Vacature Senior Opleidingsmanager in Aalsmeer

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Senior Opleidingsmanager 
Datum online
2021-04-26 26-04-2021
Sluitingsdatum
8-5-2021
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
40 uur
Omschrijving
De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en dringende vraagstukken voor onze planeet. Technologie, digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal - van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap - groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent. Welkom bij Wellant! Met 175 opleidingen, 30 locaties en 4800 stagebedrijven in binnen- en buitenland staan onze 1300 docenten en medewerkers klaar om de aanstormende generatie vakmensen een plek in die nieuwe samenleving te geven. Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Met een soepele doorstroom tussen beide opleidingen. Wij staan voor modern, gevarieerd onderwijs: van koken tot urban green development, en van gezonde dieren tot watermanagement. Met alle aandacht voor de persoonlijke groei en talenten van iedere leerling en student. Met kleinere scholen, waar iedereen elkaar kent en bedrijfsleven, regio en ouders actief samenwerken. En met een veelzijdige aanpak, waarin docenten, studenten en leerlingen samen die nieuwe wereld van nu en morgen verkennen en verbeteren. Wellant. Welbewust beter. Per 1 januari 2021 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Wellantcollege, Helicon Opleidingen en CITAVERDE College. Dat betekent concreet dat we per 1 augustus 2021 één organisatie vormen, mét een nieuwe naam: Yuverta. Door samen verder te gaan bundelen we onze krachten en kennis. Samen zijn we met 53 locaties de grootste groene onderwijsorganisatie van Nederland en daarbuiten. We kunnen onze onderwijskwaliteit verder versterken en zo – ook in de toekomst – ons unieke, persoonlijke onderwijs blijven bieden. We zijn thuis in de toekomst, omdat we ons bezighouden met thema’s die er toedoen, zoals klimaat, energie, water, voeding, en welzijn van mens en dier. Daarmee zijn we écht van betekenis voor leerlingen, studenten, cursisten, collega’s en onze regio.

"Je ontwikkelt meer bij Wellant"

Voor onze Greenport locaties (Aalsmeer en Amsterdam) zijn wij op zoek naar een ondernemende senior opleidingsmanager (1,0 fte).

De in- en externe veranderingen vragen om steeds verdergaande samenwerking. Samenwerking tussen school, overheid en bedrijfsleven, samenwerking tussen leidinggevenden en samenwerking tussen de professionals en de teams. Veranderingen die van invloed zijn op de functies van de 21ste eeuw, vragen om aanvullende en gebundelde kwaliteiten.

Wellantcollege mbo werkt over de locaties heen samen in het realiseren van krachtig groen onderwijs. Zo zijn er vakgroepen locatie overstijgend geformeerd en werken de opleidingsmanagers van 7 locaties samen in werkgroepen op de belangrijkste portefeuilles.

MBO Greenport werft, verbindt en geeft antwoord op de opleidingsvraag van maatschappelijke partners, stakeholders en kwetsbare doelgroepen in Groot Amsterdam.

Profiel van de functie
Als senior opleidingsmanager ben je eindverantwoordelijk voor het onderwijsproces binnen de locaties. Je stemt samen met collega opleidingsmanagers de voorbereiding, ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijsproces af voor je eigen regio. Je profileert de locatie door middel van interne sturing en externe gerichtheid. Met je blik naar binnen realiseer je een goede werksfeer en ondersteun je de processen zoals (examen) resultaten en verzuim. Met je blik naar buiten signaleer je kansen voor de regio en ben je in staat om op een creatieve wijze deze te verbinden met bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Je focus zal hierbij onder andere komen te liggen op de gebieden bestuursakkoord, de samenwerking tussen Wellant vmbo en Wellant mbo en de samenwerking tussen Wellant mbo en de ROC's. Externe oriëntatie in het bedrijfsleven is tevens een belangrijk aspect van deze functie.

Als senior opleidingsmanager vertaal je de onderwijsstrategie naar het onderwijsbeleid. Je vertaalt centrale beleidsplannen naar concrete onderwijsprogramma's voor de locatie en je vervult een voortrekkersrol in veranderingsprocessen. Je stelt vast en geeft richting aan (meerjaren) plannen en taakstellingen voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid. Je bent in staat om vernieuwingen van het onderwijskundig beleid te initiëren en te stimuleren. Je treft beleidsvoorbereidingen en brengt advies uit aan de onderwijsdirectie omtrent de strategische doelen. Je bent eerste aanspreekpunt bij escalaties en treedt op als trekker bij de ontwikkeling van het beleid op zeer complex en/of omvangrijke aandachtspunten, bedrijfsprocessen en/of disciplines. Je legt verantwoording af aan de directie onderwijs. Je taken bevinden zich op de volgende 3 hoofdgebieden:

