Vacature Afdelingsleider 5 en 6 vwo in Utrecht

Onderwijs

Over St. Bonifatiuscollege

Naam school
St. Bonifatiuscollege
Contactpersoon
Dhr. de Groot
Plaats
Utrecht
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Beschrijving

Vacature

Functietitel
Afdelingsleider 5 en 6 vwo 
Plaatsingsdatum
16-4-2018
Met ingang van
1 augustus 2018
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8 - 1,0 fte
Aantal uren
3 tot 6
Omschrijving
De afdelingsleider draagt zorg voor het coördineren van de onderwijs- en begeleidingsprocessen in zijn/haar afdeling. De afdelingsleider geeft leiding aan een team van mentoren en docenten. De afdelingsleider is verantwoordelijk voor een pedagogisch klimaat in de afdeling dat bevorderlijk is voor het leren en de brede ontwikkeling van leerlingen en dat bijdraagt aan een veilige en plezierige sfeer op school. De afdelingsleider draagt zorg voor de onderwijsresultaten van de afdeling en de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs in de afdeling, m.n. vanuit een pedagogische en didactische invalshoek. De afdelingsleider werkt binnen de gestelde kaders van het meerjarig schoolplan.
Profiel van de afdelingsleider 5 en 6 vwo:
 1. Je bent in staat om op inspirerende en motiverende wijze leiding te geven
 2. Je bent in staat om op basis van de onderwijskundige visie van de school, in samenspraak met je team, concrete beleidsdoelstellingen te formuleren
 3. Je bent in staat om planmatig te werken aan concrete resultaten
 4. Je bent in staat om effectief samen te werken in je team en in de schoolleiding
 5. Je hebt affiniteit met de doelgroep leerlingen in de bovenbouw van het vwo
 6. Je hebt een academisch werk- en denkniveau
 7. Je hebt een eerstegraads lesbevoegdheid en bent een uitstekende docent

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
1e graads
Functie-eisen
Competenties van de afdelingsleider:
 1. Coördinatie van de uitvoering van het onderwijs door mentoren en docenten.
 • de afdelingsleider zorgt er voor dat de mentoren en docenten in de afdeling tijdig weten wanneer zij wat moeten doen;
 • de afdelingsleider draagt zorg voor een zodanige organisatie van het onderwijs dat het leren erdoor bevorderd wordt;
 • de afdelingsleider bevordert en bewaakt het door de school gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen de afdeling;
 • de afdelingsleider draagt zorg voor een zodanige organisatie en uitvoering van de leerlingbegeleiding dat deze wordt bevorderd;
 • de afdelingsleider is vaardig in communicatie met ouders, docenten en leerlingen over de uitvoering van het onderwijs en de begeleiding.
 • De afdelingsleider 5 en 6 vwo is specifiek verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de grote reizen binnen de gestelde kaders.
 • De afdelingsleider 5 en 6 vwo is specifiek verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de diploma-uitreiking. 
 1. Leiding geven.
 • de afdelingsleider stimuleert en coacht mentoren (en op termijn) docenten in zijn afdeling en maakt daarbij onderscheid naar de verschillende ontwikkelingsstadia van mentoren en docenten;
 • de afdelingsleider houdt zich aan de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken met  mentoren en docenten;
 • de afdelingsleider stimuleert de mentoren en docenten tot het volgen van training en scholing die past bij de ontwikkelingsdoelstellingen van de medewerker en van de school;
 • de afdelingsleider ziet toe op de naleving van de school- en afdelingsafspraken en spreekt medewerkers die in gebreke blijven op een manier aan die bijdraagt aan een “afspraak is afspraak” cultuur. 
 1. Ontwikkeling en vernieuwing onderwijs.
 • de afdelingsleider stelt (tussentijdse) evaluaties op over de uitvoering van het onderwijs en leerlingbegeleiding die inzicht verschaffen over wat goed gaat en waar knelpunten zitten;
 • de afdelingsleider maakt resultaten bespreekbaar en neemt initiatieven om tot verbetering te komen;
 • de afdelingsleider informeert de schoolleiding en directie over de evaluatie van beleid en desgewenst over beleidsaanpassingen;
 • de afdelingsleider draagt bij aan het uitwerken en ontwikkelen van het onderwijs in de afdeling door het begeleiden van werk- en projectgroepen;
 • de afdelingsleider bereidt in voorkomende situaties het schoolbeleid mede voor m.b.t. onderwijsbeleid, personeelsbeleid, planning en organisatie, etc.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal LD volgens CAO-VO

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
De sollicitatietermijn loopt tot 14 mei. Daarna vinden, bij voorkeur op donderdag 17 en vrijdag 18 mei, de gesprekken met de kandidaten plaats. Een op de functie toegesneden assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Wij zien uw motivatiebrief met curriculum vitae graag tegemoet voor 14 mei a.s.
Wij verzoeken u deze brief te richten aan mevr. Drs. J.A.S.M.. Schreuder (rector): vacature@boni.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de school: www. boni.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.