Vacature twee leden voor de schoolleiding IVKO in Amsterdam

Onderwijs

Over IVKO

Naam school
IVKO
Contactpersoon
Mevr. Ellen van den Tol
Plaats
Amsterdam
Type onderwijs
Montessori
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
mavo, havo
Beschrijving
Het IVKO is een kunstvakschool voor mavo en havo met zo’n 470 leerlingen. Sinds het ontstaan in 1962 is leren van en door kunst het uitgangspunt. Kunstvakken staan daarom centraal in het onderwijs. De leerlingen worden gestimuleerd hun individuele talenten te ontplooien en zich verder te ontwikkelen. Ze leren daarmee veel over zichzelf en over de maatschappij waarin zij leven. In een breed cultureel en kunstzinnig programma komen alle disciplines niet alleen in de lessen, maar ook in buitenschoolse activiteiten verzorgd door professionals, aan bod. Dit vormt de basis van de vakschool en maakt het IVKO bijzonder en onderscheidend in Amsterdam en omstreken.

Naast kunstvakschool is het IVKO ook een montessorischool. De leerlingen worden gestimuleerd zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daartoe worden de talen en de zaakvakken aangeboden in open leerdomeinen dit biedt leerlingen de ruimte om keuzes te maken in dat eigen leerproces.

Het IVKO is een opleidingsschool (NOA) en is lid van de Vereniging Cultuur Profielscholen. Het IVKO maakt deel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), een scholengroep met vier scholen en zes locaties. Samen tellen deze scholen zo’n 4.000 leerlingen. Binnen de MSA-scholen zijn het onderwijs en de organisatie gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen, vrijheid in gebondenheid en de school als leef - en leergemeenschap.’

 
Bijzonderheden
Wij verwachten van onze kandidaten affiniteit met kunst (en/of kunstonderwijs) en enige kennis van en/of ervaring met het montessori-onderwijs. Daarnaast verwachten wij dat kandidaten in staat zijn om bij te dragen aan onderwijsvernieuwing.

Vacature

Functietitel
twee leden voor de schoolleiding IVKO 
Plaatsingsdatum
15-4-2018
Met ingang van
1 augustus 2018
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,4 - 0,6 fte
Omschrijving
De Amsterdamse Kunstvakschool IVKO biedt mavo en havo montessorionderwijs aan zo’n 470 leerlingen. Het IVKO wil de schoolleiding uitbreiden met twee (deeltijd)-leden die samen met de directeur de volle potentie van deze zo bijzondere, kunstzinnige school helpen waarmaken.   
 
Kenmerkend voor de organisatie van het onderwijs op het IVKO is dat verantwoordelijkheden zoveel mogelijk in handen worden gelegd van de professionals. Vier kernteams buigen zich over de dagelijkse coördinatie van het onderwijs en leerlingzaken. De vier voorzitters van de kernteams overleggen met de schoolleiding over schoolbrede zaken. De kernteams dragen geen personele verantwoordelijkheid.

De schoolleiding draagt zorg voor samenhang tussen de kernteams en is verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling, (strategisch) HRM, de gesprekkencyclus, de bedrijfsvoering, de kwaliteitsborging, PR en de onderwijsplanning. Belangrijk speerpunt is het versterken en (nog) beter uitdragen van het kunstprofiel.
 
De opdracht
Het IVKO heeft als kunstvakschool een unieke positionering in het Amsterdamse onderwijsveld. Leerlingen kiezen heel bewust en met groot enthousiasme voor het IVKO. Dat geldt ook voor de docenten en ondersteuners die er werken. Werken op het IVKO is ook uitdagend: zo betekent het uitgebreide kunstaanbod bijvoorbeeld dat alle cognitieve vakken gecondenseerd worden aangeboden. Dat vraagt nogal wat van docenten en leerlingen en schoolleiding. De uitkomsten van het leerlingentevredenheidsonderzoek op het gebied van didactiek en de examenresultaten bieden ruimte voor verbetering. Dit vergt de komende jaren specifieke aandacht net als de keuze voor meer mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren. Een ander aandachtspunt is de ervaren werkdruk: hoe organiseren we het IVKO zo dat we ruim baan geven aan de ondernemingszin van onze docenten en leerlingen en tegelijkertijd sturen op organisatorische rust?

