Vacature Leraarondersteuner - VSO in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Leraarondersteuner - VSO 
Datum online
2022-11-02 2-11-2022
Sluitingsdatum
30-11-2022
Met ingang van
Per direct
Omschrijving

Mytylschool de Brug

Wie: multifunctionele duizendpoot

Wat: begeleiding van jongeren, in groepen en/of op individuele basis, binnen en buiten de school.

Doen is de beste manier om te leren! 

De VSO-P afdeling, van Mytylschool de Brug, wil het beste onderwijs voor de leerlingen. Daarbij denken wij in kansen en mogelijkheden. Een leerling krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien. Dat gebeurt in een veilige omgeving, waar fouten gemaakt mogen worden om daar weer van te leren.

Samen, het maken van keuzes, vertrouwen, plezier en een goede sfeer zijn belangrijk in ons type onderwijs. Leerlingen begeleiden we om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen ontwikkeling, zodat ze later zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

VSO-P De Brug verzorgt onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking met of zonder andere bijkomende problematieken (ASS, ADHD, etc.) van 12 tot 20 jaar met de uitstroomprofielen dagbesteding (IQ 35-55) en arbeid (IQ 50-60+, tot 80*).

De lerarenondersteuner voert ondersteunende taken in onderwijs en leerlingbegeleiding uit. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een leraar. Ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en neemt deel aan professionalisering.

Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding.

  • bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;

  • kiest en hanteert, op aangeven van de leraar, verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen;

  • denkt mee over les- en opvoedingsdoelen:

Ben je na het lezen van dit alles enthousiast geworden, dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou als nieuwe collega!

Eisen

Minimaal aantal jaren werkervaring
- Mbo-4 + daarvoor aangemerkte (in- of externe) leergang, of Post mbo Leraarondersteuner; - Je hebt affiniteit met het cluster 4 onderwijs; - Je helpt de leerlingen belangrijke stappen te zetten in hun ontwikkeling waardoor ze iedere dag een beetje vooruitgaan; - Je bent proactief, een ondernemer en toont daadkracht; - Ervaring in het (V)SO of SBO is een pré.H
Functie-eisen
- Voert repeterende en routinematige lestaken uit en begeleidt (groepen) leerlingen;
- Draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
- Stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen;
- Structureert, organiseert en plant de activiteiten van leerlingen;
- Houdt zich op de hoogte van de actuele onderwijsontwikkelingen;
- Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij en stelt deze aan de orde bij de leraar;
- Begeleidt op basis van instructie, aan de hand van handelingsplannen en zoals voorzien in het zorgplan;
- Houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze met de leraar;
- Assisteert en participeert bij gesprekken van de leraar met de ouders tijdens de ouderavonden.

Over Mytylschool De Brug

Naam school
Adres
Ringdijk 84 , 3054KV Rotterdam Zuid-Holland NL
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Voortgezet speciaal onderwijs
Niveau
vmbo, mavo, havo
Omschrijving
Mytylschool de Brug is een school voor leerlingen van 4 - 18 jaar met een lichamelijke beperking en functionerend op een cognitieve niveau van ZML tot normaal lerend.In samenwerking met Rijndam revalidatiecentrum bieden wij een compleet onderwijs-zorgarrangement waarbij het streven is de leerlingen vanuit een veilig klimaat toe te leiden naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het onderwijsprogramma is daarom gericht op het uitstroomperspectief van de leerling.

Mytylschool De Brug biedt een veilige omgeving voor kinderen waar men niet alleen komt om te leren, maar ook om elkaar te ontmoeten en te spelen. De school is uiteraard toegankelijk gemaakt voor rolstoelen maar is ook voorzien van allerlei aanpassingen waardoor kinderen zo min mogelijk last zullen hebben van lichamelijke beperkingen. We hopen dat de school ook voor ouders een ‘thuisgevoel’ zal geven. De school heeft drie afdelingen: een basisafdeling SO (zml en normaal lerenden), een VSO Praktisch gericht onderwijs (zml) en een VSO vmbo-havo afdeling (normaal lerenden).

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.