Vacature Plaatsvervangend Rector financiën, kwaliteit en formatie in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Plaatsvervangend Rector financiën, kwaliteit en formatie 
Datum online
2021-04-30 30-04-2021
Sluitingsdatum
16-5-2021
Met ingang van
Zo spoedig mogelijk
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0,8-1,0 fte
Omschrijving
Het Laurens Lyceum, havo-atheneum-gymnasium
te Rotterdam-Hillegersberg, zoekt vanwege het vertrek van de plaatsvervangend rector zo spoedig mogelijk een

Plaatsvervangend rector
Omvang 0,8-1,0 fte
Schaal 13 met verantwoordelijkheid toelage of schaal 14 
Hoofd Portefeuilles: Financiën, Kwaliteit, Formatie en Personeelszaken

Zoals opgenomen in het managementstatuut behoort in het organogram van het Laurens Lyceum een plaatsvervangend rector (PLV). In de dagelijkse praktijk houden de rector en PLV elkaar op de hoogte van elkaars werkzaamheden en ze zijn elkaars sparringpartner. De PLV krijgt op termijn dezelfde bevoegdheden als de rector bij langdurige afwezigheid van de rector. De vervanging kan efficiënt en effectief geschieden doordat de PLV van alle lopende zaken op de hoogte is. 
De rector en de PLV vormen samen de directie en samen met de teamleiders en het hoofd bedrijfsvoering vormen zij de schoolleiding. De rector legt de focus op onderwijs en is eindverantwoordelijk als bestuurder. De PLV legt de focus op de processen binnen school. Voor details verwijzen we naar het organogram. 

Het is essentieel dat de plaatsvervangend rector zich kan vinden in het onderwijskundig beleid en het schoolplan 2020-2024 van het Laurens Lyceum (https://www.laurenslyceum.nl/over-laurens/)
De plaatsvervangend rector geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de volgende processen en beleidsterreinen:
 • Personeels-, salaris-, financiële- en leerlingenadministratie (4 medewerkers, 2.6fte) 
 • Opstellen en presenteren van de investerings- en (meerjaren)begroting, maandelijkse rapportages, jaarrekening en het (meerjaren) formatieplan. 
 • Coördineren van de jaarlijkse formatie en samenwerking daarin met de teamleiders.
 • Kwaliteitszorg met de rector en een stafadviseur kwaliteitszorg (0.5fte) waarmee je intensief samenwerkt. 
 • Bedrijfsvoering, in samenwerking met het hoofd bedrijfsvoering bijvoorbeeld waar het gaat om het opstellen van de investeringsbegroting en de uitvoering daarvan. Tevens is er veel samenwerking rondom (Europese) aanbestedingen en inkoop(procedures). Het hoofd bedrijfsvoering stuurt zelfstandig het onderwijsondersteunende personeel aan en de beleidsterreinen ICT en PR. 
 • Samenwerking met en presentatie van beleidsvoornemens aan het toezichthoudend bestuur en de (P)MR.
 • Toepassing arbeidsrecht en CAO VO.
In de dagelijkse praktijk ben je de eerste adviseur en sparringpartner van de rector. Je voorziet de rector van heldere analyses en aanbevelingen. Je adviseert rondom alle administratieve processen die gaande zijn in de school. Je adviseert het hoofd bedrijfsvoering en de teamleiders waar het gaat om personeelszaken, arbeidsrecht en formatie.


 

Eisen

Opleiding
Overige
Functie-eisen
Wat vragen we van de toekomstige plaatsvervangend rector?
 • Je hebt ruime ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en/of financiën, affiniteit met het formatieproces en/of het programma Zermelo zijn een pré
 • Ervaring met de programma’s Visma HR, Visma financials en/of Proactive is een pré 
 • Je bent proactief en hebt overtuigingskracht
 • Je hebt ervaring met het aansturen van een team
 • Je legt snel verbanden en neemt verantwoordelijkheid
 • Je kan schakelen tussen beleid, uitvoering en processen
 • Je bent in staat om verder te bouwen op de ingeslagen weg waar het gaat om professionalisering en een betere administratieve organisatie en interne beheersing
Overige functie-eisen: 
 • Minimaal HBO master of WO bachelor bedrijfskunde/financiën/onderwijskunde
 • 5-10 jaar werkervaring
 • Onderwijservaring is een pré 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
13 of 14
Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij: 
 • Een verantwoordelijke, uitdagende functie
 • Salaris conform de CAO VO, schaal 13 + verantwoordelijkheid toelage of schaal 14. Inschaling op basis van ervaring. 
 • Ruime vakantieregeling conform de CAO VO
 • Goede pensioenregeling bij het ABP

Over Laurens Lyceum

Naam school
Adres
Voorhout 100 , 3055ES Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. F. Bastiaansen
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Omschrijving
Laurens Lyceum. Vol Karakter.

