Vacature Docent Nederlands in Veenendaal

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Docent Nederlands 
Datum online
2021-09-01 01-09-2021
Sluitingsdatum
31-10-2021
Met ingang van
Half december
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
1
Aantal uren
Ongeveer 20
Omschrijving
Vanaf half december 2021 tot en met april 2022 zijn we op zoek naar een docent Nederlands voor de onderbouw havo en vwo. Het betreft een vervangingsvacature voor het verzorgen van ongeveer 20 lesuren per week. Het geven van lessen aan één klas van de bovenbouw havo of vwo behoort tot de mogelijkheden.

Eisen

Opleiding
1e graads of 2e graads
Functie-eisen
Wij verwachten dat je:
  • in het bezit bent van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor Nederlands of bezig bent met de lerarenopleiding;
  • ervaring hebt met het geven van onderwijs;
  • beschikt over voldoende competenties, waaronder goed klassenmanagement, samenwerken in teamverband, hanteren van verschillende didactische werkvormen;
  • actief bijdraagt aan de identiteit van onze school;
Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling van de functie vindt plaats in schaal LB conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs.

Over Ichthus College

Naam school
Adres
Vondellaan 4 , 3906EA Veenendaal
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. F. van der Meij
Niveau
vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium
Omschrijving
Het Ichthus College staat midden in de samenleving. Eigentijds en met open vizier. Als klankbord voor onze leerlingen om ze te helpen hun keuzes op waarde te schatten.
Binnen onze scholengemeenschap zijn we vooral gericht op de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen. Voor leerlingen moet op school ‘de nestwarmte’ merkbaar zijn. Maar er is meer.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Daar bedoelen we mee dat de school haar grondslag heeft in de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. De levensbeschouwelijke identiteit is merkbaar in de lessen, in de omgang met elkaar en in de gehele schoolcultuur. De medewerkers willen leven, onderwijzen en vormen vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de enige weg ten leven is. In verbondenheid aan Hem willen we als dragers van de identiteit ons werk doen.

Het Ichthus College positioneert zich als een professionele organisatie, waarbinnen goed onderwijs wordt gegeven en ook aandacht is voor meer- en minderbegaafde leerlingen.
Er werken professionals, mensen die verstand hebben van onderwijs, mensen die pedagogisch gevormd zijn. Docenten die met hart en ziel werken met hun kinderen, ze onderwijzen en opvoeden. De totale persoonlijke ontwikkeling van uw kind staat centraal. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om de hun van God ontvangen gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het Ichthus College staat voor onderwijs dat gefundeerd is op de Bijbel. We zijn op zoek naar  medewerkers, die van harte achter het christelijk onderwijs staan. Medewerkers, die laten blijken, dat de christelijke identiteit er wel degelijk toe doet.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer W. Blankestijn, directeur havo, telefoonnummer: (0318) 54 32 10.

Wij nodigen je uit om te solliciteren door dit sollicitatieformulier in te vullen. Dit kan tot uiterlijk tot 17 september 2021. Richt je sollicitatie aan de voorzitter van het college van bestuur, de heer ing. J.J. van Dam.

De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 20 september 2021.   

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.