Vacature Conrector onderwijs in Amstelveen

Onderwijs

Over Hermann Wesselink College

Naam school
Hermann Wesselink College
Contactpersoon
Dhr. B. Kozijn
Plaats
Amstelveen
Denominatie
Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
School en organisatieprofiel
Het Hermann Wesselink College

Het Hermann Wesselink College is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t; alle opleidingen worden zowel Nederlandstalig als tweetalig aangeboden. De school is al 55 jaar een begrip in Amstelveen. De school telt rond de 1730 leerlingen, voor twee derde deel afkomstig uit Amstelveen en voor een derde deel uit omliggende gemeenten als Aalsmeer, Ouderkerk, Uithoorn en Badhoevedorp. De vwo-afdeling is het grootst, de vmbo-t-afdeling het kleinst.

De school is opgedeeld in 5 teams van elk zo’n 340 leerlingen en 25 docenten. Dat maakt het voor leerlingen en docenten overzichtelijk en persoonlijk. We stellen hoge eisen aan leerlingen, maar ze kunnen ook rekenen op een intensieve en veelzijdige begeleiding. We vinden niet alleen een diploma belangrijk, maar hechten ook waarde aan de vorming van jonge mensen. Daarom organiseren we, zowel binnen als buiten de lessen, veel activiteiten voor en door leerlingen.
De school bereidt zich voor op totale en vervangende nieuwbouw op het huidige perceel. Dit betekent o.a. dat de school in de komende jaren letterlijk en figuurlijk in beweging is.
In het onderwijs op het HWC staat het leren van de leerling centraal, met veel extra keuzemogelijkheden. In ons leerplan nemen kunstzinnige en klassieke vorming, internationale oriëntatie, het β-onderwijs en sport een vooraanstaande plaats in. De school staat bekend om zijn goede examenresultaten. Onze visie is, dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij in toenemende mate zelf de regie over hun leerproces hebben; in zogenaamde ‘driehoeksgesprekken’ bespreekt de leerling zijn/haar eigen ontwikkeling met de mentor en de ouders. We gaan daarbij uit van de ‘groeimindset’: ieder kind kan leren en talenten ontwikkelen. We vragen veel van leerlingen, maar leerlingen kunnen ook rekenen op ondersteuning vanuit een professionele en gevarieerde leerlingbegeleiding.
Op www.hermannwesselinkcollege.nl vindt u onder het kopje ‘onderwijs’ veel extra informatie over het onderwijs op onze school. informatie over de leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs is te vinden onder het kopje ‘Begeleiding’. 
 
Bijzonderheden
Missie en kernwaarden van de school
Het HWC wil een school zijn
 • waar leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht verwerven, waar zij met hun eigen mogelijkheden leren omgaan en zij zich zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal leren gedragen;
 • waar ieder, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, in een veilige omgeving tot zijn recht kan komen en anderen tot hun recht wil laten komen en waar het onderwijs, de begeleiding en overige activiteiten passen bij de verscheidenheid aan talenten van leerlingen en medewerkers;
 • die zijn inspiratie, waarden en normen in de eerste plaats ontleent aan de christelijke traditie.
In het schoolplan hebben we onze pedagogische koers als volgt geformuleerd:
 • Het motto van de school ‘een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’ is leidraad voor het pedagogisch handelen.
 • Elke medewerker in school vervult een pedagogische rol t.a.v. de leerlingen, is zich bewust van zijn voorbeeldrol en handelt dienovereenkomstig.
 • Het pedagogisch handelen van de medewerkers is professioneel en gericht op een optimale ontwikkeling van iedere leerling: we benaderen hen  positief, we laten zien dat we vertrouwen in hen hebben, fouten maken mag, we dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen.
 • Het  pedagogisch handelen van de medewerker berust op de drie pijlers die de basisbehoeften vormen bij de ontwikkeling van jonge mensen: relatie, autonomie en competentie:
  • We hebben aandacht voor leerlingen (oog en oor) en leerlingen ervaren dat ook; we investeren in een goede, professionele relatie met leerlingen.
  • We geven leerlingen ruimte binnen aangegeven grenzen; we behandelen hen als individu en respecteren hun eigenheid.
  • We stimuleren leerlingen die kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun weg te vinden in de samenleving.
 • Elke  medewerker werkt aan een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door de noties vertrouwen, toezicht en verantwoordelijkheid.
Kwaliteit en verantwoording
Het Hermann Wesselink College is een school met een hoge kwaliteit van werken. Dat blijkt uit goede resultaten en uit het feit dat we zowel horizontaal als verticaal het gesprek voeren over de kwaliteit van onze school. Ouderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel. Ouders nemen deel aan de medezeggenschapsraad. Er is een actieve en enthousiaste oudercommissie. Per onderwijskundig team zijn er oudercontactgroepen. Zo wordt er op verschillende manieren invulling gegeven aan het thema ouderbetrokkenheid. Bij het thema kwaliteit in de school is er oog voor de harde en de zachte kant van de resultaten: er is aandacht voor brede vorming en de resultaten in cijfers en getallen. De resultaten van het Hermann Wesselink College hebben het vertrouwen van de inspectie en hebben basistoezicht.
 

Vacature

Functietitel
Conrector onderwijs 
Plaatsingsdatum
12-4-2018
Met ingang van
1 augustus 2018
Soort vacature
parttime/fulltime
FTE
0,8 - 1,0 fte
Omschrijving
Het Hermann Wesselink College te Amstelveen is op zoek naar een enthousiaste conrector onderwijs.

