Vacature Locatieleider De Sprong en De Lindenhorst in Zeist

Onderwijs

Over Intermetzo Onderwijs (Pluryn) De Lindenhorst

Naam school
Intermetzo Onderwijs (Pluryn) De Lindenhorst
Contactpersoon
Dhr. Ekkers
Plaats
Zeist
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Niveau
VMBO
Beschrijving

Vacature

Functietitel
Locatieleider De Sprong en De Lindenhorst 
Plaatsingsdatum
13-3-2018
Met ingang van
per direct
Soort vacature
Fulltime
FTE
1
Omschrijving
Aan Intermetzo zijn meerdere (V)SO scholen verbonden.
Op locatie De Lindenhorst in Zeist (Gesloten Jeugdzorg, onderdeel van een onderwijs-zorg arrangement) gaan interne leerlingen, die verblijven in onze instelling naar school.
Op locatie De Sprong in Maarsbergen (VSO) gaan zowel interne als externe, thuiswonende leerlingen naar school. Intermetzo biedt in Zeist en Maarsbergen onderwijs aan kinderen tussen de 12 en 18 jaar.
Deze groep leerlingen ondervindt ernstige belemmeringen in het onderwijs als gevolg van psychiatrische problematiek en gedragsproblematiek. De leerlingen werken aan hun eigen perspectief met hun eigen pedagogische en didactische doelen, opgenomen in het onderwijs perspectiefplan.

                         Voor de scholen van De Lindenhorst / De Sprong zijn wij op zoek naar een
                                                     gedreven, resultaatgerichte en daadkrachtige:

                                                    Locatieleider (Voortgezet) Speciaal Onderwijs                                       
                                                                               (1 FTE)
 
Functieomschrijving
Beide locaties kennen door overname en organisatorische wijzigingen een turbulent recent verleden.
Hierdoor ligt er een stevige reorganisatie opdracht, waarbinnen samenvoeging van kennis, kunde en middelen centraal staan. Één aanpak met één professioneel team, binnen 2 locaties is het nieuwe streven. Hier mag de locatieleider sturing en richting aan geven op een persoonlijke en daadkrachtige wijze. Met een gedragen visie en de steun van het volledige (deels te vormen) team én de Intermetzo / Pluryn organisatie, moeten beide groei-locaties op korte termijn weer een ‘goed lopende onderwijseenheid vormen.
De huidige ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat er een nauwe samenwerking met Zorg ontstaat. Beide scholen worden onderdeel van een integraal dagprogramma, met name voor interne leerlingen, waar maatwerk met betrekking tot onderwijs wordt geboden.
Een intrinsieke gedrevenheid om deze onderwijs-zorg arrangementen samen met een manager Zorg op te zetten, is een essentiële vereiste voor de functie.  
Voor de ervaren locatieleider met ruime werkervaring binnen complexe VSO/ Gesloten Jeugdzorg locaties, is dit een uitgelezen kans om inspirerend leiderschap te tonen en te werken aan een professioneel onderwijs team waar de leerling altijd centraal staat
Organisatie omschrijving 

Intermetzo zet zich onvoorwaardelijk in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Deze problemen zijn zo complex dat de zorg en inzet van ambulante hulp, sociale en familienetwerken, pleeggezinnen of andere zorg op maat niet of onvoldoende toereikend is.
Samen met deze kinderen werken we aan hun toekomstperspectief. We doen dat vanuit de visie dat ieder mens uniek is en een eigen biografie heeft met daarin kansen, mogelijkheden en uitdagingen. ‘Samen naar een betekenisvol bestaan’ is de samenvatting van onze visie.

