Vacature Enthousiaste groepsleerkracht voor groep 7-8 in West-Graftdijk

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Enthousiaste groepsleerkracht voor groep 7-8 
Datum online
2023-01-31 31-1-2023
Sluitingsdatum
31-3-2023
Met ingang van
Per direct
Soort vacature
Parttime
FTE
0,4
Omschrijving
Wij zoeken per direct een leerkracht voor groep 7-8. Het gaat om een vacature van 16 uur voor de donderdag en de vrijdag. De Vinckhuysenschool is een kleinschalige dorpsschool in West-Graftdijk en telt ongeveer 55 leerlingen. Een betrokken team werkt samen met ouders en leerlingen aan een school waar iedereen zich thuis voelt. De leerlingen op de Vinckhuysenschool zijn zelfstandig en verantwoordelijk, zij leren van én met elkaar. Als Kanjerschool leren wij de kinderen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die:
  • Graag in combinatiegroepen werkt;
  • Open staat om onderwijs op maat te bieden en groepsdoorbrekend te werken;
  • Sterke pedagogische en didactische vaardigheden heeft en/of de bereidheid hier in te investeren;
  • Eigen initiatief toont en verantwoordelijkheid neemt;
  • Zich herkent in de termen flexibiliteit en samenwerking;
  • Samen met het team verder wil bouwen aan de kwaliteit van onderwijs en de visie en missie van onze school verder wil versterken.

Over Vinckhuysen

Naam school
Adres
Kanaaldijk 3 , 1486MG West-Graftdijk NL
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Mevr. Bernoski
Omschrijving
Onze school bestaat sinds 1939 en heette toen de openbare Centrale Lagere School. De school bestond toen uit twee lokalen en telde ongeveer 40 leerlingen. In 1972 vonden de leerlingen naar aanleiding van een project over archeologie op oude landkaarten het buurtschap “Vinckhuysen”. Toen bleek dat de school gebouwd was op de plek waar lang geleden het buurtschap Vinckhuysen lag. Dit was voldoende reden om een naamsverandering van de school aan te vragen. In 1974 werd de school officieel omgedoopt van Centrale Lagere School tot Vinckhuysenschool.
 
Waar staan we voor?
Onze school is een dorpsschool waar onderlinge saamhorigheid en een veilig klimaat heerst. De school straalt een positieve sfeer uit, waar ouders en kinderen zich verbonden, welkom en vertrouwd voelen.
Ouders participeren praktisch waar mogelijk en inhoudelijk in de MR.
De school biedt opbrengst- handelings- en ontwikkelingsgericht onderwijs met een solide zorgstructuur en met een rol voor ICT toepassingen. Er is een pedagogische aanpak voor kinderen die uitvallen en opvallen en er zijn materialen beschikbaar om dat te ondersteunen. Er is een duidelijke rode draad in de schoolontwikkeling en er is structuur waarneembaar voor ouders en leerlingen. De school werkt met combinatieklassen. De school is schoon, fris, licht.
Het schoolplein nodigt uit tot samen spelen en bevat groene speelelementen.

Op pro actieve wijze wordt door het schoolteam mondeling en schriftelijk zorgvuldig en volledig gecommuniceerd met ouders en kinderen. Samen met de ouders werken wij aan de voorwaarden voor de ontwikkeling van het kind. Dit betreft de cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. We praten met de kinderen op een positieve manier. We houden rekening met de cognitieve- en sociaal emotionele verschillen tussen leerlingen. In de lessen wisselen theorie en praktijk elkaar af.
Het lerarenteam werkt voortdurend met elkaar aan onderlinge samenwerking, aan de pedagogisch/ didactische ontwikkeling en de uniformiteit van hun aanpak. De directie versterkt het team. Daarnaast volgt het team training en opleidingen om vakkennis te verstevigen en te vergroten.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.