Vacature VCE210609 Coach Individuele Begeleiding 0,5 fte in Eindhoven

Onderwijs

Vacature

Functietitel
VCE210609 Coach Individuele Begeleiding 0,5 fte 
Datum online
2021-06-09 09-06-2021
Sluitingsdatum
25-6-2021
Met ingang van
09-06-2021
FTE
0,5
Omschrijving
Jij maakt morgen mooi!

De functie:
Heb je een groot hart voor onderwijs en zorg voor leerlingen, dan zijn wij vast op zoek naar jou!

Een groot aantal leerlingen op Vakcollege Eindhoven hebben ondersteuning nodig om succesvol te functioneren in de school en uiteindelijk een diploma te behalen. Deze leerlingen worden ondersteund vanuit de zorgstructuur van de school en door lesgevende docenten. Voor deze docenten betekent dit dat zij moeten beschikken over bepaalde vaardigheden. Deze vaardigheden betreffen het koppelen van ondersteuningsbehoefte aan ter zake doende interventies en dat zij in staat zijn het proces van begeleiden administratief vast te leggen in een ondersteuningsplan.

Voor het nieuwe schooljaar is Vakcollege Eindhoven, op projectbasis, op zoek naar een collega die gedurende 2 jaar, als lid van het ondersteuningsteam, docenten coacht en begeleidt bij de begeleiding van de leerlingen en hen helpt bij het administratief vastleggen van de interventies in het ondersteuningsplan.

Als zodanig werk je samen met verschillende disciplines, zoals leerlingen, ouders, docenten en zo nodig externe hulpverleners. Je ondersteunt docenten op een coachende manier bij de uitvoering van hun ondersteuningstaken.
Op deze wijze draag je bij aan de professionalisering van collega’s door het overdragen van kennis op pedagogisch, sociaal-emotioneel en didactisch gebied. Je maakt onderdeel uit van het ondersteuningsteam bestaande uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en instructeur IRK.

Van onze nieuwe collega verwachten we:
• in de praktijk opgedane coachingsvaardigheden
• aantoonbare kennis en vaardigheden m.b.t. de pedagogische, sociaal-emotionele en didactische begeleiding van leerlingen zowel op individueel- en/of groepsniveau;
• aantoonbare kennis van de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs;
• kennis van ontwikkeling gerelateerde problematieken;
• ervaring binnen het onderwijs en affiniteit met het ondersteunen en coachen van collega’s m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
• een professional die voorbeeldgedrag laat zien in de samenwerking met verschillende disciplines;
• enthousiasme om te werken in een innoverende omgeving;
• oog voor de individuele leerling en zijn/haar kwaliteiten;
• zelfstandig in staat om de geboden begeleiding vast te leggen in een ontwikkelingsperspectief plan (OPP);
• vaardig in gesprekvoering, zowel met leerlingen als met ouders en met collega’s;
• in staat om zelfstandig binnen de organisatie te bewegen.

De instructeur heeft een HBO denk- en werkniveau. Daarnaast is affiniteit met de doelgroep en onderwijs een pré.

Wat mag je van ons verwachten:
Een benoeming van 2 jaar op projectbasis. Je ontvangt een marktconform salaris (functieschaal 8).

Onze school:
Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van Parmant Scholengroep. De scholengroep bestaat uit 3 clusters van elk 2 scholen. De scholengroep is zo ingericht dat zij in staat is om voor alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar het juiste onderwijs te verzorgen.

Vakcollege Eindhoven is een kleinschalige school voor vmbo met basis- en kaderberoepsgerichte vakroutes, te weten de vakmanschapsroute ‘Techniek & Vakmanschap’ en ‘Zorg & Welzijn’. De leerlingen krijgen les in vmbo-basis/kader klassen om zo op hun eigen niveau te kunnen werken. In het derde leerjaar wordt bepaald op welk niveau de leerlingen examen gaan doen. Vakcollege Eindhoven is Lid van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges. De school heeft een samenwerkingsverband met het Summa College (mbo) en bedrijven en instellingen uit de regio. Daarnaast is de school een Topsport Talentschool (LOOT) Vakcollege Eindhoven telt circa 350 leerlingen.
De leerlingpopulatie van Vakcollege Eindhoven is divers. Het uitstroomperspectief is vmbo-basis of -kader. Er zijn leerlingen die regulier, zonder extra ondersteuning de schoolloopbaan doorlopen, maar er zijn ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om uiteindelijk tot een diploma te komen. De extra ondersteuning die nodig is moet natuurlijk binnen de mogelijkheden van de school liggen.

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften worden zoveel mogelijk in de reguliere lessen in de eigen klas ondersteund. Indien deze ondersteuning niet afdoende is, wordt ondersteuning geboden op groeps- of individueel niveau. Een beperkt aantal leerlingen komt in aanmerking voor extra ondersteuning door een individueel begeleider. Deze leerlingen hebben allemaal een ontwikkelingsperspectief plan zoals vastgesteld is door de wet ‘passend onderwijs’.

Wil je meer weten?
Bezoek dan vooral de website www.vakcollegeeindhoven.nl en www.omo.nl voor meer informatie. Als je daarna nog vragen hebt, kun je contact opnemen met
Bibi Tielemans via b.tielemans@sghetplein.nl of 040-2114680.

Geïnteresseerd?
Hebben we je weten te interesseren? Solliciteer dan via www.omo.nl, op deze website kun je je motivatiebrief en CV uploaden.
Solliciteren kan t/m 25 juni 2021.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 5 juli 2021.
Sollicitaties via mail worden niet in behandeling genomen.

Over Vakcollege Eindhoven

Naam school
Adres
Piuslaan 93 , 5643PT Eindhoven Brabant
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Omschrijving
Vakcollege Eindhoven
Jij gaat het maken!

Het Vakcollege Eindhoven is een innovatieve kleine, praktijkgerichte vmbo-school voor vakmensen, met een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de vakmanschapsroutes ‘Techniek & Vakmanschap’ en ‘Mens & Dienstverlening’. Bij Vakcollege Eindhoven dagen we onze leerlingen graag uit, op weg naar hun vmbo-diploma én zelfs mbo-diploma. Want we kijken verder dan onze school en we zorgen dat iedere leerling bij ons praktijkgericht kan leren. Dat is onze missie. Dat doen we door aan te sluiten bij de eigen interesses en kwaliteiten van onze leerlingen en ons onderwijs aan te bieden in een kleine, veilige en gestructureerde leer- en werkomgeving. Waarbij praktijkgericht leren en gericht op vakmanschap centraal staan. En waarin we ze met plezier begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, naar het perspectief als goed mens een plek te vinden in onze maatschappij.

Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van de landelijke organisatie voor vakcolleges. De school heeft een samenwerkingsverband met het Summa College (mbo) en bedrijven en instellingen uit de regio. Vakcollege Eindhoven is een Parmant School en biedt onderwijs aan ongeveer 345 leerlingen.
Bijzonderheden
Het Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.