Vacature Leraar LC in Helmond

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Leraar LC 
Datum online
2022-10-04 4-10-2022
Sluitingsdatum
28-2-2023
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1.0 FTE
Omschrijving
Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het so/vso?

School De Hilt in Helmond biedt speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso, vmbo-tl niveau) aan leerlingen van vier tot achttien jaar. Structuur bieden, consequent handelen en warmte bieden zijn de pijlers van De Hilt. Naast het onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo helpen wij leerlingen om sociale relaties aan te gaan en tot leren te komen. Onze school is zo een 'proeftuin' voor het leven.


Wat doe je?
Als leraar in het so/vso ben je van 8.45 tot 15.00 uur bij de leerlingen, ook tijdens het eten in de zaal en pauze tussen de middag. De leerkracht onderhoudt de contacten (ouderbezoek) naar thuis en is samen met de orthopedagoog verantwoordelijk voor elk kind en het groepsplan.

Verantwoordelijkheden:
Je bent in staat een relatie op te bouwen met kinderen/jongeren met uiteenlopende problematieken. Behalve 'begeleidingskwaliteiten' zijn zeker ook 'leiderskwaliteiten' nodig om voor een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat te zorgen. Op bepaalde tijden wordt er groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend gewerkt, bijvoorbeeld bij weekopening, weeksluiting en grote schoolactiviteiten. Er wordt een groot beroep gedaan op het vermogen tot communiceren en samenwerken om de visie van de Hilt uit te kunnen voeren. Van ieder personeelslid verwachten we dat betrokkene zich kan binden en verbinden aan het werkconcept waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling een grote rol speelt. Om dit te realiseren vragen we aan een ieder: mag het ietsjes meer zijn!!

Kwaliteiten:
Van de nieuwe enthousiaste collega wordt verwacht dat:
  • je in staat bent kinderen veiligheid te bieden, een consequente aanpak hanteert als tweede natuur, structuur geeft, stevig in de schoenen staat en een flinke dosis creativiteit, relativeringsvermogen, doorzettingsvermogen en enthousiasme uitstraalt;
  • je in staat bent ondersteuningsbehoeften van leerlingen duidelijk te verwoorden en inzichtelijk te maken;
  • je ervaring hebt in het werken met kinderen met ondersteuningsbehoeften;
  • je goede contactuele eigenschappen bezit in de omgang met jongeren, ouders/verzorgers en betrokken instanties;
  • je bereid bent bij te dragen aan schoolontwikkelingen, onderwijsvernieuwing en beleid;
  • je een positieve instelling hebt.
Als leraar ben je in het bezit van een Pabodiploma of een 2e graads lesbevoegdheid, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master.

Waar kun je op rekenen? Voor nieuwe ouders is een filmpje 'De Hilt in beeld' gemaakt over de visie van school. Ook voor nieuwe medewerkers geeft dit een goed beeld van de werkwijze van de school. https://lnkd.in/dC5ZFbM[1257]

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
Pabo
Minimaal aantal jaren werkervaring
0

Over De Hilt

Naam school
Adres
Azalealaan 38 , 5701CM Helmond Noord-Brabant NL
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Speciaal (basis) onderwijs
Contactpersoon
Vacatures
Omschrijving
De Aloysius Stichting is een landelijke onderwijsstichting. De 19 scholen zijn verdeeld over 50 locaties in 27 gemeenten. 
Aloysius is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of 
het speciaal (voortgezet) onderwijs. Op de scholen zitten zo’n 3500 leerlingen. 
 
Aloysius geeft ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunt,
adviseert en begeleidt ze leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs in Nederland.   
 
De ruim 700 medewerkers bij Aloysius werken met een grote betrokkenheid vanuit de kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. En dat is ook zichtbaar voor de leerlingen, hun ouders en de netwerkpartners.

De Hilt Helmond (so en vso)
Structuur bieden, consequent handelen en warmte geven: dat doen wij op De Hilt. Onze school is er voor kinderen van vijf tot achttien jaar, die het beste op hun plek zijn in het speciaal onderwijs (so) of voortgezet speciaal onderwijs (vso).

De Hilt biedt een veilige leer- en leefsituatie. Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, onder meer tijdens groepsoverstijgende activiteiten. Onze school is zo een ‘proeftuin’ voor het leven.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.