Vacature docent Nederlands-Park Lyceum in Almere

Onderwijs

Over Het Baken Almere

Naam school
Het Baken Almere
Contactpersoon
Mevr. H. Lassooy
Plaats
Almere
Denominatie
Oecumenisch
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium
Beschrijving
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega's, collega's met een doel!

Het Baken Almere is een stichting voor interconfessioneel onderwijs, waartoe onze vijf scholen behoren:
-       Stad College Vakcollege (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/stadcollege/)
-       Poort – school voor havo en mavo (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/poort/)
-       Park Lyceum mavo+, havo en atheneum (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/parklyceum/)
-       Trinitas Gymnasium (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/trinitasgymnasium/)
-       International School Almere (zie http://www.hetbaken.nl/hetbaken/isa/)
 
In de maatschappij wordt een discussie gevoerd over de rol van het onderwijs. De afgelopen jaren is er een brede maatschappelijke discussie op gang gekomen over de rol van het onderwijs. De landelijke vraag is: leiden wij alleen op voor een diploma of speelt het onderwijs een rol in de bredere ontwikkeling van de jongeren. Voor Het Baken Almere is dit geen vraag. Wij zijn een interconfessionele onderwijsorganisatie en wij zijn van mening dat een brede ontwikkeling van jonge mensen de kernopdracht is van ons onderwijs.
 
Leerlingen van nu zijn de burgers van morgen. Wij willen de leerlingen scholen in de competenties die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn in een voortdurend veranderende samenleving, Daarnaast hebben wij vanuit onze missie de opdracht om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot burgers die de waarden en normen van onze democratische samenleving, die gebaseerd is op de christelijk joodse traditie, zich intrinsiek eigen maken.
 

Vacature

Functietitel
docent Nederlands-Park Lyceum 
Plaatsingsdatum
10-10-2017
Met ingang van
z.s.m.
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0,2 - 0,7
Omschrijving
Park Lyceum is een school voor havo/vwo: met ingang van dit schooljaar zijn er ook 2 mavo/havo klassen. De school telt ongeveer 900 leerlingen. Park Lyceum is een interconfessionele school waar we naast het uiteindelijke diploma ook een brede vorming voor de leerlingen belangrijk vinden. Een meer uitgebreide beschrijving van Park Lyceum vind je op de site van Het Baken.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
2e graads
Functie-eisen
In verband met de groei van de school (0,2 fte) en ziektevervanging (0,5 fte) hebben wij per direct een vacature voor een docent Nederlands, 2e graads bevoegd voor onderbouw klassen, bij voorkeur met mentoraatscompetenties.
De hoofdtaak van een docent is uiteraard het verzorgen van onderwijs. Maar om collega bij Het Baken te kunnen worden, zoeken we meer. We zoeken een collega die, net als wij, bereid is na te denken over wat een leerling nodig heeft om te leren. Die een leerling weet uit te dagen. Maar die ook weet welke interventie nodig is als het leren even niet lukt. Slim zijn betekent namelijk lang niet altijd gemakkelijk leren. Binnen Het Baken bieden we onderwijs dat past bij de leerling.
 
Wij zoeken een kandidaat die niet alleen goed is op haar of zijn vakgebied, maar ook beschikt over de juiste (didactische) vaardigheden en vooral de juiste houding om hier invulling aan te geven. 
Naast het docentschap zoeken we een collega die een stimulerende en coördinerende bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van ons internationaliseringsprofiel.
Een enthousiaste vakcollega die (op termijn) ook bereid is als mentor leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en die in staat is om leerlingen intrinsiek te motiveren door middel van vakkennis, gedifferentieerd aanbod en het bieden van keuzes.

  
Wat vragen wij van de kandidaat?
 • Afgeronde relevante studie op HBO of Universitair niveau
 • Onderschrijven en ondersteunen van onze interconfessionele identiteit
 • Onderwijsbevoegdheid Nederlands geldend voor het voortgezet onderwijs
 • Ervaring met havo onderwijs
 • Heeft inzicht in de inhoud, structuur en cultuur van het voortgezet onderwijs
 • Bezit meer dan gemiddelde communicatieve vaardigheden
 • is in staat onze school goed te representeren
 Wat zijn de werkzaamheden?
a. Onderwijs aan onderbouw en bovenbouw, waarbij u als docent o.a.:
 • Uiteenlopende gedragsscenario's toepast;
 • Verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten hanteert;
 • Inspeelt op de groepsprocessen van leerlingen met verschillende achtergronden;
 • Een pedagogisch klimaat creëert waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. 
 b. Begeleiding van leerlingen, waarbij u o.a.:
 • Zorgt voor passend onderwijs en uitdagende opdrachten/lesstof aanreikt aansluitend op de leerbehoefte van leerlingen met een uiteenlopende onderwijsvraag;
 • Leerlingen helpt inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en hen stimuleert de beoogde doelstellingen te bereiken;
 • Leer- en gedragsproblemen van leerlingen signaleert en onderkent, afstemt met (in- of externe) deskundigen over te nemen handelingsstappen en contacten onderhoudt met ouders; 
c. Onderwijsontwikkeling, waarbij u o.a.:
 • Zorgt voor het (in teamverband) ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van een deelgebied van het onderwijs met inachtneming van andere (aanverwante) deelgebieden;  
 • Ontwerpt voor de eigen vaksectie: alternatieve onderwijsonderdelen, onderdelen van het curriculum, onderwijsmateriaal, leermiddelen, toetsen, leersituaties e.d. en doet voorstellen ten aanzien van de organisatie van het onderwijs;
 d. Beoordeling leerlingen, waarbij u o.a.:
 • Op basis van het vereiste niveau, toetsen opstelt voor het vaststellen van het behaalde niveau van kennis en vaardigheden;
 e. Begeleiding studieloopbaan, u o.a.:
 • Contacten onderhoudt met het veld (instellingen voor vervolgonderwijs, universiteiten en bedrijfsleven) om ontwikkelingen op het eigen vakgebied bij te houden en om leerlingen te adviseren over studieloopbaankeuze;
 d. Professionalisering, waarbij u o.a.:
 • Proactief de voor het beroep vereiste pedagogische en didactische bekwaamheden op peil houdt;
 • Op de hoogte blijft van ontwikkelingen in het vakgebied.
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
LB
Arbeidsvoorwaarden
Inschaling is conform CAO VO in LB
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Heeft u belangstelling voor deze vacature, dan kunt u vóór 30 oktober a.s. reageren via Meesterbaan (alleen dan wordt uw sollicitatie in behandeling genomen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van Park Lyceum, de heer D.J. Renema (d.renema@hetbaken.nl)
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.