Vacature Directeur de Kameleon in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Directeur de Kameleon 
Datum online
2021-04-30 30-04-2021
Sluitingsdatum
20-5-2021
Met ingang van
Per direct
Omschrijving
### **_Wij zoeken een coachende leider die grootstedelijke uitdagingen niet uit de weg gaat!_**

**Over BOOR**

De Kameleon is een school van BOOR, het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Rotterdam. Met ruim 3.800 medewerkers en zon 75 scholen dragen wij zorg voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. En dat betekent dat je er niet alleen voor staat. Binnen ons grote schoolbestuur zijn er vele medewerkers actief om jou te ondersteunen in je werk. Experts op het gebied van huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit en HR staan voor je klaar. Zo kun jij je focussen op de kern van je werk: de talenten van je leerlingen ontwikkelen, samen met het team. De basisscholen van BOOR zijn verdeeld in vier scholengroepen, die elk worden aangestuurd door een bovenschools directeur.

**De Kameleon**

De Kameleon is een openbare, sportieve basisschool met twee locaties gelegen in de wijk Carnisse in Rotterdam Zuid. Met 4 schakelklassen eerste opvang aan nieuwkomers, 2 peutergroepen en 17 reguliere groepen biedt de school jaarlijks onderwijs aan 480 leerlingen van 52 nationaliteiten. ++_De diversiteit wordt door het team als een rijkdom beschouwd en de complexiteit als een uitdaging._++

Vanaf augustus 2023 verwacht de Kameleon de oplevering van een prachtig nieuw schoolgebouw.

**De nieuwe directeur wordt gesteund door een topteam van 56 teamleden, 3 ervaren intern begeleiders, specialisten en een kundig en betrokken managementteam.**

**Wij zijn op zoek naar een directeur die:**

Vooruit kijkt, openstaat voor de omgeving en verbindt met als doel het maximale uit het team en de kinderen te halen. De directeur toont lef en initiatief in het realiseren van de ambities van de school.

- _Gericht is op verbinding_ ? samen met het team, de leerlingen en de ouders inhoud geven aan de schoolontwikkeling die ingezet is, duidelijke kaders kan uitzetten en daarbinnen het team ruimte en vertrouwen geeft in de uitvoering. Hij/zij zet mensen in hun kracht
- _Toegankelijk en zichtbaar is_? Kan de houding, motivatie en gevoelens (het welzijn) van anderen onderkennen en staat hiervoor open.
- Begrijpt de eigen invloed op anderen en houdt hier rekening mee
- _Een onderwijskundig leider is_ en affiniteit heeft met de diverse populatie van de wijk (nieuwkomers)
- _Zich bewust is van de grootstedelijke uitdagingen van de wijk_ ? En die actief kan samenwerken met de partijen die invloed hierop hebben
- _Die de verbinding opzoekt_ met andere scholen en de Stichting om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te brengen en jouw bijdrage te leveren aan maximale talent ontplooiing voor iedereen.

Ben jij onze nieuwe directeur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan! Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Menno Rijken (Recruiter BOOR ) e-mail: menno.rijken@stichtingboor.nl of aan Danielle Corral (MT-Lid) 06-23068538.

De 1e gesprekken zullen plaatsvinden in week 21.

We streven ernaar om voor de zomervakantie te kunnen starten met een nieuwe directeur (eventueel voor enkele dagen in de week).

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

_Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld._

Eisen

Minimaal aantal jaren werkervaring
- _Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden_ ? Die transparant, helder en integer is - Iemand die het team meeneemt in het proces van de nieuwbouw. Waarbij het onderwijsproces eerste prioriteit blijft
Functie-eisen
- Een _coachende leiderschapsstijl_ heeft en werkt vanuit onze kernwaarden: verbondenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid
- _Ons pedagogisch klimaat omarmt_ en groot belang hecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen

Over De Kameleon 

Naam school
Adres
Carnissedreef 2-4 , 3084NN Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Omschrijving
De Kameleon is een openbare en sportieve basisschool met twee locaties gelegen in de wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid. De school valt onder stichting BOOR. Met 4 schakelklassen 1e opvang aan nieuwkomers, 2 groepen nul en 16 reguliere groepen biedt de school jaarlijks onderwijs aan 480 leerlingen van 32 verschillende nationaliteiten. Onderwijs waarbij niet alleen de cognitieve, maar ook de sociaal-emotionele, brede, motorische en fysieke ontwikkeling van de leerlingen centraal staan.

Missie en visie
De Kameleon heeft de ambitie om uitstekend onderwijs te realiseren dat op maat, toekomst- en oplossingsgericht is, uitgaat van diversiteit en wordt gegeven vanuit de passie voor het kind. Deze ambitie realiseert het team door uitdagend, ondersteunend en kansrijk onderwijs te bieden dat uitgaat van het talent van ieder kind en door het kind als mede-eigenaar van zijn leerproces te beschouwen.

Motto en kernwaarden
Het motto van De Kameleon is ‘Samen verder komen’. In het motto staan de beginletters van de kernwaarden van de school, namelijk vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid. De kernwaarden vormen het uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijscurriculum op De Kameleon. Vertrouwen is de basiswaarde. Het staat voor het vertrouwen van het team in het streven van kinderen naar ontwikkeling en in wat ze kunnen. De kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en om kritisch democratische burgers te zijn waarbij het kind autonomie en kritisch denken combineert met sociale betrokkenheid: ‘Zorg goed voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving.’ Hier liggen de kernwaarden verantwoordelijkheid en verbondenheid aan ten grondslag.

Het onderwijscurriculum op De Kameleon kenmerkt zich door diepte, variatie en rijke ervaringsmogelijkheden in verbinding met situaties in en buiten de school. Het team handelt vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid en draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het kind krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om zich te vormen. Het team biedt het kind hierbij veiligheid en ondersteuning passend bij zijn behoeften en talenten. Het team neemt ook verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling door van en met elkaar te leren en doelen oplossingsgericht te werken.

 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.