Vacature Teamleider brugklas (met lesgevende taak) in Leidschendam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Teamleider brugklas (met lesgevende taak) 
Datum online
2021-04-23 23-04-2021
Sluitingsdatum
6-5-2021
Met ingang van
1 augustus 2021
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,3 fte
Omschrijving
Op het Veurs wordt voor het tweede jaar gewerkt met een team van teamleiders. Het team is divers, vult elkaar aan, werkt goed samen en leert met elkaar. Met ingang van 1 augustus 2021 komt op het Veurs Lyceum de volgende taak beschikbaar: teamleider brugklas (met aanvullende taak werving). De taak van teamleider is 0,3 - aanvulling met lessen mogelijk.

We hebben een prachtig, goed lopend brugklasteam staan en je kan het verschil maken voor de ca. 150 brugklasleerlingen die wij aankomend jaar mogen verwelkomen.

Algemeen
De teamleider coördineert de uitvoering van het onderwijs in de betreffende leerlagen, geeft leiding aan de leden van het team en draagt zorg voor de ontwikkeling van de onderwijsuitvoering, de leerlingenbegeleiding en de onderwijsorganisatie van de betreffende leerjaren. De teamleider is verantwoordelijk voor het sturen op de (leer)resultaten en de (leer)opbrengsten in de afdeling. Hij/zij werkt planmatig met de leden van het team. Daarnaast levert de teamleider als docent een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs, conform de taken die in de functiebeschrijving van docent zijn opgenomen. De teamleider legt verantwoording af aan de conrector onderwijs. Je werkt samen in een bevlogen team van teamleiders (4 collega’s).

Leidinggeven
● hij/zij is direct leidinggevende voor maximaal 8 docenten
● hij/zij voert vanuit zijn/haar personele verantwoordelijkheid verzuim- en voortgangsgesprekken met teamleden
● hij/zij voert 1x per 2 jaar beoordelingsgesprek met teamleden (dit gesprek voert de teamleider samen met één van de directieleden)
● hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team

Onderwijs & begeleiding
● hij/zij is verantwoordelijk voor onderwijs + leerlingbegeleiding (mentor is eerste contactpersoon) in het eigen team. In het geval van 2 teamleiders in een afdeling stemmen ze -indien nodig- gezamenlijk zaken en acties af
● hij/zij gaat in gesprek met docenten/teamleden over gewenste oplossingen/wijzigingen die nodig zijn voor de gewenste leerlingbegeleiding in de betreffende afdeling (mavo/havo/vwo). In het geval van 2 teamleiders in een afdeling stemmen ze - indien nodig- gezamenlijk zaken en acties af. hij/zij gaat in gesprek met coördinator(en) Passend Onderwijs in het geval de zorgbehoefte de rol van de mentor overstijgt en/of voor kennisoverdracht
● hij/zij gaat in gesprek met secties over gewenste oplossingen/wijzigingen die nodig zijn voor het onderwijs in de betreffende afdeling. In het geval van 2 teamleiders in een afdeling stemmen ze - indien nodig- gezamenlijk zaken en acties af.
● hij/zij heeft een lesgevende taak

Aanvullend
● hij/zij is verantwoordelijke voor de afdelings- en leerlinggebonden (mentor is te allen tijde eerste aanspreekpunt voor leerlingen, collega’s/ouders) werkzaamheden/activiteiten van de afdeling
● hij/zij is verantwoordelijk voor de werving/aanmelding van nieuwe leerlingen met alle daarbij behorende werkzaamheden en het onderhouden van intensieve contacten met de basisscholen  combinatie met een mentoraat (in de eigen afdeling) behoort tot de mogelijkheden

NB: teamleiders van teams (denk aan examenklassen, brugklas en profielkeuze) hebben specifieke verantwoordelijkheden die horen bij een bepaald leerjaar. 
Functionele relaties:
Intern: conrectoren/decaan/collega teamleiders/mentoren/docenten/oop/leerlingen
Extern: ouders/verzorgers/derden/samenwerkingspartners/vervolgopleidingen (indien van toepassing).