1. Lid MT:
 • het opstellen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en verantwoorden van het teamplan; borgen van de goede kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs (aan de hand van doelen in het teamplan vertaald naar teams en vakgroepen);
 • bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen. Ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwing en/of - verbetering (volgens een jaarlijkse pdca-cyclus). In het kader hiervan: het veroorzaken van de benodigde beleidswijzigingen binnen verschillende beleidsgebieden (personeel, organisatie-inrichting, communicatie, financiën en huisvesting);
 • het opstellen van financieel beleid en daarbinnen uitvoering geven aan het formatiebeleid (effectief en efficiënt inzetten van medewerkers en middelen);
 • aansturing van de uitvoering van taken binnen diverse team-overstijgende portfolio's zoals b.v. kwaliteit, HRM en curriculumontwikkeling;
 • het mede vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van een regionale agenda samen met partners uit het bedrijfsleven en overheden.
2. Zorg dragen voor een goed verloop van de dagelijkse operationele processen:
 • dagelijkse aansturing van personeel en processen waaronder b.v.: planning en organisatie onderwijs, onderwijsverbetering en -innovatie, studentaangelegenheden en examinering.
3. Uitvoering geven aan personeelsbeleid.

In het kader hiervan:
 • het voeren van selectie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • het voeren van verzuimgesprekken;
 • het uitvoeren van lesbezoeken en bijbehorende voortgangsgesprekken;
 • het aansturen en vormgeven van professionaliseringstrajecten.
Je profiel
Je hebt een opleiding op ten minste hbo-niveau en ten minste 5 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende binnen het mbo (affiniteit met het groene onderwijs is een pré). Je kunt aantonen dat je de taken hierboven omschreven succesvol hebt uitgevoerd.

Jouw sterke kanten bevatten een goede balans in:
 • organisatorisch vermogen in dagelijkse gang van zaken;
 • zicht houden op de grote lijnen;
 • helderheid, koersvastheid - flexibiliteit;
 • innovatief;
 • verbindend;
 • open en direct zijn - professionele afstand bewaren;
 • verantwoordelijkheid nemen - verantwoordelijkheid laten;
 • zelfstandigheid - samenwerken;
 • krachtig waar het moet - zacht waar het kan.
Je beschikt over een duidelijke visie op het onderwijs.

Wat bieden wij
Binnen de kleinschalige opzet is er aandacht voor de leerling als individu. Er wordt veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van medewerkers. De schoolleiders werken regionaal intensief samen binnen een constructief en laagdrempelig managementteam. Bij ons verdien je een goed en marktconform salaris.

Deze functie is ingeschaald in schaal 13 max. € 6.065,-- bruto per maand op fulltime basis.

Daarnaast hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:
 • Een gunstige leasefietsregeling;
 • Reiskostenvergoeding conform de cao plus wat extra vanuit bedrijfseigen regelingen;
 • Telefoonvergoeding en een laptop van Wellant;
 • Grotendeels vrij tijdens de schoolvakanties.
Opleidingsmanagers bieden wij een ontwikkeltraject op maat, met intervisie, training en coaching. De opleidingsmanagers werken regionaal intensief samen binnen een constructief en laagdrempelig managementteam. Op de functies bij Wellantcollege is de cao mbo van toepassing. Wellantcollege heeft een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en besteedt veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. Er is een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Meer weten over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Wellantcollege? Kijk dan onder Arbeidsvoorwaarden.

Procedure
Een assessment maakt deel uit van de procedure. De procedure ziet er als volgt uit:
 • 9 mei - sluitingsdatum vacature
 • begin mei - eerste (selectie)gesprek
 • begin/medio mei - terugkoppelgesprek assessment
 • medio mei - tweede (Benoemingsadviescommissie) gesprek
 • eind mei - kennismakingsgesprek
 • eind mei - arbeidsvoorwaardengesprek
De eerste gesprekken vinden waarschijnlijk plaats via Microsoft Teams waarna we de voorkeur hebben om je de locatie fysiek te kunnen laten zien. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende maatregelen. We streven ernaar om je voor 1 juni een passend voorstel te doen.

Lijkt het je wat?
Bij interesse verzoeken we je om te solliciteren via de website werkenbijwellant.nl bij de betreffende vacature via de button 'direct solliciteren'.

We hechten veel waarde aan zorgvuldigheid en actualiteit in onze vacatures. Daarom raden we je aan om altijd via werkenbijwellant.nl te solliciteren en niet via een ander platform.

Alleen op die manier kan jouw sollicitatie in behandeling genomen worden!

Meer weten
Neem contact op met Coralie Gerstel, Corporate Recruiter, T: 06-618595467.

Voor invulling van alle vacatures bij Wellant geldt dat een werknemer voorafgaand aan de startdatum van een dienstverband een positieve, juiste en geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) dient te overhandigen.

Bij voldoende kwalitatief goede reacties behouden we ons het recht de reactietermijn van deze vacature eerder te sluiten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld.

Eisen

Opleiding
Overige
Minimaal aantal jaren werkervaring
5

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 13

Over Wellantcollege Aalsmeer

Adres
Linnaeuslaan 2 , 1431JV Aalsmeer
Type onderwijs
Regulier
Sector
Middelbaar beroepsonderwijs
Contactpersoon
Werving en Selectie
Omschrijving
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.