Vacature Orthopedagoog MLC2122ORT in Oss

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Orthopedagoog MLC2122ORT 
Datum online
2021-11-23 23-11-2021
Sluitingsdatum
17-12-2021
Met ingang van
2021-11-23
FTE
0,5
Omschrijving
Het Maaslandcollege in Oss is per direct op zoek naar een:

Orthopedagoog / schaal 11 / 0.5 fte

Het betreft een projectaanstelling t/m 31 juli 2023

Over het Maaslandcollege
Het Maaslandcollege is een dynamische school waarin het goed leven, leren en werken is.
We geloven dat we samen de school zijn en vanuit die hoedanigheid een gemeenschap vormen waarin zorg en aandacht voor elkaar een vanzelfsprekend onderdeel is. Als school blijven we in beweging en open naar de buitenwereld. Iedereen krijgt volop de ruimte om te groeien, te leren en te ervaren. Dit alles binnen een persoonlijk en warm schoolklimaat.

Ons zorgteam
Het zorgteam (de trajectvoorziening) is een multidisciplinair team bestaande uit verschillende specialisten en deskundigen (intern en extern). Het zorgteam komt in beeld wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan in het reguliere onderwijsproces wordt geboden. Hierbij is het uitgangspunt maatwerk: inhoud, duur en intensiteit van de trajecten volgen uit de leerling specifieke onderwijsbehoeften. De doelgroep waar je mee gaat werken bestaat uit leerlingen met ondersteuningsbehoeften die voortkomen uit (complexe en/of gestapelde) problematiek op didactisch vlak (leren), sociaal-emotioneel vlak en/of belemmeringen in het gedrag.
Werkzaamheden en functie-eisen:
- Je beschikt over een afgeronde academische opleiding psychologie of orthopedagogiek en hebt affiniteit met leerlingen met specifieke problematiek (leerproblemen, sociaal emotionele problemen, systeemproblematiek);
- Je hebt tenminste enkele jaren ervaring opgedaan in een soortgelijke functie;
- Je bent onderdeel van het zorgteam (bestaande uit zorgcoördinatoren, een orthopedagoog, leerlingbegeleiders en ambulant begeleiders) en legt verantwoording af aan de zorgcoördinator;
- Je begeleidt individueel en in groepsverband leerlingen. De begeleiding richt zich zowel op sociaal-emotionele als didactische vaardigheden;
- Opstellen, (toezien op het) uitvoeren en evalueren van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);
- Coachen en adviseren van mentoren, docenten, leerlingbegeleiders en afdelingsleiders met betrekking tot de aanpak en ondersteuning van leerlingen;
- Het afnemen en interpreteren van dyslexiescreeningen, schriftelijke verslaglegging hiervan en afstemming hierover met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s);
- Deelname aan het wekelijkse Zorg Advies Team (ZAT);
- Het analyseren van de leer- en/of gedragsproblematiek van de leerling op basis van observaties, informatie van docenten en gesprekken met ouders en leerling;
- Bijdragen aan de besluitvorming met betrekking tot de interne en externe plaatsing van leerlingen;
- Samenwerking met de zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, mentoren, vakdocenten en afdelingsleiders;
- Deelname en bijdrage leveren aan de zorgteam overleggen waar scholing, intervisie en kennisdeling centraal staan;
- Communicatie en structurele (evaluatie)gesprekken met ouder(s)/verzorger(s), leerling en mentor;
- Indien nodig afstemming tussen onderwijs en zorg met de betrokken externe hulpverlening.

Eigenschappen en vaardigheden
De volgende eigenschappen en vaardigheden vinden we belangrijk:
- Een betrokken en open persoonlijkheid;
- Zelfstandig taken en verantwoordelijkheden oppakken, rolvast en taakbewust;
- Een pro-actieve houding: je doet voorstellen en draagt oplossingen aan;
- Een positief kritische blik: naar eigen werk en het werk van anderen om de kwaliteit te verbeteren;
- Goede communicatieve vaardigheden. Je werkt nauw samen met het zorgteam, mentoren en vakdocenten en neemt betrokken collega’s mee in beslissingen en vorderingen van de begeleiding;
- Vaardigheid in het samenwerken met uiteenlopende disciplines;
- Je stemt op een zorgvuldige manier af met alle betrokkenen;
- Je bent sociaal en beschikt over vaardigheden zoals stressbestendigheid, samenwerken, flexibel en netwerken;
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Informatie
Reacties op deze vacature graag alleen via de website van OMO: www.omo.nl of via www.meesterbaan.nl
Reageren kan t/m 17-12-2021. Voor eventuele vragen kun je je richten tot Paola van der Linde, P&O via email: p.vander.linde@maaslandcollege.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over Maaslandcollege

Naam school
Adres
Vianenstraat 1 , 5342AJ Oss
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Omschrijving
Het Maaslandcollege heeft doelstellingen geformuleerd, die duidelijk maken waar de school voor staat. Zij geven een beeld van onze visie op de toekomst. Alle activiteiten die de school ontplooit staan in het teken van deze doelstellingen. Dat heeft een tweeledig aspect: zij binden/verbinden iedereen die bij het Maaslandcollege betrokken is; zij profileren het Maaslandcollege naar buiten. Moderne kwaliteitsschool Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Toekomstgericht
Bijzonderheden
Het Maaslandcollege maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.