Vacature Zorgconsulent/lid ondersteuningsteam 212209DD in Tilburg

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Zorgconsulent/lid ondersteuningsteam 212209DD 
Datum online
2021-06-10 10-06-2021
Sluitingsdatum
26-6-2021
Met ingang van
10-06-2021
FTE
0,5
Omschrijving
2College is een school voor vmbo, havo en vwo met vijf vestigingen in de regio Tilburg. Daarnaast wordt op een zesde vestiging onderwijs verzorgd voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De school vormt de logische schakel in de doorlopende leerroute van leerlingen uit het primair onderwijs naar een vervolgstudie binnen het MBO, HBO of WO.

2College heeft in totaal ongeveer 3.520 leerlingen en wil werken aan een optimale ontwikkeling en ontplooiing van elk individu zodat geen talent verloren gaat. We vormen onze leerlingen tot personen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven. We zien onszelf als een schakel in het leven van kind naar volwassene en organiseren een contextrijk leerproces in kleinschalige, veilige eenheden. 2College is onderdeel van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), het bevoegd gezag van 2College.

2College Durendael is een zeer brede school met als onderwijsaanbod vmbo basis- en kaderberoepsgericht incl. LWT, vmbo gemengd/theoretisch, havo (tweetalig) en vwo (tweetalig). Durendael heeft ongeveer 1.500 leerlingen en ca. 170 medewerkers. De vijf onderwijsteams werken onder leiding van de teamleiders nauw samen en geven vorm aan één Durendael. De school biedt een plezierige en professionele werkomgeving, waarin de medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien en voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding en de ondersteuning.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een zorgconsulent die binnen onze school de pedagogische begeleiding verzorgt bij leerlingen die om uiteenlopende redenen extra ondersteuning nodig hebben. We steken vooral in op het versterken van de leerling ín de klas en het team om de leerling heen. Kijk jij verder dan het gedrag wat de jongere laat zien? Weet jij hoe je kan afstemmen op jongeren waarvoor de schoolloopbaan niet altijd soepel of prettig verloopt? Weet jij de leerling en de omgeving (weer) te verbinden met elkaar?
Je bent een teamspeler binnen alle geledingen van de school. Van jou wordt ook verwacht dat je in staat bent om goed samen te werken maatschappelijke omgeving van de school. Je onderschrijft en draagt met overtuiging onze vier kernwaarden “positief, samen, ambitieus en puur” uit.

Wat behelst je functie?
Je zal betrokken zijn bij uiteenlopende hulpvragen; zoals problemen binnen de sociale afstemming, verlies van motivatie, zelfbepalend gedrag, stemming of kwetsbaarheden binnen het systeem.
Je beschikt over een sterk empathisch vermogen, je hebt een proactieve houding, weet hoe je trajecten met leerlingen vorm moet geven. Je werkt zelfstandig maar zoekt de verbinding met de collega’s binnen de school, ouders en de hulpverlening. Je maakt onderdeel uit van het ondersteuningsteam. Als medewerker van het ondersteuningsteam lever je een bijdrage aan het realiseren van de doelen van passend onderwijs.

Taakomschrijving:
• Het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, studievaardigheden, gedrag en psychische klachten.
• Het observeren van leerlingen in de klas met als doel de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen.
• Wat heeft de leerling nodig en hoe vertalen we dat naar de klas? Je weet hoe je docenten kan coachen door handreikingen te geven bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
• Je bent in staat om een goede vertrouwensband op te bouwen waar vanuit je de leerlingen stap voor stap op weg helpt om zijn/ haar volgende ontwikkeldoel te behalen.
• Cyclische gespreksvoering met leerling, ouders/verzorgers, mentor en hulpverlening.
• Inhoudelijke bijdrage leveren bij het ondersteuningsteam en/of multidisciplinair overleg met externe hulpverlening.
• Opstellen van een ontwikkelingsperspectief en het formuleren van hulpvragen in overleg met ouders, mentor en ondersteuningscoördinator.
• Ook het geven van groepstrainingen aan een kleine groep leerlingen valt onder de mogelijkheden.

Wat vragen we van jou?
• Kennis en ervaring met begeleiden van jongeren met extra ondersteuningsbehoeften.
• Kennis van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs.
• Je werkt handelings- en oplossingsgericht, bent flexibel en toont initiatief. Je bent een teamspeler en bent open en toegankelijk voor anderen.
• Je bent communicatief vaardig en weet de contacten met ouders, leerlingen, docenten en externe instanties goed te onderhouden.
• Je beschikt over een groot inlevingsvermogen in de sterke en zwakke kanten van de leerlingen.
• Je bent flexibel op de werkvloer en kan je goed aanpassen aan veranderende situaties en snel schakelen.
• Je hebt kennis van internaliserende en externaliserende problematiek en kan dit op individueel-niveau toepassen.
• Je hebt een heldere visie op zorg en ondersteuning.
• Je hebt affiniteit met de leerlingenzorg in het onderwijs.
• Je kan planmatig en doelgericht werken. Je hebt kennis van werkzame interventies en beschikt over passende gesprekstechnieken.
• HBO werk en denkniveau richting (ortho)pedagogiek of jeugdhulpverlening.
• Ervaring in soortgelijke functie binnen het V(S)O is gewenst.

Overige informatie
• Sollicitaties worden gericht aan de directeur van 2College Durendael, de heer B. Leenen, via de site van OMO (www.omo.nl/vacatures) tot uiterlijk 26 juni a.s.
• Het betreft een functie voor 0,5 tot 0,7 fte. Benoeming als zorgconsulent in functieschaal 9 en doorgroeimogelijkheden naar max. schaal 10, conform de OMO-CAO.
• Ingangsdatum is per 01-09-2021.
• De aanstelling zal een eerste dienstverband zijn, met uitzicht op vast.
• Nadere informatie verkrijgbaar bij de ondersteuningscoördinator van de school, mevrouw L. Hamers, hamers.l@2college.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

*Waar “hij/zij” wordt gebruikt, moet ook “zijn/haar” worden gelezen.

Over 2College

Naam school
Adres
Brittendreef 5 , 5012AE Tilburg Brabant
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Niveau
vmbo, havo, vwo
Omschrijving
2College is een brede scholengemeenschap (vmbo, havo, vwo en tweetalig onderwijs) met vijf locaties in de regio Tilburg. Daarnaast wordt op twee locaties onderwijs verzorgd voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het onderwijs aan ± 3850 leerlingen op 2College is gericht op kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling om ook te slagen in de maatschappij. Kernwoorden in onze visie zijn relatie, competentie en autonomie. De organisatie is zo kleinschalig mogelijk ingericht. Aangestuurd door een kleine directie wordt er op elke locatie gewerkt in teams onder leiding van een teamleider. Ter voorbereiding van leerlingen op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met  verschillende onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven.
Bijzonderheden
2College maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.