De kinderen en jongeren die aan onze zorg en onderwijs zijn toevertrouwd ondervinden problemen op meerdere leefgebieden. Er kan sprake zijn van een psychisch probleem, psychiatrische stoornis, verstandelijke beperking en/of gezinsproblematiek, waardoor de kinderen en jongeren vastlopen in hun ontwikkeling. Samen met ouders en de jeugdige doen we wat nodig is om ontwikkeling te bevorderen in een omgeving die aandacht en betrokkenheid uitstraalt..
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Functie-eisen
Functie inhoud - Persoon
 • Je hebt hart voor het speciaal onderwijs en stelt de leerling centraal in je denken en handelen;
 • Je kent alle facetten van de Gesloten Jeugdzorg en VSO werkomgeving en je weet wie je gesprekspartners zijn.
 • Je hebt ervaring met reorganisatieprocessen en bent hier binnen een stevig baken.
 • Je bent een duidelijke visie en veel verbindingskracht waardoor je mensen gestructureerd kan meenemen in nieuwe situaties.
 • Je hebt in het verleden aangetoond dat je een teambuilder bent en een goed functionerend en kwalitatief goed onderwijsteam kan neerzetten en aansturen.
 • Je gaat uit van de kracht van mensen en denkt in kansen en mogelijkheden;
 • Je hebt een goed inzicht in de zorgomgeving van de leerlingen en legt makkelijk verbinding met deze interne en externe (zorg) collega’s.
 • Je bent niet bang om keuzes te maken en kan bovendien ingewikkeld beleid helder vertalen naar de werkvloer. Daarnaast ben je in staat om op afstand leiding te kunnen geven aan collega’s op verschillende locaties;
Functie inhoud - Taak
Je levert een bijdrage aan het centrale meerjarenbeleid en ontwikkelt het locatiebeleid door:
 • Het realiseren van de planning, uitvoering en continuïteit van de werkzaamheden
  van de locatie, binnen de beleidskaders van  de organisatie, wetgeving en CAO PO;
 • Het zorg dragen voor het opstellen van jaarplannen, -verslagen (inclusief financiële aanvragen en verantwoording), gebaseerd op uitgangspunten van het organisatiebeleid;
 • Het leveren van een (inhoudelijke) bijdrage aan de ontwikkeling en vormgeving van het meerjaren organisatiebeleid en het dragen van de verantwoordelijkheid voor onderwijskundige vernieuwingen op de school;
 • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van (allerhande) administratieve werkzaamheden binnen de school, zoals het opstellen van een jaarplan met begroting (in geld alsook in formatie uitgedrukt), het beheren van budgetten van de locaties en de dagelijkse budgetten, het opstellen van lesroosters, het leerling-administratiesysteem;
 • Het deelnemen aan diverse interne/externe overlegsituaties, het zorg dragen voor een goede informatie uitwisseling binnen de locatie en met andere locaties, afdelingen en disciplines;
 • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en vormgeving van het kwaliteitsbeleid en arbobeleid binnen de locatie en het participeren in het organisatiebrede kwaliteitsbeleid;
 • Het dragen van de verantwoordelijkheid, met ondersteuning van de coördinator, voor een adequate leerlingbegeleiding zoals bewaken van leerresultaten, rapportage, lesroosters, leerlijnen en werving, plaatsing en introductie van leerlingen en de diverse contacten met ouders/verzorgers;
 • Het leiding geven aan de locatie op het gebied van onderwijs, personele, organisatorische, budgettaire en huisvestingsaangelegenheden binnen de daartoe gestelde beleidskaders en geldende richtlijnen en draagt zorg voor een correcte uitvoering van het personeelsbeleid.
 
Functie-eisen
 • Een onderwijsbevoegdheid en/of aantoonbare kennis van het (speciaal) onderwijs, aangevuld met een schoolleidersopleiding. Een relevante master opleiding is een pré;
 • Brede theoretische kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de locatie onderwijs wordt gegeven;
 • Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten en een cursus/ module financieel management (opstellen locatiebegroting, budgetbewaking enzovoorts);
 • Vaardigheid in het vertalen van het onderwijsprogramma naar de nodige aanpak en werkwijze op de locatie en in het afstemmen en coördineren ervan met collega-locatieleiders en de directeur onderwijs;

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
LD
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden
 • Intermetzo biedt je de mogelijkheid om te werken in een vooruitstrevende en betrokken organisatie op een interessant werkterrein.
 • Als organisatie besteden we veel aandacht aan het trainen en begeleiden van onze teams en aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode tot in ieder geval augustus 2019.
 • Het salaris voor de functie van Locatieleider is ingeschaald in schaal DC van de CAO PO.
 • Intermetzo Onderwijs volgt de CAO-PO en heeft een meerkeuze arbeidsvoorwaardensysteem. 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Contactinfo

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Monique Laverman, Senior HR Adviseur. Telefoonnummer 0623961136
 
Reageren kan tot en met 25 maart a.s. door uw C.V. met motivatiebrief te mailen naar pluryn@gotitnow.nl .
De gesprekken zullen op 30 maart worden gevoerd.

 
Nieuwe medewerkers dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) bij de Gemeente aan te vragen en aan Intermetzo te verstrekken. Tevens vragen wij conform het Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik vóór afronding van de sollicitatieprocedure referenties op.
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet, waarbij interne kandidaten de voorkeur genieten.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.