Vacature Leerkracht bovenbouw in Hoogvliet Rotterdam 

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Leerkracht bovenbouw 
Datum online
2021-04-01 01-04-2021
Sluitingsdatum
31-7-2022
Met ingang van
Per direct
Omschrijving
De Plevier, onderdeel van Stichting BOOR, is een openbare basisschool die zich profileert als een sportieve school. We hechten waarde aan bewegen, gezonde voeding en sportief gedag. De Plevier staat in Boomgaardshoek in Hoogvliet Rotterdam en verzorgt onderwijs aan zon 400 leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren team, die allen streven naar een veilige en vertrouwde school.

Met ingang van aankomend schooljaar zijn wij op OBS de Plevier op zoek naar een: LEERKRACHT GROEP BOVENBOUW (0,4 1,0 FTE).

Wij staan voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. Daarnaast zullen wij in 2023 een geheel nieuw schoolpand betrekken dat geheel aan moet sluiten bij onze visie op onderwijs. Het nieuwe gebouw en de pleinen dagen kinderen uit tot bewegen, maar heeft ook een handvaardigheid-, een techniek-, een kooklokaal en een moestuin op het dakterras. Op de Plevier werken wij als team bouwdoorbroken met elkaar. Dit doen wij in verschillende leerontwikkelteams, die inhoudelijk aan beleidsontwikkeling werken, gerelateerd aan de pijlers van de school. Als directie werken wij op basis van vertrouwen en krijgen leerkrachten de vrijheid om te experimenteren om de onderwijskwaliteit te blijven verbeteren. Bekijk ook onze website: https://www.obsdeplevier.nl/

Interesse? Wij ontvangen graag je sollicitatie en nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Mocht je meer informatie willen over de functie en/of de school dan kun je contact opnemen met Janneke Westra via directie@obsdeplevier.nl.

Eisen

Minimaal aantal jaren werkervaring
- Je hebt hart voor openbaar onderwijs - Je bent in het bezit van een PABO-diploma (of bereid deze te gaan behalen)
Functie-eisen
- Je biedt een veilige en vertrouwde sfeer aan de kinderen
- Je bouwt en onderhoudt een goede relatie met de betrokken ouders en de collega´s om te zorgen voor een goede samenwerking
- Je bent bereid op inhoud mee te denken in één van de leerontwikkelteams

Over De Plevier 

Naam school
Adres
Plevier 97 , 3191GA Hoogvliet Rotterdam 
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.