Vacature Leerkracht bovenbouw in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Leerkracht bovenbouw 
Datum online
2021-06-01 01-06-2021
Sluitingsdatum
30-7-2021
Met ingang van
Per direct
Omschrijving
**Openbare montessoribasisschool De Clipper**

_Ga jij de uitdaging aan, kom jij bij ons werken?_

Wij hebben een leuke fulltimebaan voor een groepsleerkracht in groep 7/8 op OMBS de Clipper. OMBS de Clipper is een montessorischool gelegen in de wijk Kop van Zuid. De school heeft ongeveer 285 leerlingen verdeeld over 12 groepen.

**Waar staat de school voor:**

Op de Clipper geven we vorm aan modern montessorionderwijs. Dit betekent dat we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. De leerkracht stuurt op het aanbod; we werken doelgericht. Hierbij houden we de gedachtegang van Maria Montessori dicht bij ons. Elk kind heeft de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen en neemt eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling.

**Hoe ziet dit eruit:**

- Lesdoelen worden expliciet benoemd.
- Leerkrachten werken vanuit de rondes.
- Montessori materiaal heeft een prominente plek in het onderwijs.

Op de Clipper hechten we veel belang aan kwalitatief goed onderwijs. Het komende jaar zetten we in op het maken van een verbeterslag in het rekenonderwijs, het goed borgen van de grote en de kleine cyclus en team professionalisering.

Daarnaast is op OMBS de Clipper is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen.Meer info over de Clipper vind je op: De Clipper.

Enthousiast geworden? Leuk! We zien je C.V. en motivatie graag voor 21 juni 2021 tegemoet. Reageer via desolliciterenknop.

Voor eventuele vragen over de school, kun je terecht bijEsme van Leeuwaarden, Directeur, telefoonnummer: 06-578957793.

Eisen

Minimaal aantal jaren werkervaring
- Een PABO-bevoegdheid - Fulltime beschikbaar - Je staat met passie en enthousiasme voor de groep - Je hebt passie om een bijdrage te leveren aan kansen voor kinderen in een grootstedelijke context. - ???????Je bent positief en je weet je schouders eronder te zetten. - Waardering voor onze kinderen - Montessori diploma of de bereidheid om deze te behalen
Functie-eisen
- Je kunt opbrengst- en handelingsgericht werken vanuit de montessorivisie
- Je bent in staat tot het aangaan van een professionele relatie met de kinderen, ouders en collegas
- Je kunt werken volgens de zienswijze van Maria Montessori. Dit betekent dat de leerlingen bij binnenkomst een werkje pakken en aan het werk gaan. De leerkracht loopt rondes en in die rondes geeft de leerkracht instructie. Naast het geven van individuele lesjes, zijn er ook groepslessen en wordt binnen het kosmisch onderwijs aan verschillende themas gewerkt

Over De Clipper 

Naam school
Adres
Laan op Zuid 1362 , 3071AC Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Montessori
Sector
Basisonderwijs
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.