Vacature Leerkracht gr5 + ICT-les in Zeist

Onderwijs

Over Zeister Schoolvereeniging

Naam school
Zeister Schoolvereeniging
Contactpersoon
Dhr. G.G. Vink
Plaats
Zeist
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
De Zeister Schoolvereeniging is een basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs. We zijn gevestigd in een sfeervol, monumentaal pand, gelegen in de mooie, groene wijk "Het Lyceumkwartier".
Alle ouders zijn lid van de schoolvereniging en zeer nauw betrokken bij de activiteiten in en rondom de school. Het bestuur wordt gevormd door ouders, de dagelijkse leiding ligt bij de directeur. De school telt gemiddeld 250 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.

Vacature

Functietitel
Leerkracht gr5 + ICT-les 
Plaatsingsdatum
13-4-2018
Met ingang van
1-8-2018
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0.85
Omschrijving
OVER ONS
De Zeister Schoolvereeniging is een gezellige basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs (zelfstandig als éénpitter). We zijn gevestigd in een sfeervol, monumentaal pand, gelegen in de mooie, groene wijk “Het Lyceumkwartier” in Zeist.
Alle ouders zijn lid van de schoolvereniging en zeer nauw betrokken bij de activiteiten in en rondom de school. Het bestuur wordt gevormd door ouders, de dagelijkse leiding ligt bij de directeur. De school telt gemiddeld 260 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.
Het onderwijs wordt gegeven in een leerstofjaarklassensysteem met een parallelstructuur (dit houdt in dat elke groep de mogelijkheid heeft een subgroep te maken waarin door een bevoegde leerkracht verdieping/verrijking/ondersteuning wordt geboden). Daarnaast zijn er vakleerkrachten (ICT, gym en muziek) die de groepsleerkrachten ondersteunen.

Missie en visie
De missie van de ZSV luidt als volgt:
‘De school streeft, in een veilig en plezierig schoolleerklimaat, naar een optimale ontwikkeling van de kwaliteiten en talenten van iedere leerling, zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied.’
Samengevat is onze mission statement:   ZELFSTANDIG ~ SAMEN ~ VOORUIT

Dit vertaalt zich naar de volgende visie:
‘Wij willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op de toekomst met aandacht voor het hier en nu. Dit betekent dat wij kijkend naar de (on)mogelijkheden van het kind, het kind uit willen dagen tot een vorm van leren die recht doet aan zijn of haar potentie.
Wij willen vanuit wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen in de interactie tussen leerling en leerkracht en tussen leerlingen onderling, zelfstandigheid, zelfdiscipline en probleemoplossend vermogen bevorderen.
Wij streven er naar een belangrijke bijdrage te leveren aan een positief kritische (levens)houding, met respect voor andere levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.
Wij vinden, mede vanuit de verenigingsgedachte, betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs van grote waarde.’

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Functie-eisen
FUNCTIEOMSCHRIJVING
We zoeken een enthousiaste leerkracht die op een betrokken wijze een belangrijke bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van zowel de kinderen als de organisatie. Je doet dit door deels groepsleerkracht te zijn en deels vakleerkracht ICT. (2 dagen gr.5, 2 dagen ICT-les gr. 4-8).
Wij verwachten dat je:
 • Beschikt over een PABO-diploma
 • Uitstekende kennis van actuele ontwikkelingen in het primair onderwijs en op jouw vakgebied hebt.
 • Goede pedagogische en didactische vaardigheden hebt
 • Affiniteit hebt met het karakter van een schoolvereniging
 • Je thuis voelt bij onze visie en missie
 • Initiatief toont
 • Goed bent in plannen en organiseren
 • Kwaliteitsgericht bent
 • Creatief bent
 • Goede communicatieve vaardigheden hebt
 • Een positieve benadering hebt
 • Goed kan samenwerken
 • Flexibel bent
 • Een open en professionele houding hebt
 • Kennis hebt van leerlijnen en de wijze waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen
 
Specifiek als vakleerkracht ICT verwachten we dat je:
 • ICT-lessen verzorgt voor de groepen 4 t/m 8
 • Leerlijn voor ICT aan leerlingen uit groep 1 t/m 8 opzet, actualiseert en continueert
 • In overleg met de directeur en het team vormgeeft aan ICT-beleid
 • Je contacten onderhoudt met externe organisaties
 • Je het ICT-netwerk, hardware en software beheert en onderhoudt
 • Je ondersteunt bij het opstellen van gebruikersregels en controle op naleving hiervan
 • Voorstellen doen t.a.v. invoering van ICT binnen de dagelijkse onderwijspraktijk
 • Je het ICT-veranderingsproces organiseert, begeleidt en evalueert
 • ICT-gerelateerde zaken onder de aandacht van bestuur, directie, team en ouders brengt.
 • Je het ICT-beleidsplan schrijft en actualiseert
 • Eigen kennis en vaardigheden op peil houdt
 • Op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen en deze kan vertalen naar de eigen praktijk
 • Je relevante teamscholing aandraagt of verzorgt 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
LA
Arbeidsvoorwaarden
AANSTELLING / BELONING
Het betreft een functie voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd voor 34 uur (0,85 FTE) in schaal LA van de cao-PO. Met ingang van 1 augustus 2018.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
GEINTERESSEERD?
Kijk voor meer informatie over onze school op de website: www.zsv-zeist.nl. U kunt uw sollicitatie met CV voor 13 mei sturen naar info@zsv-zeist.nl t.a.v. de directeur, Guido Vink. Ook voor vragen kunt u met Guido contact opnemen via dit e-mailadres.

PROCEDURE
Uiterlijk vrijdag 18 mei word je uitgenodigd voor een gesprek.
 
Leden van de Zeister Schoolvereeniging zijn uitgesloten van deelname aan deze sollicitatieprocedure. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 
CONTACT
Zeister Schoolvereeniging
info@zsv-zeist.nl
www.zsv-zeist.nl
Tel. 030 69 22 532
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.