Het Laurens Lyceum; wie we zijn, waar we voor staan, waar we voor gaan en waarom.


Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. We bieden havo, atheneum en fleXnasium (Vwo Academie en Gymnasium) aan. Kiezen voor het Laurens is kiezen voor het FleXrooster dat structuur, ondersteuning en verrijking biedt, alles onder 1 dak: Voorhout 100. Met het FleXrooster als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie vanuit samenwerking met alle betrokkenen. 

De kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt. Iedere keuze die we maken wordt getoetst aan VIVA. Ons rooster biedt iedere leerling alle faciliteiten om zich te ontplooien; het genereert de flexibiliteit om blijvend te innoveren en de dagindeling stelt ons in staat om onze kernwaarden te realiseren. 

We geven op praktische wijze invulling aan onze katholieke identiteit, die is terug te vinden in onze omgangsvormen, er voor elkaar zijn, voor elkaar klaarstaan, de nadruk die we leggen op samenwerking en solidariteit: juniormentoraat, peermediation, schoolwacht, coaching voor en door leerlingen tijdens (Vak-)SWT, LEF! (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), het ondersteunen van goede doelen, de identiteits3daagsen rond kerst en pasen, maatschappelijke stage SWT, de groei die we doormaken naar maatschappelijke (internationale) stages. 

Het Laurens neemt je mee op eXpeditie en aan het eind van de reis heb je bagage voor het leven. Tijdens de rit laten we je nadenken over wie je bent, wie je wilt zijn, wie je voor anderen wilt zijn, wat bij je past en welke profiel- en studiekeuzes daarbij het beste aansluiten.

Daarom zeggen we: ‘Wie voor het Laurens kiest toont karakter en verlaat de school Vol Karakter.’

FleXrooster als middel

Onze keuze voor lessen van 80-minuten en maximaal 3 (4) lessen per dag zorgt voor focus op de dag zelf: het echt kunnen verdiepen in de lessen van die dag, samen ergens induiken en voor de volgende dag kun je als leerling ook nooit meer huiswerk hebben dan voor opnieuw 3 (4) vakken. We houden de aandacht binnen die 80 minuten vast door afwisseling in werkvormen, activerende werkvormen. 

Het aanbod van HWK (huiswerkklas in klassenverband), SWT (studiewerktijd) en Vak-SWT (bijles) zorgt ervoor dat iedere leerling het maakwerk, projecten en presentaties op school kan afronden, zodat hoogstens het leerwerk, vanwege de behoefte aan stapelen en herhalen, nog mee naar huis gaat. Iedere leerling maakt 5 FleXuren per week, maar iedere leerling mag er zoveel doen als nodig, onze faciliteiten staan alle leerlingen ter beschikking. 

Het FleXrooster bestaat uiteindelijk uit bouwblokken die we waar nodig ook flexibel kunnen inzetten als dit het rooster en de doelen in een leerjaar ten goede komt, rekening houdend met onze basisprincipes en beloftes.
De lesvrije middag kan tevens ingezet worden voor fleXtra: op school onder begeleiding huiswerk blijven maken, zodat een leerling echt huiswerkvrij naar huis kan (of naar de sportvereniging, muziekles etc.)

Op eXpeditie

Het Laurens Lyceum zet in 2020-2025 het fleXrooster in waar het voor bedoeld is:
het faciliteren van een doorlopend onderwijsproces dat stap voor stap losser komt te staan van leslokaal en lesrooster, stapsgewijs aansturend op zelfsturing, eigen regie en verantwoordelijkheid, met behoud van oog voor de basis: de reguliere vakken.

We vinden het belangrijk dat leerlingen school niet alleen associëren met moeten en cijfers. Wie een plek koppelt aan ontdekkingen en verwondering, wil daar zijn en daarom kiezen we ervoor om al onze leerlingen mee te nemen op eXpeditie. Komend schooljaar 2020-2021 starten de nieuwe bruggers met dit Laurens Leerconcept, waarbij de andere leerjaren meeliften op deze ontdekkingen en ontwikkelingen.

