Vacature VAR210420 Manager Onderwijs afdeling VMBO 1,0 FTE in Asten

Onderwijs

Vacature

Functietitel
VAR210420 Manager Onderwijs afdeling VMBO 1,0 FTE 
Datum online
2021-04-20 20-04-2021
Sluitingsdatum
16-5-2021
Met ingang van
20-04-2021
FTE
1,0
Omschrijving
Het Varendonck College heeft op haar VMBO-locatie in Someren per 1 augustus 2021 een vacature Manager Onderwijs (schaal 12)

Het Varendonck College is een regionale scholengemeenschap met een compleet aanbod van regulier voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. We bieden modern onderwijs, leveren goede resultaten en staan bekend om het prettige leef- en werkklimaat waardoor zowel leerlingen als medewerkers met veel plezier naar het Varendonck College gaan. We zijn een optimistische school met vertrouwen in onze leerlingen en medewerkers en gericht op zelfstandigheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. In ons onderwijs en in onze organisatie streven we dezelfde doelen na: mensen kunnen zich ten volle ontwikkelen en voelen zich verantwoordelijk voor werk dat gedaan moet worden. De ongeveer 200 medewerkers verzorgen onderwijs aan 1.600 leerlingen.

In Someren geven we onze vernieuwbouw vorm om straks ongeveer 700 leerlingen in het VMBO een programma te laten volgen op een van de drie niveaus: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en MAVO. Binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we drie profielen aan: PIE, BWI en D&P. Daarnaast huisvest de locatie Someren een kleine afdeling praktijkonderwijs (PrO).

In Asten volgen ongeveer 900 leerlingen onderwijs op de afdelingen HAVO, atheneum of gymnasium. Hier bieden we een tweejarige HAVO-kansklas, TweeTalig Onderwijs (TTO) en Technasium aan.

Wat verwachten we van een manager onderwijs?
Als manager onderwijs maak je deel uit van de brede schoolleiding in Asten en Someren. Deze staat onder leiding van de directeur. Samen met de schoolleiding schrijf en ontwikkel je locatie- en Varendonckbreed beleid en adviseer je de directie. De kern van je bezigheden vindt plaats op de VMBO-locatie in Someren, waar je samenwerkt met twee andere managers onderwijs. Je bent integraal leidinggevende van een team van ongeveer 25 docenten en je geeft sturing aan de medewerkers die onder jouw leiding in werk- of projectgroepen werken. Je bent in Someren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijskundige gang van zaken, de organisatie en de onderwijskwaliteit van één of meerdere jaarlagen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een aantal beleidsportefeuilles.

Beleidsportefeuilles
Iedere onderwijsmanager voert op locatie- én schoolniveau het beheer over een aantal portefeuilles in samenwerking met de collega-portefeuillehouder van de vwo/havo-locatie Asten. Dit doe je onder verantwoordelijkheid van de directeur. De portefeuilles worden in onderling overleg ingevuld en vormgegeven en zoveel mogelijk op basis van de kwaliteiten en interesses verdeeld. Bijna elke portefeuille kent een kartrekker of coördinator voor de operationele uitvoering. Zo kennen we o.a. de portefeuilles Kwaliteit, Formatie, Onderwijsontwikkeling, Begeleiding & Ondersteuning, Professionalisering, PO-VO enz.

Grensverleggend beroepsonderwijs
De school is voortdurend in verandering en ontwikkeling. Met ingang van het komende schooljaar werken we in klas 1 en 3 op het VMBO in zgn. modules. Leerlingen leren werken vanuit een studiewijzer om zelfstandigheid, eigenaarschap voor het eigen leerproces en verantwoordelijkheid te bevorderen. We experimenteren met verschillende vormen van formatieve en summatieve toetsing en in de eerste drie leerjaren starten we in augustus 2021 met Bring Your Own Device. In het project Sterk Techniek Onderwijs zoeken we de verbinding met het primair onderwijs, bedrijven in de omgeving en vervolgopleidingen om techniek steviger op de kaart te zetten en aantrekkelijker te maken voor onze leerlingen. We richten de profielen BWI, PIE en D&P flexibel, innovatief en toekomstgericht in en benutten daarvoor de kansen die we krijgen met onze vernieuwbouw. We hebben een actieve samenwerkingsrelatie met de vervolgopleidingen in de directe omgeving om de doorstroom VMBO-MBO te bevorderen. In de school zetten we stevig in op het doorontwikkelen van de professionele cultuur. Ook hier zijn de kernwoorden zelfstandigheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheid leidend.

Wij zoeken een leider:
• die vanuit natuurlijk leiderschap en een stevige persoonlijkheid medewerkers optimistisch inspireert en motiveert,
• die leidinggevende ervaring heeft in een soortgelijke functie of aantoonbare ervaring heeft in het procesmatig en resultaatgericht leiden van complexe projecten,
• die zich kwetsbaar en professioneel opstelt, open staat voor feedback en zich bewust is van zijn sterke en zwakke kanten,
• die zichtbaar aanwezig is, verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt,
• die draagvlak creëert om beleid te ontwikkelen, te implementeren en te borgen,
• die vanuit heldere ideeën initiatieven neemt om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en daarover transparant communiceert,
• die resultaatgericht, standvastig en besluitvaardig is, maar tevens ook een flexibele houding heeft,
• die stressbestendig, optimistisch en creatief is ingesteld en op een uitstekende manier communiceert,
• die beschikt over innoverend vermogen, doorzettingsvermogen en visie,
• die waar mogelijk weet te delegeren,
• die grensverleggend durft te zijn, lef heeft,
• die een ambassadeur van het Varendonck is, goede relaties binnen en buiten de school onderhoudt en de visie en koers van de school kan verwoorden en bewaken,
• die er zin in heeft om een school in ontwikkeling een stap dichterbij de toekomst te brengen.

Functie-eisen:
• academisch werk- en denkniveau
• aantoonbare ervaring met leidinggeven aan professionals in een vergelijkbare functie
• aantoonbare ervaring met leidinggeven aan onderwijskundige veranderingen.

Voor deze vacature is een uitgebreide functiebeschrijving beschikbaar conform het OMO-functieboek: Manager Onderwijs.

Omvang: 1.0 FTE (deeltijd niet bespreekbaar).
Dienstverband:1e jaar tijdelijk, bij gebleken geschiktheid wordt het dienstverband omgezet naar vast.

Sluitingstermijn vacature: zondag 16 mei 2021. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 17 mei.
Solliciteren kan uitsluitend via de website van OMO:www.omo.nl

Voor aanvullende informatie over de vacature kun je tot en met 16 mei as. contact opnemen met de directeur, de heer Robert Weijmans, via 06-12576206

Over Varendonck-College

Naam school
Adres
Beatrixlaan 25 , 5721LZ Asten
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Omschrijving
Bijzonderheden
Het Varendonck-College maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.