Vacature Intern Begeleider in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Intern Begeleider 
Datum online
2021-11-23 23-11-2021
Sluitingsdatum
23-1-2022
Met ingang van
in overleg
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
circa 0,6
Omschrijving
Intern Begeleider (3 dagen)
Hildegaertschool
Functie:      Intern begeleider
School:        Hildegaertschool
Uren:            3 dagen

De IB'er is verantwoordelijk voor de leerlingzorg en heeft hierin een coördinerende, coachende en begeleidende rol. De IB'er heeft bij het vaststellen van ondersteuning oog voor de individuele leerling, de contexten binnen de groepen en de school als geheel.
De IB'er is, samen met eventuele externe deskundigen, bij de hulpvragen van leerkrachten en ouders een gesprekspartner. In nauwe samenwerking met de directie en de andere IB'er zet hij/zij op professionele wijze een koers uit in het belang van de
ontwikkeling van de leerling en de school. Dit aan de hand van de onderwijskundige en pedagogische kaders, die in overleg met team zijn bepaald.

Ben jij iemand die:
 • het beste uit onze leerlingen haalt;
 • een flexibele instelling heeft en kinderen met zorg en betrokkenheid kan begeleiden;
 • participeert in een enthousiast team, dat 'er voor gaat!';
 • in het bezit is van de vereiste onderwijsbevoegdheid;
 • in het bezit is van een diploma van IB'er, of bereid is dit te halen;
 • samenwerkt met interne specialisten en externe netwerken;
 • van harte kiest voor protestant-christelijk onderwijs;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden heeft?

Wij bieden jou:
 • een fijn en professioneel team, dat de methodiek van St. LeerKRACHT gebruikt;
 • een stevige zorgstructuur en ieders betrokkenheid bij onze schoolontwikkeling.
Voor leraren bestaat er nu de kans om je met voorrang aan te melden voor een woning in Rotterdam.
Kijk op: OurDomain Rotterdam Blaak | Your New Urban Home (thisisourdomain.nl) voor meer informatie.
Hanneke Oosthoek, bereikbaar via 06-46461280 kan je hierover verder informeren.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 11 Cao PO

Over Hildegaertschool

Naam school
Adres
Debussylaan 11 , 3055TE Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Dhr. Hofstra
Omschrijving
De Hildegaertschool kiest er bewust voor een klassikale school te zijn, met oog voor het individuele kind.
De individuele verwerking van de leerstof in de klas verschilt daardoor. De school kent drie ‘arrangementen’, waarin we kinderen naar hun leerbehoefte bedienen:
 • het basisarrangement: wat iedere leerling moet kunnen en kennen;
 • het verdiept arrangement, met leerstof die aanspreekt voor de groep kinderen die niet voldoende in het basisarrangement wordt uitgedaagd;
 • het intensief arrangement, met leerstof voor de groep kinderen die extra instructie en/of oefentijd nodig heeft.
Binnen deze arrangementen zijn er ook momenten dat de leerkracht samenwerkt met een tweede leerkracht in de groep, de co-teacher. Deze zal veelal werken met kinderen, die voor dat specifieke vak in het intensieve arrangement zitten.
Ook buiten de groep organiseren we extra hulp. Deze is bestemd voor kinderen die meer instructietijd nodig hebben of meer uitdaging.

In de eigen klas
De eigen klas is de prettigste, veiligste en productiefste plek voor kinderen om les te krijgen. Het rendement van de lessen is het grootst als kinderen samen en met elkaar leren.
Het overgrote deel van de kinderen volgt het standaard leerprogramma op de Hildegaert in de groep.
Het verdiept arrangement omvat minder instructie en oefenstof en meer verbredende en verdiepende leerstof.
Kinderen die iets meer moeite met de leerstof hebben, krijgen meer instructie. Vaak van de eigen leerkracht, maar ook tijdens co-teachingsmomenten in de groep. Deze kinderen zitten in het intensief arrangement.
Op deze wijze bieden we aan de kinderen preventieve zorg, waarbij we nastreven dat alle leerlingen het lesdoel halen. Hierdoor bouwen ze succeservaringen op en houden plezier in het leren.
 
Buiten de klas
Soms komen de leerkracht en de Intern Begeleiders in de leerlingbespreking tot de conclusie dat een leerling gebaat is bij nog meer extra zorg. Naast het aanbod in de arrangementen in de groep, biedt de Hildegaert buiten de groep tevens de Octopus- en Nautilusgroep aan. Daar is begeleiding in een kleinere setting dan in de basisgroep. Kinderen maken deel uit van deze groepen, zolang daar de noodzaak toe is, maar liefst zo kort mogelijk.
Octopuskinderen krijgen kortdurend extra hulp om specifieke doelstellingen te behalen, die ze in de context van de groep niet zonder hulp kunnen bereiken. Ze hebben hiervoor wat extra handen nodig, vandaar de naam Octopus. De curatieve zorg die we daar geven, wordt gegeven door leerkrachten van de school.  We beschrijven de extra zorg in individuele handelingsplannen, welke met de ouders besproken worden.
Nautiluskinderen volgen, naast de extra cognitieve uitdaging in de eigen groep, buiten de klas lessen over met name de metacognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden als omgaan met falen, plannen, samenwerken en dergelijke. Ze duiken onder in een ontdekkingsreis naar hun eigen mogelijkheden. Vandaar de naam Nautilus.
Een aantal van onze kinderen werkt met een aan hun eigen mogelijkheden aangepaste leerlijn.
De school heeft structureel contact met Passend Onderwijs Rotterdam. We doen ons uiterste best alle aan ons toevertrouwde kinderen op de Hildegaert te houden. Naast overleg met PPO over de beste aanpak, krijgen we gericht advies en ondersteuning.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Nieuwsgierig?
Wij nodigen jou hierbij van harte uit om op onze school te komen kijken!
Sollicitaties kun je sturen naar de directeur, Theo Hofstra, via e-mail naar: theo.hofstra@hildegaert.nl.
www.hildegaert.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.