Het Laurens Leerconcept bestaat uit vijf pijlers die de basis vormen voor onze eXpedities:
SPORT  | Bewegen, Sport en Maatschappij
ART       | Kunst, Muziek en Theater (cultuur)
LEF!       | Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie
STEM    | Science, Technology, Engineering en Math
ADVIES | GeoFuture, Adviesbureau, voor grote maatschappelijke en geografische   
                 vraagstukken

De 5 pijlers SPORT ART LEF! STEM ADVIES verzorgen in klas 1 en 2 een vast aanbod van eXpedities in de vorm van vakoverstijgende projecten waarbinnen leerlingen samen leerdoelen bereiken door op ontdekkingstocht te gaan, onderzoek te doen en zo van alles te leren over de samenwerkende vakken en de bijbehorende vaardigheden, maar ook duidelijk in beeld te krijgen welke vaardigheden en kennis zij zelf meebrengen in die samenwerking, waar ze sterk in zijn, waar ze later wellicht verder in willen groeien. 

Zo groeien leerlingen ook natuurlijker toe naar hun profielkeuzes in klas 3 en studiekeuzes voor de toekomst. De samenwerking tussen Decanaat, LEF! en ART speelt hierin een grote rol. In klas 3 geven we meer vrijheid; leerlingen kunnen dan intekenen op eXpedities, aansluitend op het profielkeuzetraject, waar we in klas 1 en 2 dus nog een vast aanbod van eXpedities verzorgen, zodat iedereen met de diverse disciplines in aanraking komt. Wellicht bepaalt dit voor de bovenbouw een keuze voor O&O, BSM, ART+ ? En daarna misschien zelfs de studiekeuze?

Van klas 1 tot en met 6 houden we leerlingen scherp door hen na te laten denken over hoe ze  in het leven staan. Op deze manier geven we als Laurens invulling aan onze identiteit en zo  verlaten leerlingen zelfverzekerd ons Lyceum en vervolgen zij hun weg richting vervolgonderwijs of beroep. 

Digitalisering binnen het Laurens Leerconcept

ICT speelt een grote rol binnen het Laurens Leerconcept. Maar ook weer niet te groot. De intrede van het Chromebook maakt het mogelijk dat (samen-)werken door kan gaan los van lokaal en rooster.  

Digitalisering van het onderwijs maakt het voor docenten mogelijk om ook op afstand te bekijken of leerlingen hun leerdoelen behalen, zodat in de les en daarbuiten aan- en bijsturing een optie is.

Docenten zien precies wat goed gaat met behulp van learning analytics en krijgen een concreet beeld waar extra hulp of uitdaging gewenst is.
Waarom Blended Learning? Het Chromebook is een aanvulling op nog vele andere lesmethodes, want we weten dat schrijven op echt papier en lezen uit een boek ook goed voor je zijn.

Bestuursvorm en schoolleiding

Het Laurens Lyceum heeft een eigen bestuur, de Stichting R-K VHMO voor Noordelijk Rotterdam, met de rector als uitvoerend bestuurder.
De schoolleiding bestaat naast de rector uit vier teamleiders en 3 hoofden, ieder met een eigen aan te sturen team docenten / ondersteunend personeel en beleidsterreinen. Daarnaast worden de teamleiders ondersteund door de leerjaarcoördinatoren. Zij stemmen alle activiteiten binnen een leerlaag op elkaar af en zijn de sparringpartner van de mentoren. Deze structuur werkt goed en is ingezet vanwege de groei van de school.

Omschrijving school

De sfeer is informeel, open en collegiaal. Het Laurens Lyceum heeft een goede naam in de regio opgebouwd en is door de invoering van het Flexrooster een bijzonder gewilde school geworden voor leerlingen en hun ouders. Dit heeft zich vertaald in een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in de laatste drie jaar. Momenteel verzorgen ruim 120 collega’s (OP en OOP) het onderwijs voor ongeveer 1050 leerlingen. Vanwege de groei is een uitbreiding van het gebouw aan de orde. Ruimte geven aan leerlingen en medewerkers is een van de verworvenheden van het Laurens.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Procedure
Herken jij je in de functieomschrijving en voel je je aangetrokken tot het profiel van de school? Dan vragen we je te solliciteren middels een sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae. De brief kan tot en met zondag 16 mei 2021 gemaild worden naar sollicitatie@laurenslyceum.nl ter attentie van mevr. F. Bastiaansen van de HRM administratie, en mevr. drs. M.M. Davids, rector Laurens Lyceum. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 24 mei. Afhankelijk van de situatie zullen de gesprekken op school of via google meet plaatsvinden. Bij het gesprek zullen de rector, de plaatsvervangend rector, een vertegenwoordiging van de MR en een vertegenwoordiging van het personeel aanwezig zijn. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.