Vacature Intern begeleider/ Passend Onderwijs in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Intern begeleider/ Passend Onderwijs 
Datum online
2021-05-01 01-05-2021
Sluitingsdatum
31-7-2022
Met ingang van
Per direct
Soort vacature
parttime/fulltime
Omschrijving
_Over Pluspunt:_

OBS Pluspuntis gelegen in de wijkPrinsenland, in Rotterdam. De school bestaat inmiddels alweer 29 jaar en opende haar deuren in 1992. Onze schooltelt ca. 235leerlingen. Pluspunt is een reguliere basisschool met een inclusief karakter.Wij bieden binnen de reguliere groepen onder andere onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking.

_Pluspunt staat bekend om:_

- Kwalitatief goed onderwijs met veel differentiatie
- Een sterk pedagogisch klimaat, waardoor kinderen zichzelf kunnen zijn
- Een breed en uitdagend lesaanbod (onder meer Engels vanaf groep 1)
- Minerva onderwijs voor meer begaafde leerlingen
- Aandacht voor Beeldende Vorming, bewegingsonderwijs en Wetenschap & Technologie

Meer info over OBS Pluspunt vind je op: www.obs-pluspunt.nl

Voor eventuele vragen over de school, kun je terecht bijEdith Matser T: 0652674199 en/of E: e.matser@obs-pluspunt.nl Wil je direct solliciteren, klik op de sollicitatiebutton en we zien jouw sollicitatie graag tegemoet.

**_Wij zijn op zoek naar een Intern Begeleider Onderbouw (1 t/m 4)/Passend Onderwijs met kennis en affiniteit op het gebied van de zorg en begeleiding van leerlingen met een fysieke beperking._**

De intern begeleider Onderbouw/Passend Onderwijs:

- Staat dicht bij de leerlingen, het leerkrachtenteam en de ouders.
- Stemt zorg en onderwijs op elkaar af
- Werkt daartoe nauw samen met de zorgcoördinator van Rijndam Revalidatiecentrum
- Zet de onderwijskundige koers van de leerling uit
- Bewaakt de ontwikkelingsperspectieven/EKEPS
- Begeleidt en adviseert leerkrachten enouders bij didactische vragen
- Overlegt met de therapeuten van Rijndam
- Voert voortgangsgesprekken met ouders, therapeuten, leerkrachten en assistenten
- Stuurt de onderwijsassistent en leerkrachtondersteuners aan

WTF 0.4-1.0. Wil je het werk van intern begeleider (wtf 0.4-0.6) uitbouwen met lesgevende taken naar wtf 1.0, dan behoort dit tot de mogelijkheden

Eisen

Functie-eisen
- Je kunt handelingsgericht werken en gaat uit van de onderwijsbehoefte van de leerling
- Je bouwt een (professionele) samenwerkingsrelatie op met de leerling, ouders en collega’s
- Je kunt data gestuurd werken (4D: data, duiden, doelen, doen) en de doelen vertalen naar praktische activiteiten binnen de groep
- Je kunt anderen coachen, adviseren, motiveren en inspireren

Over Pluspunt 

Naam school
Adres
Maria Wesselingstraat 14 , 3065GA Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.