Vacature Docent Nederlands - tweedegraads in Den Haag

Onderwijs

Over Haags Montessori Lyceum

Naam school
Haags Montessori Lyceum
Contactpersoon
Mevr. Melissa Schneider
Plaats
Den Haag
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Montessori
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
VMBO, HAVO, VWO
Beschrijving
Het Haags Montessori Lyceum heeft een heterogene onderbouw, d.w.z. dat leerlingen op drie niveau's werken en ook van niveau kunnen wisselen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 starten we met een homogene vwo-kern+klas In de bovenbouw is er één mavo 3- en één mavo 4-groep, de andere leerlingen volgen vwo (evt. gymnasium) of havo.
De leerlingen nemen veel eigen verantwoordelijkheid voor de voortgang van hun studie. Er is sprake van tempodifferentiatie. Eigen initiatief van leerlingen om andere studiemethoden te vinden wordt beloond. De docent zorgt voor orde in de klas en werkt binnen de klas met kleine groepen en met individuele leerlingen.

Vacature

Functietitel
Docent Nederlands - tweedegraads 
Plaatsingsdatum
2-10-2017
Met ingang van
01-12-2017
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,5 fte
Aantal uren
9-10
Omschrijving
Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. In schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de vwo-kern+klas. De overige onderbouwklassen zijn heterogeen. Leerlingen werken op hun eigen leerlijn.
Het Haags Montessori Lyceum zoekt voor per 1 december 2017 een
 
docent Nederlands
tweedegraads bevoegd (of in opleiding)
voor 0,5 fte
 

 
 
 
 
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
2e graads
Functie-eisen
Profielschets:
 
Wij zijn op zoek naar een docent die voldoet aan het volgende profiel:
 • tweedegraads bevoegd
 • eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen
 • in staat om met behulp van ICT gedifferentieerd les te geven
 • flexibel en initiatiefrijk, bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud
 • degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning
 • communicatief sterk en in staat tot samenwerken
 
Van de docent Nederlands verwachten wij
 • dat hij / zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen
 • dat hij / zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht
 • dat hij / zij in staat is om binnen de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en dit om te zetten in concrete projecten
 • dat hij /zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw.
 • dat hij / zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel
 • les kunnen/willen geven aan het net nieuw ontwikkelde vak Vrede en Recht is een pré
 
Context
Het HML is een school in beweging. Vanaf het schooljaar 2016-2017 staat gepersonaliseerd onderwijs centraal. Dit heeft consequenties voor het rooster, de dagindeling en de inrichting van de lessen.
 • We maken onderscheid tussen instructielessen (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd). De begeleidingstijd vindt plaats in keuze-uren. Voor klas 4havo, 4vwo en 5vwo worden deze verschillende uren naast elkaar ingeroosterd met als doel het aantal tussenuren sterk terug te dringen. Hetzelfde geldt voor 2mhv, 3hv en 3m.
 • Voor de heterogene brugklassen en tweede klassen geldt, dat de lessen wiskunde en Nederlands 1 lesuur homogeen op leerlijn mavo/havo/vwo worden ingeroosterd. Alle overige vakken hebben 1 lesuur van 60 minuten instructietijd per klas per week. De overige lestijd is begeleidingstijd, waar vakdocenten per domein (talen, zaakvakken en bètavakken) beschikbaar zijn voor alle leerlingen verdeeld in brugklas, tweede/derde klassen en de bovenbouw. In dit kader zullen opdrachten moeten worden ontwikkeld die naast het kerncurriculum aangeboden worden.
 • Er is een vwo-kern+klas die een eigen rooster krijgt waarin de basisvakken compact worden aangeboden. Daarnaast werken zij aan thema’s in projecturen.
 • Op het HML is iedere docent ook coach. Docenten zitten vanuit deze rol in een team dat de opdracht heeft de leerlingen te begeleiden en het onderwijs samen verder te ontwikkelen.
 • Docenten kunnen een aanvraag doen om een master te geven: deze lessen worden wekelijks in modules van 8 tot 10 weken aangeboden aan leerlingen van klas 1 en klas 2. Het gaat zowel om ondersteuning als verrijking.

Bovenstaande uitgangspunten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de nieuwe docent Nederlands.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Verder informatie en procedure

Het gaat om een functie van 0,5 fte voor 1 1e klas, 1 2e klas en 2 3e klassen gecombineerd met ondersteunende taallessen en 5 begeleidingsuren.
Bij deze beknopte profielschets behoort een volledige functiebeschrijving en –waardering conform FUWA-VO.
Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden aan Melissa Schneider, Hoofd Bedrijfsvoering van de school, sne@hml.nl. De sollicitatietermijn sluit op 1 november 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.