Vacature Facilitair Manager in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Facilitair Manager 
Datum online
2021-10-13 13-10-2021
Sluitingsdatum
27-10-2021
Met ingang van
Per direct
Omschrijving
# **Facilitair Manager**

Stichting BOOR staat voor kwaliteit en onderwijs. Met 3800 medewerkers en ongeveer 80 scholen dragen we zorg voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. BOOR Services is het servicebureau binnen BOOR met een hoogwaardig dienstenaanbod voor het BOOR-bestuur en de scholen vallend onder de koepel van BOOR.

De afdeling huisvesting & Inkoop is onderdeel van BOOR Services en met ongeveer 15 medewerkers voeren we de regie op de gehele vastgoed portefeuille en werken we daarbij nauw samen met de gemeente en scholen.

Onze afdeling houdt zich bezig met onder andere projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie en dragen we zorg voor het beheer & onderhoud en de facilitaire dienstverlening. We zijn een professionele partner voor alle schoollocaties waarbij we verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van duurzame, veilige,  representatieve en inspirerende onderwijs- en werkomgevingen.

Voor onze afdeling Beheer & Onderhoud zijn we in verband met een complex en bijzonder nieuwbouwproject op zoek naar een tijdelijke

## **Facilitair Manager(0,6 fte)**

Die met hart en ziel een grootschalige en uniek nieuwbouw project kan leiden, waarbij harmonisatie tussen de Tyltylschool Rotterdam, Mytylschool De Brug en Revalidatiecentrum Rijndam gerealiseerd dient te worden en het accent op onderwijskundige doorontwikkeling van de beide scholen naar een gedragen visie en missie niet uit het oog mag worden verloren.

### **De functie**

Als Facilitair Manager ben je onze deskundige en  adviseer je het management ten aanzien van de uitvoering van huisvestings- en bouwtechnische zaken. Je voert namens BOOR het projectmanagement, je leidt ten behoeve van de nieuwbouw en renovatie multidisciplinaire werkgroepen op gebied van onder andere, ICT, Facilitaire zaken en Financiën.

Het opstellen van plannen van aanpak, programma van eisen en projectbegrotingen zijn onderdeel van je taken. Je bent aanspreekpunt en biedt directe ondersteuning aan meerdere (school) directeuren) voor dit bouwproject. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het inrichten en gebruiksklaar maken van nieuw gebouwde huisvesting, het inventariseren van de benodigde facilitaire middelen zoals meubilair, schoonmaak, ICT en het coördineren van de inkoop van facilitaire middelen. In nauwe afstemming met de afdeling inkoop zoek je naar en benut je nieuwe bronnen van inkoop en schaf je daar waar noodzakelijk middelen aan middels een aanbestedingstraject.

Daarnaast draag je zorg voor budgetbewaking, beoordeel je bestekken en calculaties en adviseer je het management hierover. Tevens ben je aanspreekpunt, zie je toe op werkzaamheden door externe bedrijven en stel je planningen op.

Je werkt intensief samen met de Bovenschoolse directie, de locatiedirecteuren van de beide scholen, het management van Rijndam en Boor services, de ondersteunende dienst van Stichting Boor. In deze functie leg je verantwoording af aan de  Projectleider Facilitair.

Enthousiast geworden? Leuk! We zien je C.V. en motivatie brief graag **uiterlijk 24 oktober 2021** tegemoet. Je kunt solliciteren via www.werkenbijboor.nl Heb je nog vragen of wil je nadere informatie, dan kun je contact opnemen met Kirsten Vijver kirsten.vijver@stichtingboor.nl of 06-34365518

Eisen

Minimaal aantal jaren werkervaring
- Je beschikt minimaal over HBO/WO werk en denk niveau, aangevuld met vakgerichte projectmanagement opleidingen. - Je hebt kennis van en ervaring met  projectmanagement en -technieken alsmede van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot bouwzaken in het (Speciaal) Onderwijs. - Je beschikt over een goed ontwikkelde organisatie sensitiviteit en bent communicatie-en adviesvaardig. - Je hebt goede kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift.
Functie-eisen
- Je bent Proactief en beschikt over innovatieve kracht, bindend vermogen en flexibiliteit bij het zoeken naar en bieden van  oplossingen en advisering.
- Je beschikt over ruime kennis van en ervaring binnen het sociaal domein op het snijvlak van onderwijs en zorg
- Je bent sociaal en communicatief vaardig en je hebt gevoel voor verhoudingen binnen een politiek complexe omgeving.
- Je bent ondernemend,  houdt van pionieren en bent een verbinder die medewerkers inspireert  en motiveert.
- Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: overtuigingskracht, communicatief vaardig, probleemoplossend vermogen, hands-on mentaliteit, vaardig in onderhandelen en servicegerichte houding.

Over Stichting BOOR

Naam school
Adres
Schiekade 34 , 3032AJ Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Montessori, Dalton, Jenaplan, Speciaal, Praktijkonderwijs
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
pro, lwoo, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, technasium
Omschrijving
BOOR heeft openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. In totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.

Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn. Diversiteit is onze kracht. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving en ook de stad Rotterdam is een inspiratiebron voor ons onderwijs. De scholen vormen een ontmoetingsplaats voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen en zichzelf kunnen ontplooien. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Ook voor onze medewerkers levert het werken bij BOOR kansen op om zich te ontwikkelen in hun loopbaan.

Sector Regulier en Speciaal Basisonderwijs ((s)bao)
Alle ruim 60 openbare basisscholen hebben een eigen profiel en onderwijsconcepten. Zo hebben we een aantal scholen die Dalton-, Montessori- of Jenaplanonderwijs bieden. Ook zijn er scholen die zich richten op bepaalde thema’s, zoals: kunst, muziek, of sport. BOOR heeft ook vijf scholen voor speciaal basisonderwijs. Door deze diversiteit is er altijd een school waarbij jij aan de slag kunt met jouw talent!

Sector Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)
BOOR biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap (cluster 3) of leerlingen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen (cluster 4).We hebben binnen het (v)so zeven scholen, verdeeld over meerdere locaties.

Sector Voortgezet Onderwijs (vo)
Na het basisonderwijs kan een leerling naar het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende onderwijstypes, zoals praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Zo’n zeven scholengroepen met in totaal 16 schoollocaties behoren tot het vo binnen BOOR.

Ben je al enthousiast geworden naar het werken bij BOOR, dan nodigen wij je uit onze vacatures te bekijken op Meesterbaan en natuurlijk te solliciteren. Hopelijk zit er wat voor je bij! Wil je meer informatie over onze scholen? Kijk dan op www.boorscholen.nl


 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.