorgen voor een instroom van kinderen van binnen, maar zeker ook van buiten de wijk.

Vacature

Functietitel
Bouwcoördinator/Leerkracht 
Plaatsingsdatum
9-5-2018
Met ingang van
1-8-2018
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0.6000
Omschrijving
De Wilhelminaschool in Helmond zoekt:

Een ervaren leerkracht voor twee dagen groep 7 gekoppeld aan één dag bouwcoördinatorschap, waarbij vanuit ervaring coachende, begeleidende en leidinggevende vaardigheden gewenst zijn.
Vanwege de grootte van de school (ongeveer 450 leerlingen in 17 groepen) werken wij met bouwcoördinatoren, die vanuit het MT (managementteam) verantwoordelijk zijn voor één van de drie bouwen. In het kader van onderwijs en onderwijsvernieuwing vinden wij het van groot belang, dat alle werknemers van een bouw frequent contact hebben met hun coördinator. Dit om het werkplezier en de onderwijsontwikkelingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De drie dagen zijn in onderling overleg nog nader te bepalen.  

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
LB

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Kandidaten wordt gevraagd z.s.m. te reageren (vóór vrijdag 18 mei) via mail/brief aan:

Mail: info@wilhelminaschool.nl
Post: Benoemingsadviescommissie (BAC) Wilhelminaschool, Bachlaan 9, 5707RM, Helmond

Procedure: Doel is om voor 1 juni na gesprekken van de BAC met uitgenodigde kandidaten te komen tot een advies ter benoeming.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.