Vacature Beleidsadviseur/ projectleider onderwijs in Wageningen

Onderwijs

Over Aeres Hogeschool Wageningen

Naam school
Aeres Hogeschool Wageningen
Contactpersoon
Mevr. R. Verweij
Plaats
Wageningen
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Beschrijving
Aeres Hogeschool telt circa 3.000 studenten en bestaat uit drie faculteiten (Almere, Dronten en Wageningen).
De faculteit in Wageningen is een unieke, kleinschalige kennisinstelling en biedt opleidingen, onderzoek en diensten gericht op duurzaam leren en ontwikkelen voor beroepsonderwijs en bedrijf. Wij leiden docenten op die onderwijs kunnen verzorgen op vmbo- en mbo-scholen in de groene sector en consumptieve techniek en masters in leren en innoveren.
 

Vacature

Functietitel
Beleidsadviseur/ projectleider onderwijs 
Plaatsingsdatum
16-4-2018
Met ingang van
01-08-2018
Soort vacature
Parttime
FTE
0,6 fte
Omschrijving
Ben jij onze nieuwe beleidsadviseur?
Analytisch onderwijskundige met ervaring in curriculumontwikkeling, kwaliteitszorg en examinering? Met breed
organisatorisch inzicht, coördinerende, organisatie en planningscompetenties? Met projectleiderscapaciteiten, en
goede interpersoonlijke competenties? Met kennis van leraren- en bedrijfsopleidingen, op de hoogte van
ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek op hogescholen, van innovatieve visies op leren en ervaring met
onderwijsontwikkeling? Zelfstandig, ondernemend en creatief, met goede schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid, uitgerust met humor en relativeringsvermogen?


Aeres Hogeschool Wageningen zoekt per 1 augustus een
Beleidsadviseur/ projectleider onderwijs

Omvang 0,6 fte

De beleidsadviseur ondersteunt het faculteitsmanagement bij curriculumontwikkeling en implementatie,
onderzoek, kwaliteitszorg of examinering, afhankelijk van de projecten die er lopen. De adviseur is werkzaam bij de
ondersteunende diensten van Aeres Hogeschool Wageningen en verricht werkzaamheden die betrekking hebben
op één of meer van de volgende resultaatgebieden: (complexe onderwijs)beleidsontwikkeling en advisering (met
een meerjarig karakter) en/of leiden van projecten. De beleidsadviseur werkt in een team met twee andere
beleidsadviseurs.

Functie-inhoud
- Beleidsontwikkeling en advisering, zoals: ontwerpen van richtlijnen, methoden, technieken enz. op één of
meerdere beleidsgebieden; coördineren van de inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van
besluitvorming; opstellen van of inhoudelijk bijdragen aan implementatieplannen en begeleiding,
implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming en/of het (coördineren van)
inhoudelijk, procesmatig en procedureel implementeren van producten en diensten en het voorbereiden van
besluitvorming; leveren van bijdragen aan de informatievoorziening door het samenstellen en analyseren van
managementinformatie en het geven van adviezen; opstellen van meerjaren beleidsplannen, kwaliteitszorg..
- Projecten: optreden als projectleider en richting geven aan complexe en multidisciplinaire innovatieve
onderwijsbeleidsprojecten rekening houdend met andere politieke, maatschappelijke en/of organisatorische
vraagstukken; formuleren van de projectopdracht en (eind)resultaten, beoordelen van de politieke,
maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid en het benoemen van kritische succesfactoren;
aansturen van projectmedewerkers; formuleren van de projectopdracht en (eind)resultaten, beoordelen van
de haalbaarheid en het benoemen van kritische succesfactoren; organiseren van het projectsecretariaat.
- Samenwerking en functioneel aansturen van medewerkers: brengen van samenhang tussen de diverse
activiteiten en processen; zorgen voor optimale afstemming met andere eenheden; organiseren en
plannen/prioriteren van de uit te voeren werkzaamheden; bewaken van de voortgang van de uitvoering van de
werkzaamheden;

Organisatie
Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs,
onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief
ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de
ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te
nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.200
studenten. Iedere faculteit heeft een eigen profiel en focus.
Op de faculteit Aeres Hogeschool Wageningen, waar deze functie vacant is, leiden we innovatieve docenten en
kennismanagers op voor beroepsgerichte vakken in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de groene sector,
de sector voeding, horeca en consumptieve technieken, dienstverlening en producten. We zijn nauw betrokken bij
inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen deze sectoren. Sinds jaar en dag hebben veel
afgestudeerden een circulaire of hybride carrière, juist door de verbinding van het beroepsdomein en de sector
met leren en onderwijs. Duurzaam leren en ontwikkelen staat centraal in alle opleidingen, het onderzoek, de
nascholingen en deskundigheidsbevordering. Onze masteropleiding Leren en Innoveren is al vijf jaar achtereen
uitgeroepen tot Topopleiding (Keuzegids Masters 2018).

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Functie-eisen
Functie-eisen
We vragen een ervaren onderwijskundige met minimaal een mastergraad. Actuele vaardigheden in data-analyse en
verwerking (spss, kwalitatieve analyses), kennis van curriculumontwikkeling, opleiden van leraren, kwaliteitszorg
zijn een pré. Ervaring in het leiden van projecten met professionals. Communicatief, pro-actief, een goede
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en een flinke dosis veerkracht.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling
De taken worden uitgevoerd vanuit de functie adviseur conform het functiehuis van de hogeschool. Inschaling
afhankelijk van leeftijd en ervaring. De omvang is 0,6 fte. De functie is gewaardeerd met een functie in
functieschaal 11. Het betreft een structurele functie. Eerste aanstelling voor bepaalde tijd met een maximum van
een jaar bij de Stichting Aeres Groep

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Solliciteren, procedure en meer informatie
Via mw. Sadhna Bharos, s.bharos@aeres.nl, kunt u de functiebeschrijving opvragen. Wij ontvangen uw
gemotiveerde sollicitatie en cv uiterlijk 7 mei 2018 t.a.v. mw. drs M. de Beus, faculteitsdirecteur, via
s.bharos@aeres.nl. Gesprekken worden gehouden in mei in Wageningen. Sollicitaties via andere kanalen worden
niet meegenomen in de selectieprocedure. Voor vragen kunt u contact opnemen met Madelon de Beus
(faculteitsdirecteur) via 0622 414 855 of m.de.beus@aeres.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.