Vacature Locatie directeur in Haarlem

Onderwijs

Over Antoniusschool

Naam school
Antoniusschool
Contactpersoon
Mevr. Sharon Tjong a Hung
Plaats
Haarlem
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Speciaal (Basis) Onderwijs
Beschrijving
De Aloysius Stichting is een landelijke onderwijsstichting. De 32 scholen zijn verdeeld over 54 locaties in 27 gemeenten. 
Aloysius is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of 
het speciaal (voortgezet) onderwijs. Op de scholen zitten zo’n 3500 leerlingen. 
 
Aloysius geeft ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunt, 
adviseert en begeleidt ze leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.   
 
De bijna 1.000 medewerkers bij Aloysius werken met een grote betrokkenheid vanuit de kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. En dat is ook zichtbaar voor de leerlingen, hun ouders en de netwerkpartners.

Vacature

Functietitel
Locatie directeur 
Plaatsingsdatum
19-5-2017
Met ingang van
1-8-2017
Soort vacature
Fulltime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0.8-1.0
Aantal uren
40
Omschrijving
Vanwege een reorganisatie van de Antoniusschool zijn wij op zoek naar een

Locatie directeur  Antoniusschool Haarlem m/v (0,8 - 1.0 fte)

De Antoniusschool geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Dit is vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs. Bij kinderen die cluster IV onderwijs volgen, is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt. Op de Antoniusschool Haarlem zitten gemiddeld 86 kinderen. Wij bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief.
De Antoniusschool Haarlem bestaat uit 2 locaties, namelijk Haarlem Focus (west) en Haarlem de Satteliet (zuid). Beide locaties maken onderdeel uit van een IKC, waarin samenwerking met SBO partners en jeugdhulp centraal staat. Er wordt gewerkt aan een integrale benadering waarvan de kinderen maximaal kunnen profiteren.
 
Als locatiedirecteur bent u integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs  voor de Antoniusschool. U geeft leiding aan circa 18 medewerkers van de locaties op onderwijskundig, orthopedagogisch, organisatorisch, materieel en personeelsgebied.

U richt het management in op de continue verbetering van het primaire proces en u beheerst resultaatgerichte
managementvaardigheden. Bovendien bent u een stevige, inspirerende, stabiele en integere persoonlijkheid. U bent ook een goede organisator en bent in staat om positieve werkrelaties op te bouwen en te onderhouden, zowel in- als extern. 
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Pabo
Functie-eisen
Uiteraard beschikt u over een onderwijsbevoegdheid en daarnaast een relevante voortgezette opleiding. Ook heeft u ervaring in het speciaal onderwijs. 
Ervaring in leidinggevende functie(s) in schoolorganisaties en aantoonbare managementkwaliteiten zijn tevens vereist.
 
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
Conform CAO PO

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
De voordrachtscommissie bestaat uit de sectordirecteur, directie, sectorkantoor en medezeggenschapsraad van scholen. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure. Het betreft een zgn. DC- functie. Het bestuur besteedt veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. De overige rechtspositionele voorwaarden zijn conform de rijksregelingen. 

De eerste gespreksronde is gepland op 9 juni 2017.

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Netwerk: Vacatures onderwijs | Bijbanen | Sport vacatures | Fiscale vacatures | Hydrographic Jobs | Transport Vacatures