Vacature Groepsleerkracht groep 8 in Amstelveen

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht groep 8 
Datum online
2022-11-11 11-11-2022
Sluitingsdatum
17-12-2022
Met ingang van
23-01-23
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
Bespreekbaar
Omschrijving
De Willem-Alexanderschool te Amstelveen is een middelgrote Kanjerschool met ruim 450 leerlingen en 17 groepen. We hebben vijf kleutergroepen en van alle andere leerjaren een dubbele groep. Bij ons staat een veilige (leer)omgeving voorop. Zowel voor de leerlingen, de ouders en het schoolteam, als voor andere betrokkenen.
Wij bieden toekomstgericht onderwijs waarbij thematisch werken verankerd is in onze aanpak. Wij geven op een eigentijdse manier, groep doorbroken les, uitgaande van de individuele behoeften van de leerlingen. Bij de kleutergroepen werken wij vanuit de principes van de rijke leeromgeving.
De leerkracht van één van onze groepen acht gaat met tijdelijk verlof. Wij zoeken een leerkracht om haar te vervangen. Plezier met de leerlingen en met elkaar en optimaal samenwerken is voor ons vanzelfsprekend. Tijdens deze vervanging kan je rekenen op alle ondersteuning en hulp die je nodig hebt. 
Na afloop van deze vacature, bij wederzijdse klik, gaan we graag met je in gesprek over een vaste aanstelling bij ons op school.

Eisen

Functie-eisen
PABO

Over Willem Alexanderschool

Adres
Orion 15 , 1188AM Amstelveen NL
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Mevr. A. Levij
Omschrijving

Eigentijds onderwijs in een veilige omgeving.

De Willem-Alexanderschool is een protestants-christelijke middelgrote basisschool van ruim 460 leerlingen en valt binnen het bestuur Onderwijsgroep Amstelland. Onze school heeft een open karakter, iedereen is welkom ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Sinds geruime tijd zien wij een toename van kinderen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Hierom kan de Willem-Alexanderschool gerekend worden tot een multiculturele basisschool.

Bij ons staat een veilige (leer)omgeving voorop. Zowel voor kinderen, ouders als het schoolteam. Ons professionele team werkt vanuit een goed pedagogisch klimaat en zet kennis en kunde in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. 

Op onze school leert uw kind zich te ontwikkelen in een snel veranderende samenleving. Dit doen wij door het bieden van toekomstgericht onderwijs. Wij hechten veel waarde aan de basisvakken taal en rekenen. Wereldoriëntatie, kunst en cultuur zijn door middel van thematisch werken verankerd in onze aanpak. Daarnaast schenken wij aandacht aan vaardigheden als digitale geletterdheid, Engelse taal, samenwerken, problemen oplossen en flexibel leren en komen zo tegemoet aan de specifieke behoeften behorend bij deze nieuwe tijd. Wij zien in kinderen actieve leerders en spreken hen aan op de eigen verantwoordelijkheid. De ontwikkelbehoeften van de kinderen zijn uitgangspunt van het gepersonaliseerd leren, dat gestalte krijgt in onze nieuwe werkwijze.

Jezelf ontwikkelen is niet alleen cognitief leren maar ook groeien op sociaal-emotioneel gebied. Wij leren kinderen te kijken naar zichzelf, de rol die zij spelen binnen een groep en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen. De Kanjertraining ondersteunt ons hierin. Het schoolteam is opgeleid om vanuit deze methode te werken. Een positieve benadering vinden wij hierbij essentieel.

Een kind ontwikkelt zich het beste wanneer er een goede samenwerking bestaat tussen de school, ouders en andere betrokkenen. Wij werken graag vanuit verbinding met elkaar. Samen zorgen wij dat uw kind bij ons optimaal kan groeien. Zo kan het kind zich met een stevige basis verder ontwikkelen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.