Vacature Directeur PO in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Directeur PO 
Datum online
2021-04-08 08-04-2021
Sluitingsdatum
23-4-2021
Met ingang van
1 augustus 2021
Soort vacature
parttime/fulltime
FTE
0,8 - 1,0
Omschrijving
De protestants-christelijke Emmaschool (440 leerlingen) heeft een historie van meer dan 100 jaar. In een grootstedelijke Rotterdamse context heeft de school in drie karakteristieke gebouwen de sfeer van een dorpsschool weten te behouden. Het onderwijs is degelijk en heeft het predicaat ‘goed’ gekregen van de Inspectie.

De leerlingpopulatie is divers en krijgt maatwerk met, onder andere, een Talentlab en een Leertuin aangeboden. In de groepen zelf wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus. Doel is om ieder kind zo veel mogelijk uit te dagen. De brede ontwikkeling van kinderen krijgt vorm door extra lessen filosofie, judo, handvaardigheid, muziek en tekenen. Peutergroep Emma is onderdeel van de school en de stichting en biedt daarmee een doorlopende leerlijn van 2 tot 12 jaar.

Het kan altijd beter en dat geldt ook voor de Emmaschool. De focus ligt nu vooral op de primaire vakken. Meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van creativiteit kan het goede onderwijs een impuls geven.
Een betrokken, team van ruim 40 medewerkers, hecht aan de eigenheid van de Emmaschool en is erg trots op hun school. Een relatief groot aantal collega’s is al vele jaren werkzaam op de school.

Er is behoefte aan aansturing met meer persoonlijke aandacht. Gezien worden, ruimte bieden voor eigen ontwikkeling en transparantie over besluitvorming op bestuurlijk en schoolniveau zijn noodzakelijk voor verdere teamontwikkeling.
De nieuwe directie zal goed met elkaar moeten samenwerken. Investeren in een goede werkrelatie met teamleden, MR en het bestuur, zal ruimte vrij maken voor verdere bloei en groei van de Emmaschool en het welbevinden van alle betrokkenen. Organiseren van draagvlak bij besluitvorming, vertrouwen vragen en bieden zijn daarbij essentieel. Feedback geven, aandacht besteden aan zorgvuldige communicatie naar ouders, team en bestuur helpen bij de verdere ontwikkeling van een professionele cultuur.

De directie legt vanzelfsprekend verantwoording af voor haar handelen aan het College van Bestuur van PCOHS.

Eisen

Functie-eisen
Ben jij de directeur die we zoeken?
Dan blijkt het volgende uit je cv en sollicitatieformulier:
  • je hebt ervaring als leidinggevende in het (primair) onderwijs
  • je hebt met externe partners/andere scholen samengewerkt
  • je hebt ervaring met bouwen aan een professionele cultuur
  • je hebt een managementopleiding afgerond of je bent bereid er een te volgen.
In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je een goede bijdrage kunt leveren aan de christelijke identiteit van de school en dat je hoog scoort op de volgende criteria:
  • Persoonlijk leiderschap: je bent sterk in de persoonlijke relatie en alert op de schoolcultuur. Je zorgt voor verbinding en samenwerking op alle niveaus. Je handelt uit vertrouwen, stuurt aan op eigenaarschap en samenwerking. Je bent in staat taken en verantwoordelijkheden te delegeren.
  • Tactisch en strategisch inzicht: je hebt het schoolplan en het jaarplan evenals het strategisch beleidsplan van het bestuur helder voor ogen en weet deze (lange termijn) doelen te vertalen naar de praktijk en levend te houden. Op tactisch gebied ben je in staat om de consequenties van beleid te overzien en mee te nemen in je besluitvormingsprocessen. Je bent in staat om te gaan met verschillende belangen met behoud van de relatie. Je hebt oog en oor voor medezeggenschap.
  • Ontwikkelingsgerichtheid:door te sturen op de kwaliteit en effectiviteit van de organisatie en op deskundigheid en de inzetbaarheid van medewerkers, lever je een belangrijke bijdrage aan het borgen van onderwijskwaliteit en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door te investeren in onderscheidend personeelsbeleid.
  • Communicatieve vaardigheden:je bent een sparringpartner voor de adjunct-directeur en de collega-directeuren. Je staat voor je opvattingen en ideeën. Je communiceert formeel en informeel op de juiste toon en het juiste tijdstip. Je communicatiestijl is uitnodigend en open.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
Salarisindicatie D12 (cao PO)

Over Stichting PCOHS

Naam school
Adres
Bergse Linker Rottekade 315 , 3056LK Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Mevr. Ellen den Tol
Omschrijving
Stichting PCOHS ziet het als opdracht om in Rotterdam-Noord kwaliteit, actueel en attractief onderwijs te verzorgen. Onderwijs waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen, zodat een belangrijke basis wordt gelegd om straks als volwassene op een verantwoorde manier in het leven te kunnen staan. De basisscholen van Stichting PCOHS werken vanuit de protestants-christelijke levensovertuiging. 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Overweeg je om te solliciteren?
Deze procedure wordt begeleid door Ellen van den Tol van Parcours Partners.
Je kunt tot uiterlijk vrijdag 23 april 09:00 uur je sollicitatieformulier met cv indienen. Je kunt alleen solliciteren met het sollicitatieformulier.

Belangrijk voor je agenda:
Onder voorbehoud van de geldende corona-maatregelen:
Voorrondegesprekken zijn gepland op woensdag 28 april. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op maandag 17 mei. De tweede ronde wordt gehouden op donderdag 20 mei.

Een referentieonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.