Vacature Conrector Onderwijs (0,8-1,0 fte) in Den Haag

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Conrector Onderwijs (0,8-1,0 fte) 
Datum online
2023-03-17 17-3-2023
Sluitingsdatum
3-4-2023
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8-1,0
Omschrijving
Op het Maerlant-Lyceum in Den Haag zoeken wij voor het nieuwe schooljaar een Conrector Onderwijs (0,8-1,0 fte/schaal 13+). Heeft bij voorkeur ook een kleine lesgevende taak.

Kern van de functie:
De conrector onderwijs
 • Geeft leiding aan een deel van de school en zorgt voor de meerjaren- onderwijsprogrammering, vormgeving en implementatie van (onderwijskundig) beleid van de school en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school. De conrector legt verantwoording af aan de rector.
 • Vertaalt (samen met de overige leden van de schoolleiding) de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor het onderwijs.
 • Stuurt de uitvoering van het onderwijskundig beleid aan en communiceert daarbij de visie van de school.
 • Zorgt voor de totstandkoming en interne afstemming van vakwerkplannen en programma's van toetsing en afsluiting (PTA's), de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen.
 • Vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de school
 • Draagt zorg voor een pedagogisch en didactisch klimaat waarin leerlingen worden uitgedaagd, zich veilig en gewaardeerd voelen.
 • Implementeert het kwaliteitssysteem en stuurt de uitvoering van de kwaliteitscyclus aan.
 • Neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de school
 • Is lid van de examencommissie.
 • Is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het centraal examen en de schoolexamens.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
1e graads
Functie-eisen
Kennis en vaardigheden
De conrector bezit:
 • Brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van de school.
 • HBO/WO werk- en denkniveau en lesbevoegdheid bij voorkeur 1e graad.
 • Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen.
 • Inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen van onderwijskundig beleid.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen van een netwerk.
 • Vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen.
 • Leidinggevende vaardigheden.

Contacten
De conrector heeft contact:
 • Met de overige leden van de schoolleiding om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en binnen de verschillende afdelingen beleid op elkaar af te stemmen.
 • Met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van de docenten en co√∂rdinatoren overstijgen
 • Met medewerkers van het Maerlant-Lyceum.
 • Met alle overige relevante functionarissen binnen en buiten de school en de organisatie.

Over Maerlant-Lyceum

Naam school
Adres
Johannes Bildersstraat 11 , 2596ED Den Haag Zuid-Holland NL
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier / Algemeen
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. Charlotte Buijsse
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Omschrijving
Het Maerlant-Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo in de Haagse wijk Benoordenhout. Het Maerlant bestaat  ruim 100 jaar en heeft een rijke historie. De school telt iets meer dan 1100 leerlingen en 100 medewerkers en is gevestigd in een monumentaal gebouw, dat recent is uitgebreid en geheel is gemoderniseerd.

De school kenmerkt zich door een veilige en plezierige leer- en werksfeer en een uitstekende begeleiding van de leerlingen. Het Maerlant schenkt extra aandacht aan drie speerpunten. De school biedt een volwaardig gymnasium en zet zich daarnaast actief in voor aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand bètaonderwijs. Verder is er extra aandacht voor het vak Engels en biedt de school regelmatig internationaal georiënteerde onderwijsactiviteiten aan.
Bijzonderheden
Sinds 2003 maakt de school, samen met negen andere scholen in Den Haag en Rijswijk, deel uit van de Stichting VO Haaglanden.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Tijdpad procedure:
Stuur je motivatie en CV uiterlijk maandag 3 april 2023 aan de rector, mevrouw drs. R.H. van den Berg, Johannes Bildersstraat 11, 2596ED Den Haag. Op donderdag 6 april 2023 vindt de eerste gespreksronde plaats, op dinsdag 11 april de tweede ronde. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Aanstelling geschiedt per 1 augustus 2023. 
Vragen? Neem contact op met Rebecca van den Berg, de rector van het Maerlant-Lyceum: berg@maerlant-lyceum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.