Vacature VAR210611 Zorgconsulent 0,5-0,6 FTE uitzicht vast in Noord-Brabant

Onderwijs

Vacature

Functietitel
VAR210611 Zorgconsulent 0,5-0,6 FTE uitzicht vast 
Datum online
2021-06-11 11-06-2021
Sluitingsdatum
25-6-2021
Met ingang van
11-06-2021
FTE
0,6
Omschrijving
Vanwege het vertrek van een van onze zorgconsulenten ontstaat er een vacature per 1 augustus 2021 voor de functie van zorgconsulent.

Het betreft: 0,5-0,6 FTE
Salarisschaal 9: max 3916 euro bij een fulltime aanstelling.
Werkdagen in overleg,
1e dienstverband met uitzicht op vast na een positieve beoordeling.
Sluitingsdatum: vrijdag 25 juni 2021
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 5 juli 2021

Wie zoeken wij?
- iemand die werkzaam is binnen het onderwijs
- iemand met een stevige persoonlijkheid
- iemand die kan verbinden
- iemand die een coachende rol heeft naar leerlingen en docenten
- iemand die creatief is in het bedenken van oplossingen
- iemand die planmatig kan werken
- iemand die goed kan samenwerken maar ook zelfstandig kan werken
- iemand die affiniteit heeft met de doelgroep van 12-18 jarigen

Wil je meer informatie over deze vacature? Stuur dan een e-mail aan: Antonie van Vugt: a.v.vugt@varendonck.nl, zorgcoördinator

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

Zorgconsulent
De subcategorie zorg behelst een multidisciplinair team bestaande uit verschillende specialisten en
deskundigen. In het team worden behandelplannen en methoden besproken en de vordering in de
ontwikkeling van de leerlingen, die speciale zorg behoeven.
De subcategorie bestaat uit medewerkers in de functie van orthopedagoog/psycholoog,
zorgcoördinator en zorgconsulent.

De zorgconsulent draagt vanuit de eigen vakdiscipline bij aan de besluitvorming en advisering met
betrekking tot begeleiding en vervolgtrajecten van leerlingen, de begeleiding van
leerlingen of psychosociale hulpvragen van leerlingen die samenhangen met het leerproces.
Het zorgplan/handelingsplan van de onderwijsinstelling is leidraad bij de uitvoering van de
werkzaamheden. De zorgconsulent draagt bij aan het verhelpen of verminderen van
stoornissen/problemen, geeft begeleidingslessen/trainingen en is actief in de
beheersing, verdieping en verbreding van het eigen vakgebied. De zorgconsulent adviseert en
rapporteert over de voortgang in het proces en de bereikte resultaten. Dit alles in nauw contact met mentor en IB-er.

Werkzaamheden
1. Het vanuit de eigen vakdiscipline bijdragen aan de besluitvorming en de advisering met betrekking tot begeleiding en vervolgtrajecten van leerlingen door:
- het in het multidisciplinair team maken van analyses van de problematiek en van geconstateerde ontwikkelingen;
- het adviseren, instrueren, begeleiden en coachen van de mentor, de docenten en andere relevante functionarissen in verband met de aanpak van de betreffende leerling;
- het gedurende een afgesproken periode na afronding van het programma volgen van de betreffende leerling;
- het onderhouden van contacten met ouders en/of opvoeders, mentor blijft hier de spil.

2. Het begeleiden/behandelen/onderzoeken van leerlingen door:
- het op basis van de in het multidisciplinair team gemaakte diagnose op stellen van behandelplannen vanuit de eigen vakdiscipline;
- het hanteren van op het vakgebied toegespitste methoden passend binnen de behandelplannen;
- het observeren van de leerling tijdens de lessen/vrije situaties, eventueel met behulp van apparatuur;
- het individueel of groepsgericht opgang brengen van veranderingsprocessen en/of ontwikkelingsprocessen in gedrag en/of emotie;
- het verbeteren van vaardigheden het vakgebied betreffende;
- het zelf vervaardigen van (hulp)materialen of geeft aanwijzingen aan anderen daartoe;
- het bevorderen van inzicht in het eigen functioneren van de leerling, ook in relatie met de omgeving;
- het opstellen van voortgang-/eindrapportages over vorderingen van de leerling in de begeleiding/behandeling/onderzoek ten behoeve van docenten,
leerlingbesprekingen in de begeleidingsteams en andere deskundigen;
- het bespreekbaar maken van zijn bevindingen van het werken met de leerling in het teamoverleg en in het multidisciplinair team.

