Vacature 202110 Mentor in Tilburg

Onderwijs

Vacature

Functietitel
202110 Mentor 
Datum online
2021-11-01 01-11-2021
Sluitingsdatum
17-12-2021
Met ingang van
2021-11-01
FTE
1,0
Omschrijving
De Nieuwste School is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept dat afgeleid is van een schooleigen visie op onderwijs. In deze visie staat de ontwikkeling van de leerling centraal: vanuit verwondering kennis verwerven, zich ontwikkelen als mens in de wereld, waarbij innovatie, openheid en verantwoordelijkheid kernwaarden zijn.
De verwondering van de leerling is uitgangspunt van het leren.

In door de vakdocenten (experts) bepaalde thema’s staat de leervraag centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun expert. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling en de voorbereiding op het examen. Daarmee bereidt het hen ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs.

De school is flink in ontwikkeling. Dit schooljaar is de school begonnen aan een nieuwe schoolplanperiode waarin drie ambitiethema’s leidend zijn en vormgeven aan de ontwikkelingen in de school. De thema’s waar de school aan werkt zijn: kenniscreatie en co-creatie; verantwoordelijkheid en eigenaarschap; leergemeenschap met een professionele cultuur. Speerpunten die naast de lopende ontwikkelingen voor het komende schooljaar actueel zijn: de ontwikkeling van de leergemeenschap door middel van de inzet van LDS (learning design studio’s), de school wil ontwikkelen naar een beter passende organisatiestructuur, burgerschap op DNS, formatief handelen en meer maatwerk.
Tevens is de school op zoek naar passende huisvesting.

Voel je je verbonden met het onderwijsconcept van DNS en wil je een actieve bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling? Zie je de meerwaarde van vakoverstijgend onderwijs aanbieden en ben je een teamplayer die samen met collega’s onderwijs maakt en geeft? Dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken.

Op dit moment zoeken wij een mentor voor 1,0 fte. Parttime is bespreekbaar. Het betreft een tijdelijke aanstelling tot het einde van het schooljaar. De mentor krijgt een aanstelling in de functie van instructeur met een bijpassende beloning in schaal 8.

Als een geschikte kandidaat is gevonden wordt deze vacature gesloten.

De mentor op De Nieuwste School
Op De Nieuwste school werken experts en mentoren. Dat doet de school omdat er zowel aandacht is voor het verwerven van nieuwe kennis, inzichten en het kunnen toepassen hiervan, als voor het ontwikkelen van verschillende (leer- en studie-)vaardigheden en competenties. De mentor begeleidt de leerlingen in die ontwikkeling met oog voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling als kind en de mentor is daarbij gericht op de groei en ontwikkeling van het kind als leerling. Dit gebeurt zowel individueel als met groepen leerlingen.

De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s. De mentor is de spil binnen de begeleiding van de leerlingen en dus ook verantwoordelijk voor het onderhouden van deze contacten om zo een goede begeleiding van de leerling te waarborgen.

Taken en verantwoordelijkheden:
De mentor:
• richt zich voortdurend op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling;
• geeft de leerling structureel en constructief feedback op zijn/haar leerproces, gedrag, werkhouding en helpt de leerling veranderingen in de praktijk te brengen;
• begeleidt de leerling in het maken van bewuste keuzes in o.a. het doen van onderzoek, zijn/haar leerproces, LOB/vervolgopleiding en in de persoonlijke ontwikkeling;
• stimuleert de leerlingen om hun eigen interesses te volgen (bijv. in hun onderzoek) en te leren vanuit intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid;
• helpt de leerling zich bewust te worden van zijn/haar ontwikkeling en zich daar eigenaar over te voelen;
• creëert een veilige leeromgeving waarin leerlingen durven te leren (en dus ook fouten mogen maken) en daarbij hun proces te delen met anderen (volgens het principe van een leergemeenschap);
• overlegt met (en is het aanspreekpunt voor) ouder(s)/verzorger(s) en experts over de leerling en gebruikt hun input om de leerling te begeleiden, en geeft indien nodig adviezen aan ouder(s)/verzorger(s) en/of collega’s om het ontwikkelproces van de leerling te optimaliseren;
• legt de groei en ontwikkeling van de leerling vast.

Wat vragen we jou?
We vragen van jou dat je:
• energie krijgt van werken met (groepen) kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar;
• enthousiast en geïnformeerd bent over het concept van DNS;
• een open en lerende houding hebt, het eigen handelen kritisch durft te bekijken, zo nodig je handelen aanpast en dit proces met leerlingen en collega's deelt;
• in contact met leerlingen de balans vindt tussen leiden, sturen, begeleiden en coachen;
• kunt samenwerken met leerlingen, mentoren, experts, ouder(s)/verzorger(s) of andere betrokkenen bij het leerproces van de leerling(en);
• relevante ervaring/vaardigheden hebt in het werken met (groepen) jongeren;
• kennis over en inzicht hebt in de pedagogiek, groepsdynamiek, ontwikkelings- en leerpsychologie van kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar;
• een MBO niveau4+ werk- en denkniveau hebt

Over De Nieuwste School

Naam school
Adres
St. Josephstraart 106 , 5017GK Tilburg Brabant
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Omschrijving
De Nieuwste School (DNS) is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. Vanzelfsprekend leidt DNS op voor een diploma. DNS onderscheidt zich doordat het de verwondering van de leerling als uitgangspunt neemt. In door de vakdocenten bepaalde thema’s staat de leervraag centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun docent. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. Het bereidt hen daarmee ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs.
Bijzonderheden
DNS behoort tot de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een schoolbestuur van meerdere middelbare scholen in Noord-Brabant.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.