De functie

De conrector is verantwoordelijk voor het beleidsveld onderwijs (waaronder afdelingsbeheer, de leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs, de aanname van leerlingen en het verder vorm en inhoud geven van de onderwijskundige koers van de school). Hij stimuleert onderwijskundige ontwikkelingen en initieert nieuwe ontwikkelingen op basis van het schoolplan. Binnen de schoolleiding draagt hij ideeën daarover aan en voert het gesprek hierover met secties en teams. Hij is sparringpartner voor teamleiders en de zorgcoördinator. Samen bespreken zij de gewenste koers en brengen papier tot leven.
De context
De conrector wordt lid van het directieteam, samen met de rector. De leden van het directieteam vormen samen met de teamleiders en de zorgcoördinator de schoolleiding. De verhouding tussen de schoolleiding en het directieteam is complementair en onderscheidend: beiden vullen elkaar aan en onderscheiden zich van elkaar, met name waar het de koers en de strategische keuzes van de school betreft. De rector is integraal verantwoordelijk. Het Hermann Wesselink College kent daarnaast ook een aantal stafmedewerkers die zich bezig houden met onderwijs, onderzoek, personeel, financiën en facilitaire zaken. Het Hermann Wesselink College maakt deel uit van de stichting Cedergroep. Binnen deze groep wordt in toenemende mate samengewerkt. De aan te stellen conrector zal die samenwerking op de hem toevertrouwde thema’s ook tegenkomen.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
1e graads
Functie-eisen
De opdracht voor de nieuwe conrector bestaat uit:
 • Het borgen van de huidige situatie en waar nodig verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het faciliteren en versterken van onderwijsontwikkelingen en –vernieuwingen, met bijzondere aandacht voor het tweetalig karakter van onze school, de verdere uitvoering van het ICT beleid, en Passend Onderwijs.
 • Het bevorderen van eigenaarschap onder docenten en het zelfsturend vermogen van de teams en de secties waardoor samenwerking en draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen verder groeien.
Selectie-eisen
 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Leidinggevende ervaring in het onderwijs, met name op het gebied van onderwijsontwikkeling.
 • Enthousiasme voor tweetalig onderwijs.
Selectiewensen
 • Ervaring met het werken in een brede schoolgemeenschap.
 • Eerstegraads onderwijsbevoegdheid.
 • Iemand die zich voor langere tijd wil verbinden aan de school.
Persoonlijk profiel en competenties
Als conrector van de school bent u in staat om mensen te boeien en aan te spreken door een stijl van werken die zowel verbindend als gezaghebbend is. U bent in staat te luisteren naar de diverse geledingen in de school en weet diverse groepen met elkaar te verbinden. Het HWC wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders. Binnen deze context bent u in staat draagvlak te creëren voor beleid en ontwikkeling, medewerkers uit te dagen en te bouwen aan een professionele cultuur waarin het elkaar aanspreken op gemaakte afspraken  bestaat naast het elkaar vertrouwen en stimuleren.
De volgende kernwoorden typeren de persoonlijkheid van de conrector:
Duidelijk - verbinding – empathie - creatief – humor – dynamisch – lef
Kenmerkend voor de stijl van leidinggeven zijn:
Benaderbaar – teamspeler – inspirerend - draagvlak creërend – innovatief.
Als conrector geeft u, waar nodig, impulsen om de geformuleerde doelen te bereiken en benut de deskundigheid van anderen. U stimuleert initiatieven en vertaalt uw inzichten naar onderwijskundig beleid. U maakt onderbouwde keuzes. U bent niet bang buiten uw comfortzone te treden en biedt nieuwe perspectieven. De complexiteit van het huidige onderwijskundige landschap is u bekend. U vindt de balans tussen daadkracht en verbinding. U geeft kleur aan de koers van de school. U bent toegankelijk, transparant en stelt vragen.
U bent een betrokken en betrouwbare collega binnen de schoolleiding en het directieteam. U herkent zich in de christelijke identiteit van de school en wilt van daaruit werken.
U combineert een krachtige, aanwezige en rustige persoonlijkheid met nuchterheid en ruimte voor de ander. U bent zichtbaar in de school, toegankelijk en betrokken. U heeft natuurlijk gezag en weet van aanpakken en doorpakken. U bent in staat om te delegeren en eigenaarschap van docententeams en secties te bevorderen. U draagt met betrouwbaarheid en empathie bij aan de veiligheid in de school.
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
Schaal 13
Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gewaardeerd in schaal 13, cao VO. De betrekkingsomvang is 0,8 - 1,0 fte.
Het informatiepakket bestaat uit het schoolplan 2015-2019, het uitvoeringsplan bij het schoolplan, het kwaliteitsbeleidsplan, het ICT beleidsplan, het schoolondersteuningsprofiel en het beleidsplan internationalisering. 
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
U kunt reageren door voor 25 april 2018 een brief met CV te sturen aan de rector, de heer B. Kozijn,  koz@hethwc.nl 
Wilt u meer informatie? U kunt dan bellen met de school en vragen naar de rector.
Data. De eerste sollicitatieronde vindt plaats op maandagmiddag 7 mei. De tweede sollicitatieronde vindt plaats op maandagmorgen 14 mei. Na de tweede sollicitatieronde vindt een ontwikkelassessment plaats. De vacature wordt zowel intern als extern aangeboden.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.