Vacature Afdelingsleider in Nijkerk

Onderwijs

Over Accent Nijkerk

Naam school
Accent Nijkerk
Contactpersoon
Mevr. K. Boer
Plaats
Nijkerk
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier, Praktijkonderwijs
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
pro
Beschrijving

Vacature

Functietitel
Afdelingsleider 
Plaatsingsdatum
10-4-2018
Met ingang van
01-08-2018
Referentienummer
Afdelingsleider AN
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,7 - 1,0
Omschrijving
Wie zijn wij?
Accent Nijkerk is een zelfstandige school voor Protestants Christelijk Praktijkonderwijs. Samen met Accent Praktijkonderwijs Amersfoort vormen deze twee scholen de divisie Praktijkonderwijs binnen de Meerwegen Scholengroep.
De locatiedirecteur en de afdelingsleider vormen samen het MT van de locatie.
De school is een leer- en leefgemeenschap waarin moeilijk lerende jongeren met beperkingen als anders lerende jongeren met kansen worden gezien.
Kansen die voor deze leerlingen in het onderwijs gerealiseerd kunnen en moeten worden.
De school heeft een sterke en herkenbare positie in de lokale en regionale samenleving met een krachtig profiel naar onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven.
 
Er wordt praktijkonderwijs verzorgd aan 240 jongeren van 12 tot en met 18 jaar door een team van 45 medewerkers. Accent Nijkerk is een dynamische, innovatieve school met een breed aanbod. Samenwerking met verschillende partners en het aangaan van projecten brengen extra energie in de school. Vanuit de protestants christelijke identiteit komt de inspiratie en bezieling voort, die in het onderwijs en de ondersteuning wordt vormgegeven. Leerlingen volgen geen onderwijs, maar het onderwijs volgt de leerling in een omgeving waar maatwerk de standaard is.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
2e graads of Pabo
Functie-eisen
Functie eisen
Ten minste een lesbevoegdheid (of studerend hiervoor), bijv. PABO opleiding of 2e graads lerarenopleiding, bij voorkeur aangevuld met een Master (SEN) en/of (Midden)-Management Opleiding.
 
Persoonlijk profiel:
Accent Praktijkonderwijs vraagt om een enthousiaste afdelingsleider die verantwoordelijk is voor het onderwijs, personeel en leerlingen in de onderbouw en de coördinatie van de zorg (ondersteuning). U heeft bij voorkeur leidinggevende/coördinerende ervaring in het (praktijk)onderwijs dan wel affiniteit met en kennis van de doelgroep van het praktijkonderwijs.     U bent op de hoogte van/geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond passend onderwijs. U kunt passend en flexibel aansluiten en inspelen op de onderwijsbehoeften, waarbij inhoudelijk, organisatorisch en faciliterend de voorwaarden worden geschapen.
De nieuwe afdelingsleider is gestructureerd, innovatief, besluitvaardig, creatief, resultaatgericht, en communicatief sterk. U bent zichtbaar aanwezig en staat voor en naast de leerlingen en  medewerkers.

De afdelingsleider heeft ervaring met veranderprocessen en oog voor de behoeften van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers en kan vormgeven aan gepersonaliseerd leren in het praktijkonderwijs.

Uit gesprekken met u blijkt dat u vanuit de eigen christelijke overtuiging, samen met de medewerkers, concreet invulling kunt geven aan de christelijke identiteit van de school en dat u beschikt over de volgende competenties:

Dienend leidinggeven: uw leiderschap is gericht op de groei van de ander. U versterkt wat goed gaat, maar durft ook in te grijpen wanneer iets niet loopt of niet langer van toegevoegde waarde is. U spreekt mensen aan op ontwikkelpunten, geeft ruimte en verantwoordelijkheid en vraagt om verantwoording. Waar nodig heeft u een hands on mentaliteit en bent flexibel.

Verbindend vermogen: in een dynamische organisatie, zoals Accent Nijkerk, bewaakt u de onderlinge afstemming en zorgt u voor regelmatig overleg met de andere geledingen in en om de school. U creëert draagvlak voor de uitvoering van beleid, levert een bijdrage aan het tot stand komen van schoolbeleid en ziet toe op het bereiken en borgen van de gewenste resultaten.

Organiserend vermogen: u bent in staat de onderwijsvragen organisatorisch vorm te geven en de gewenste structuur te borgen en te bewaken met efficiënte inzet van middelen.  U hebt oog voor de individuele talenten van teamleden en leerlingen en weet mensen in hun kracht te zetten.

Communicatieve vaardigheden: u toont oprecht belangstelling voor motieven, gevoelens en behoeften van leerlingen en medewerkers. U geeft en ontvangt op respectvolle wijze, opbouwende en resultaatgerichte feedback. U reageert effectief op (te verwachten) weerstand. U onderhoudt op een prettige en zakelijke manier de contacten.

Pedagogisch competent: u heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met (de doelgroep van) het praktijkonderwijs en oplossingsgericht werken. Empathisch vermogen, samenwerkingsgerichtheid en het hanteren van een helikopterview behoren tot uw kwaliteiten. Het continueren en versterken van de samenwerking met externe zorgpartners en samenwerkende scholen is van belang.
 
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
12
Arbeidsvoorwaarden
  • Een uitdagende functie waar ruimte is voor eigen initiatief.
  • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.
  • Een prettige werksfeer in een collegiaal team van professionals.
  • Op deze functie is de CAO-VO van toepassing. Inschaling is in schaal 12/LD en afhankelijk van je huidige inschaling en relevante werkervaring.
  • Het betreft een jaarcontract met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en voldoende formatieruimte.
  • De bijlage met het takenpakket kunt u via de link in de vacature op de website www.accentnijkerk.nl inzien. 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Solliciteren?
U kunt tot uiterlijk 6 mei a.s. uw sollicitatie met cv indienen via vacature@accentnijkerk.nl t.a.v. dhr. drs. J.T. van Heerikhuize (vestigingsdirecteur).

Inlichtingen kunt u krijgen bij mw. M. Haanschoten MME (locatiedirecteur, 06 - 12 37 33 63) of dhr. drs. J.T. van Heerikhuize (vestigingsdirecteur, 06 - 22 39 61 48) of  033 - 24 588 19.

Belangrijk voor uw agenda:
  • De eerste gespreksrondes vinden plaats in week 20.
  • Het tweede gesprek vindt plaats in week 21.
  • Het benoemingsgesprek met de vestigingsdirecteur Praktijkonderwijs en P&O adviseur vindt plaats in week 22. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.