De teamleider legt verantwoordelijkheid af aan de conrector onderwijs; dat is zijn/haar direct leidinggevende.

Heb jij de ambitie goede en uitdagende lessen te verzorgen, benader je leerlingen positief en met vertrouwen èn herken jij jezelf in de omschrijving van onze school (hieronder), dan nodigen we je van harte uit om bij ons te solliciteren.

Wist je dat alle scholen van Spinoza werken met het COOL-platform. Via COOL hebben leerlingen en docenten via een centraal dashboard toegang tot applicaties zoals Magister, Google Classroom, digitaal lesmateriaal en apps. Als medewerker kun je trouwens via een app je salarisstrook bekijken en persoonlijke wijzigingen doorgeven, wel zo makkelijk!
Videopitch

Eisen

Opleiding
2e graads
Functie-eisen
Het Veurs Lyceum (www.veurslyceum.nl) is een kleinschalige school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo én technasium in Leidschendam-Voorburg. Met ruim 600 leerlingen is de school relatief klein. We kennen elkaar daardoor snel en de sfeer is goed en persoonlijk. Ons motto is: wij doen het samen. 

TECHNASIUM OF SPORTKLAS
Elke leerling kiest vanaf de brugklas voor óf de Sportklas óf het Technasium. Met deze twee uitdagende programma’s bieden we leerlingen écht iets extra’s. In de Sportklas leren de leerlingen meer dan alleen bewegen; zij leren hier ook goed communiceren, samenwerken en organiseren. Op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Leerlingen werken in teamverband aan een opdracht van een bedrijf en leren vaardigheden voor de toekomst. Het Veurs Lyceum is bovendien het enige Technasium in de regio en heeft daarom een unieke positie. 

DE LESSEN
Op het Veurs werken we met een uniek rooster: het flexrooster. De lesdag bestaat uit 3 of 4 lessen van 80 minuten. Leerlingen hebben daardoor minder vakken op één dag, minder leswisselingen en een minder volle rugzak. Naast deze drie of vier lessen volgen de leerlingen flexuren die ze zelf invullen met verdieping, verbreding of ondersteuning. 
Daardoor worden leerlingen écht eigenaar van hun eigen leerproces. 

Hierom wil je werken bij het Veurs Lyceum:
- kleine, slagvaardige docententeams
- aandacht voor jouw ontwikkeling
- veel samenwerking in een open sfeer
- een goed geoutilleerd schoolgebouw
- een krachtig inwerk- en begeleidingsprogramma voor nieuwe collega's en/of startende docenten

Je zult op het Veurs Lyceum collega’s treffen die graag ontwikkelen en vernieuwen binnen en buiten hun eigen vak. Onze school staat in Leidschendam, gelegen tussen Leiden en Den Haag. De verbinding met het openbaar vervoer is uitstekend.

Eisen voor de taak:
● beschikt over brede theoretische en praktische kennis van het leerjaar
● heeft kennis van didactische methoden en technieken en heeft blijk gegeven van vaardigheid in de toepassing ervan
● kan leiding geven aan de onderwijskundige ontwikkeling binnen de betreffende afdeling
● heeft inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de school
● heeft het vermogen om in teamverband samen te werken
● heeft bij voorkeur aantoonbaar leidinggevende capaciteiten om mentoren, docenten en onderwijsondersteunend personeel aan te sturen, te beoordelen bij de uitvoering van hun (lesgevende en begeleidende) taak
● beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
● is stressbestendig, leerlinggericht en flexibel
● is 4 dagen per week beschikbaar 
● werkdagen zijn in overleg te bepalen. 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Het Veurs Lyceum behoort tot één van de eerste Opleidingsscholen (OSH) in de regio en biedt daardoor een uitgebreid Inductietraject voor startende docenten en/of nieuwe collega's. Via de eigen Veurs Academy biedt de school eigen scholing aan op het gebied van activerende werkvormen, inzet van ict t.b.v. de vaklessen en bijvoorbeeld Digital Skills voor de lessen.