3.Het coachen van docenten:
- het bevorderen van inzicht in het functioneren van docenten in reactie met leerlingen en de omgeving.
- Het adviseren en geven van trainingen gericht op: ASS, AD(H)D en andere problematieken. Denk aan praktische adviezen, tips, trucs en hulpmiddelen.
- Coachen Persoonlijk Begeleiders
- Coachen Ib-er en mentor

4.Draagt bij aan het ontwerpen van handelingsplannen door:
- op basis van observatie van leerlingen, informatie van docenten en gesprekken met ouders, leerlingen en zo nodig externe hulpverleners
de leer- of gedragsproblematiek van leerlingen mede te analyseren;
- op basis van de analyse een diagnose te stellen en adviezen te geven met betrekking tot de aanpak van de leerling in de schoolsituatie en eventueel ouders
door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners;
- de diagnose en adviezen in te brengen en te verdedigen in het multidisciplinair overleg (Team Begeleiding Ondersteuning) en bij mentoren/ coördinatoren.

4. Professionalisering:
- het op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden en deze zo nodig uitbreiden;
- het deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
- het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het vakgebied, het bestuderen van relevante vakliteratuur.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
- Beslist bij/over: het adviseren van de docenten en de ouders over te nemen maatregelen, de behandeling en te gebruiken methoden en technieken
en bij het uitvoeren van programma's.
- Kader: verricht werkzaamheden binnen door de schoolleiding gegeven en vastgestelde kaders (o.a. van het zorgplan), algemene diagnoses en
behandelmethoden van de eigen discipline en overeenkomstig de betreffende beroepscode;
- Verantwoording: aan de direct leidinggevende over de kwaliteit van de uitvoering en de evaluatie van de resultaten van zijn werkzaamheden.

Kennis en vaardigheden:
- kennis en inzicht in (leer-, gedrags-, opvoedings- en sociaal maatschappelijk gebonden) problemen, in het bijzonder op het eigen vakgebied;
- kennis van hulpverleningsmogelijkheden van andere specialisten;
- kennis van en vaardig in de toepassing van methoden en technieken;
- kennis en inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling;
- inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling;
- vaardig in het diagnosticeren van gedragsproblemen die het onderwijsleerproces belemmeren;
- vaardig in de omgang met en het stimuleren van leerlingen;
- vaardig in het samenwerken met uiteenlopende disciplines;
- vaardig in het mondeling en schriftelijk rapporteren;
- vaardig in het communiceren met leerlingen, docenten en externe personen;
- vaardig in het vervaardigen van oefenmateriaal;
- vaardigheid in het aandragen van creatieve oplossingen;
- vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal.

Contacten:
- met orthopedagoog en zorgcoördinatoren, zorgconsulent (TBO) over de aanpak van de hulp;
- met leidinggevenden en docenten over behandelmethoden, adviezen, voortgang e.d. om informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;
- met de leerlingen die deelnemen aan de programma's, in het kader van de begeleiding om teinstrueren, te motiveren en te stimuleren;
- met ouders om hen te informeren en de voortgang te bespreken;
- met andere deskundigen om hen te consulteren, kennis uit te wisselen, door te verwijzen en af te stemmen.

Over Ons Middelbaar Onderwijs

Adres
Spoorlaan 171 , 5038CB Noord-Brabant
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Omschrijving
Werken aan uw eigen toekomst en aan de toekomst van onze leerlingen. Dat doen we samen! Ons Middelbaar Onderwijs en haar scholen zien het samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs als belangrijkste taak. Dit als voorbereiding van onze leerlingen op een vervolgopleiding én op een plaats in de maatschappij. Onderwijs dus in het belang van onze leerlingen, ouders en de samenleving van morgen. Ongeacht talenten en sociale achtergronden. OMO is een schoolbestuur van meerdere scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Scholen met bijna allemaal een katholieke signatuur, die ieder op hun eigen manier voortgezet onderwijs aanbieden. Ondersteund door een krachtig personeelsbeleid en volop faciliteiten voor innovatieve ontwikkelingen.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.