 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
1e graads of 2e graads
Functie-eisen
Je bent een energiek persoon met een academisch denk – en werkniveau en affiniteit met kunstonderwijs. Je weet wat er allemaal georganiseerd moet worden om de dagelijkse gang van zaken op een school soepel te laten verlopen. Je bent een goede communicator, een coachend leider die mensen kan enthousiasmeren.
Uit je brief en cv blijkt dat je beschikt over:
  • aantoonbaar inzicht in de inhoud, structuur en cultuur van het voortgezet onderwijs
  • kennis en ervaring op het gebied van organisatie en de dagelijkse gang van zaken in een school
  • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van pedagogiek en didactiek en het praktisch vertalen hiervan naar het onderwijs
  • een relevante opleiding voor leidinggevende in het onderwijs of bereidheid die te volgen
  • een lesbevoegdheid
Daarnaast waarderen wij kennis en ervaring in 1 of meerdere van onderstaande gebieden:
  • je kunt onderwijsresultaten analyseren en planmatig kwaliteitsverbeteringen doorvoeren, zowel inhoudelijk als procesmatig
  • je bent vaardig in het werken met de aspecten die horen bij de bedrijfsvoering van een onderwijsorganisatie (vb. financiën, formatieplanning)
  • je hebt ervaring in het ontwikkelen van (meerjarig) onderwijskundig beleid, zowel wat inhoud betreft als het bewaken van het proces
 
Als je jezelf herkent in onderstaande kwaliteiten en de onderwijsvisie van het IVKO van harte onderschrijft dan is dat ook een goede reden om te solliciteren.

Leiderschap: je handelt op basis van gelijkwaardigheid en transparantie. Je geeft professionals ruimte om hun eigen werk vorm te geven. Je bent in staat constructieve feedback te geven en te ontvangen. Je deelt de opvatting dat de schoolleiding dienend is aan de leerlingen en aan alle mensen die werken op het IVKO. Je betrekt mensen actief bij het nemen van besluiten en schroomt niet waar nodig een lastige knoop door te hakken.

Verbindend vermogen: je stimuleert en organiseert onderlinge samenwerking en verbinding, ook als het niet meteen voor de hand ligt. Je gebruikt tegenspraak om de school beter te maken. Je bezit de vaardigheid te enthousiasmeren

Organiserend vermogen: met je kennis van wat er allemaal nodig is om een school soepel te laten werken zorg je voor een goede planning, heldere procedures en handzame werkdocumenten. Je draagt bij aan organisatorische rust.

Communicatieve vaardigheden: je zet altijd in op de dialoog en luistert goed. Je bent een goede coach. Je bent duidelijk en betrouwbaar: je doet wat je zegt. Tussen de creatieve en ondernemende collega’s weet jij de juiste toon te vinden. Je onderhoudt op een plezierige en betrokken wijze de contacten met medewerkers, leerlingen, ouders waar het zaken betreft die de kernteams overstijgen.
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
12

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Inlichtingen
Voor nadere informatie over school, profiel van de functie en de MSA: zie  www.ivko.nl en www.msa.nl.
 
Solliciteren
Sollicitaties kunnen tot en met maandag 7 mei 9.00 uur verstuurd worden aan advies@ellenvandentol.nl.
De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten.
 
Belangrijke data
Kennismakingsgesprekken zijn gepland op 23 en 24 mei De selectiegesprekken worden gehouden op 28 mei en 31 mei.
 
Aanstelling per 1 augustus 2018
 
Een assessment en een Management Drives-profilering kunnen deel uitmaken van de procedure.
 
De procedure wordt begeleid door extern adviseur Ellen van den Tol.
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.