Vacature Lid Raad van Toezicht in Amstelveen

Onderwijs

Over Amstelveen College

Naam school
Amstelveen College
Contactpersoon
Mevr. Vermaseren
Plaats
Amstelveen
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
Haal het beste uit jezelf! Dat is ons motto!
Het Amstelveen College is een openbare school met 1600 leerlingen te Amstelveen. Wij dagen leerlingen en medewerkers uit het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij door uitdagende lessen te geven, door het aanbieden van de plusprofielen sport, expressie en natuurtalent en door een uitgebreid aanbod van buitenschoolse activiteiten. Het Amstelveen College is Universum school en stimuleert leerlingen tot het kiezen van bètavakken en bèta vervolgopleidingen.

Vacature

Functietitel
Lid Raad van Toezicht  
Plaatsingsdatum
17-4-2018
Met ingang van
01-08-2018
Soort vacature
Parttime
Omschrijving
Het Amstelveen College valt als enige school onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen. Voor de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen zijn wij per 1 augustus 2018 op zoek naar een:  
 
LID RAAD VAN TOEZICHT
(JURIDISCHE PORTEFEUILLE)

U heeft een juridische achtergrond en een brede ontwikkeling doorgemaakt, bij voorkeur in het bedrijfsleven en aantoonbare affiniteit met innovatie en vernieuwing, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, Technologie en/of Media.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het met de bestuurder/rector overeengekomen beleid en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is onder meer belast met het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch inhoudelijk en financieel meerjarenplan. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en voor de dagelijkse gang van zaken op de school. De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur. Als adviseur groeit de Raad van Toezicht steeds meer toe naar de rol van strategisch partner van de bestuurder waarbij meegedacht wordt over strategische ontwikkelingen van het Amstelveen College.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en kent een auditcommissie, waarin twee leden van de raad zitting hebben. De vergaderingen (5 tot 6 keer per jaar) van de Raad van Toezicht worden gehouden op het Amstelveen College. De raad wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Twee leden van de raad van toezicht zijn bindend voorgedragen door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en één lid door de medezeggenschapsraad als geheel. De overige leden zijn door de Raad van Toezicht voorgedragen. Dit laatste geldt ook voor het nieuw te werven lid. Benoeming geschiedt door de gemeenteraad van Amstelveen.
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Overige
Functie-eisen

Profiel Lid Raad van Toezicht (Juridische portefeuille)
De Raad van Toezicht bestaat uit leden die met elkaar beschikken over de expertise die nodig is om het toezicht op alle relevante terreinen te kunnen uitvoeren. Er is een algemene profielschets beschikbaar waarin de basiskwaliteiten, specifieke expertisegebieden en algemene vaardigheden staan beschreven waaraan de leden van de RvT moeten voldoen.
Van het nieuwe lid Raad van Toezicht wordt, naast de genoemde criteria in het algemene profiel, de volgende kennis en ervaring gevraagd:
 
·         U heeft affiniteit met het (Voortgezet) Onderwijs.
·         U heeft een juridische HBO/WO opleiding.
·         U heeft een brede ontwikkeling doorgemaakt en aantoonbare affiniteit met innovatie en vernieuwing bijvoorbeeld
          op het gebied van ICT, Technologie of Media.
·         U bent in staat om (onderwijs)vraagstukken in juridisch perspectief te plaatsen en overziet de juridische risico’s.
·         U heeft ervaring met juridische en governance vraagstukken in complexe organisaties.
·         Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een ‘medior’
          (tussen de ca. 10 en 25 jaar werkervaring) met ervaring in het bedrijfsleven.
·         Ervaring als toezichthouder is een pré.
·         U bent bij voorkeur woonachtig in het voedingsgebied van de school (Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel,
          Badhoevedorp).
·         U bent uitstekend in staat om de balans te bewaken tussen de verschillende rollen als toezichthouder: afstand houden
          als toezichthouder, goed op de hoogte zijn van hetgeen binnen de school leeft, en betrokken zijn als adviseur.  
·         U heeft kennis van het onderzoekskader 2017 VO of u bent bereid zich dit snel eigen te maken (het onderzoekskader
          2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het voortgezet onderwijs is ingericht).
·         U bent proactief en positief kritisch ingesteld, gericht op samenwerking, onafhankelijk en u heeft een open, transparante
          houding.
 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
De bezoldiging van een lid Raad van Toezicht is vastgesteld op € 3.250,-- per jaar. De benoemingsperiode is voor een termijn van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Aanvullende informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo Werving & Selectie, bereikbaar op 06 4126 8686 of via kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 april via de website www.deroo.nl/vacatures. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.