Vacature Lid raad van toezicht in Huizen

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Lid raad van toezicht 
Datum online
2021-02-23 23-02-2021
Sluitingsdatum
12-3-2021
Met ingang van
1-8-2021
Soort vacature
Parttime
Omschrijving
De Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs, het Erfgooiers College te Huizen, zoekt vanwege periodieke aftreding een
 
lid van de raad van toezicht (m/v)
 
die een bijdrage wil leveren aan het toezicht. De raad van toezicht bestaat uit zes leden waarvan er één aftredend is.

Een toezichthouder draagt door kennis en ervaring, samen met de andere leden van de raad, bij tot een behoorlijk toezicht op het bestuur van de Stichting. Het functioneren van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en het functioneren vanuit een onafhankelijke opstelling. Uiteraard betekent dit dat een toezichthouder bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting.
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
Overige
Functie-eisen
De taken van de raad van toezicht zijn:
- toezicht houden op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting met inachtneming van wettelijke bepalingen;
- adviezen geven aan het bestuur over aangelegenheden die voor het te voeren bestuur van belang zijn, wanneer hij dit nodig acht of wanneer hij door het bestuur om zodanig advies wordt gevraagd;
- fungeert bovendien als klankbord voor het bestuur.
 
Voorwaarde voor benoeming tot lid van de raad van toezicht is het onderschrijven van de grondslag en het doel van de Stichting, zoals is vastgelegd in haar Statuten.
 
Er wordt tenminste vijf maal per jaar vergaderd met het bestuur. Leden van de raad participeren in eigen commissies met een specifieke taak (zoals bijvoorbeeld financiën, onderwijskwaliteit, remuneratie). De aanstelling van een toezichthouder is voor een periode van vier jaar.
Dit kan eenmaal worden verlengd voor eenzelfde periode.
 

Over Erfgooiers College

Naam school
Adres
Graaf Wichman 175, 1276KD Huizen
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. E.G. Gooijer
Niveau
mavo, havo, vwo, gymnasium
Omschrijving
Het Erfgooiers College is een zelfstandige brede scholengemeenschap voor protestants- christelijk onderwijs die onderwijs biedt aan zo’n gemiddeld 1000 leerlingen. De identiteit van onze school komt tot uiting in dagopeningen, godsdienstlessen en vieringen van christelijke feestdagen maar vooral door de wijze waarop wij met elkaar omgaan. We voelen ons aangesproken door waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid: er heerst een prettig leer- en leefklimaat. En we zoeken verbinding. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. We willen dat onze leerlingen groeien tot wereldburgers die stevig in hun schoenen staan en van betekenis zijn in onze maatschappij. 
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Bij het secretariaat van de school kunt u een gedetailleerde profielschets aanvragen, alsmede de Statuten de grondslag van de Stichting waar het Erfgooiers College onder valt. Voor informatie kunt u ook contact opnemen met Olaf van Dijk, ovandijk@erfgooierscollege.nl, de voorzitter van de raad van toezicht.
 
Als u geïnteresseerd bent, nodigen wij u van harte uit om te reageren. Stuurt u daarvoor een e-mail naar het secretariaat ter attentie van Emmy Gooijer, eg.gooijer@erfgooierscollege.nl .
 
Graag zien wij uw motivatiebrief en CV tegemoet vóór 13 maart 2021.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.