Het Veurs Lyceum behoort daarnaast bij de scholengroep Spinoza (www.scholengroepspinoza.nl) die een uitgebreid pakket aan extra's bieden aan collega's. Je ontvangt naast een goed salaris en de vakantieuitkering ook een eindejaarsuitkering van 8%. Wij bieden goede regelingen, zoals een fietsplan met een hoge maximum vrijstelling, een fitnessregeling, reiskosten die je kunt uitruilen met je eindejaarsuitkering, maar ook stoelmassages en verzekeringen met collectiviteitsregelingen!

Beloning
● Het betreft een LD taak; in schooljaar 21/22 ontvangt de collega het eerste jaar een toelage naar de passende LD schaal (indien nog niet ingeschaald in LD). Het betreft een benoeming voor schooljaar 2021/2022. Na één schooljaar en na een positieve beoordeling door de conrector onderwijs volgt de definitieve toewijzing van de taak teamleider en de LD schaal
De omvang van deze taak is afhankelijk van het aantal leerlingen in de leerjaren, waarbij het uitgangspunt is 2 uur per leerling (2021-2022 ca. 150 leerlingen)
● De taak wordt gefaciliteerd met een vaste voet van 300 klokuren
● Compensatie voor de extra dagen rond de zomervakantie, in overleg

Scholing en ontwikkeling
Je bent bereid deel te nemen aan het scholingsaanbod dat wordt opgezet voor de nieuw te benoemen teamleider, waarvan mogelijk ook coaching onderdeel uit maakt. Daarnaast ben je bereid aanvullende scholing/opleiding te volgen op het gebied van midden-management (in een schoolomgeving). 
 

Over Veurs Lyceum

Naam school
Adres
Burg. Kolfschotenlaan 5 , 2262EZ Leidschendam
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. van Thiel-Tuininga
Omschrijving
Het Veurs Lyceum is een kleinschalige school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo én technasium in Leidschendam-Voorburg. Met ruim 600 leerlingen is de school relatief klein. We kennen elkaar daardoor snel en de sfeer is goed en persoonlijk. Ons motto is: wij doen het samen. 

Elke leerling kiest vanaf de brugklas voor óf de Sportklas óf het Technasium. Met deze twee uitdagende programma’s bieden we leerlingen écht iets extra’s. In de Sportklas leren de leerlingen meer dan alleen bewegen; zij leren hier ook goed communiceren, samenwerken en organiseren. Op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Leerlingen werken in teamverband aan een opdracht van een bedrijf en leren vaardigheden voor de toekomst. Het Veurs Lyceum is bovendien het enige Technasium in de regio en heeft daarom een unieke positie. 

Op het Veurs werken we met een uniek rooster: het flexrooster. De lesdag bestaat uit 3 of 4 lessen van 80 minuten. Leerlingen hebben daardoor minder vakken op één dag, minder leswisselingen en een minder volle rugzak. Naast deze drie of vier lessen volgen de leerlingen flexuren die ze zelf invullen met verdieping, verbreding of ondersteuning. 

Daardoor worden leerlingen écht eigenaar van hun eigen leerproces. 

Je zult op het Veurs Lyceum collega’s treffen die graag ontwikkelen en vernieuwen binnen en buiten hun eigen vak.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Kandidaten die interesse hebben, maken dat uiterlijk donderdag 6 mei a.s. kenbaar middels het insturen van een motivatiebrief en CV via Meesterbaan t.a.v. de rector, Charlotte van Thiel-Tuininga op thi@veurslyceum.nl.

Op maandag 17 mei a.s. vinden de gesprekken plaats. In de sollicitatiecommissie bestaat naast de conrector onderwijs uit een vertegenwoordiging van collega’s uit de school.

Meer weten? Neem voor deze vacature contact op met Melissa Schneider, conrector bedrijfsvoering Veurs Lyceum, via snd@veurslyceum.nl.

Solliciteren? Stuur je motivatie en CV via meesterbaan. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.