Vacature Docent Frans in Haarlem

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Docent Frans 
Datum online
2021-02-19 19-02-2021
Sluitingsdatum
9-3-2021
Met ingang van
01-08-2021
Soort vacature
Parttime
FTE
0,60-0,80 fte
Aantal uren
15 - 20
Omschrijving
Lyceum Sancta Maria; we leiden samen op voor méér dan een diploma!
Lyceum Sancta Maria in Haarlem staat als UNESCO-school voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen gaan van school met meer dan een diploma: resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers, maar net zo belangrijk zijn gedragingen en vaardigheden die leerlingen ontwikkelen om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving. Bovendien heeft elke leerling recht op goed onderwijs dat motiveert en uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Daarom zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Deze uitgangspunten zijn verwoord in ons onderwijsconcept.

Medewerkers en leerlingen hebben oog voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Wij werken echt samen aan een lerende en dynamische organisatie. Lyceum Sancta Maria heeft een eigen karakter, samen te vatten in vier kernwaarden: Kwaliteitsgericht, Uitdagend en creatief, Samen,  Ondernemend. Vanuit deze vier kernwaarden geven wij ons onderwijs in de breedste zin van het woord vorm, inhoud en kleur. Wij verwachten van nieuwe collega’s dat zij actief deelnemen, zich herkennen in onze kernwaarden en open staan voor leren en de daarbij horende kwaliteit.
Sancta is tevens opleidingsschool en maakt deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland; een samenwerkingsverband met 16 VO-scholen en 6 opleidingsinstituten. Iedere student wordt begeleid en beoordeeld door werkplekbegeleiders, volgens de normen die dit samenwerkingsverband heeft opgesteld.
Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die in staat zijn te inspireren, motiveren en coachen en die boeiend, eigentijds en toekomstgericht onderwijs geven. 
De volgende vacatures zijn vacant:
 • docent Frans 1e graad (circa 0,6- 0,8 fte)
 • docent Wiskunde 1e graad (1 fte)
 • docent Informatica 1e graad (circa 0,4 -0,6 fte)
Wij vragen:
 • Je hebt een eerstegraads bevoegdheid.
 • Je hebt enige lesgevende ervaring, lesgeven aan examenklassen is een pré.
 • Je bent een enthousiaste docent.
 • Je hecht waarde aan goed contact met leerlingen en collega's.
 • Je hebt leuke, frisse ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van formatief evalueren.
 • Je bent bereid om, waar nodig, een stap extra te zetten, ook voor schoolgebonden activiteiten zoals mentoraat en open dagen.
 • Je hebt een actieve rol in vakgebonden extra activiteiten zoals Olympiade, DELF, excursies, uitwisseling en studiereizen.
Wij bieden:
 • Een dynamische baan in een ambitieuze leeromgeving.
 • Een salaris op basis van ervaring conform CAO-VO.
 • Uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Volop ruimte om jezelf (verder) te ontwikkelen in een lerende organisatie.
 
Wil jij een bijdrage leveren aan onze ambities en met ons samenwerken aan goed onderwijs? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!
 
Beginnende, startende docenten zijn meer dan welkom! Sancta biedt startende docenten een inductieprogramma aan, waarbij je intensief, individueel en groepsgericht begeleid en ondersteund wordt in je verdere professionalisering om na drie jaar basisbekwaam te zijn. In het eerste jaar volg je trainings-en intervisiebijeenkomsten en krijg je een persoonlijke coach toegewezen.
 
Wil je meer weten over Lyceum Sancta Maria, kijk dan op www.sanctamaria.nl
 
 

Eisen

Opleiding
1e graads

Over Lyceum Sancta Maria

Naam school
Adres
van Limburg Stirumstraat 4, 2012MN Haarlem Noord-Holland
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. R. Box
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Omschrijving

Sancta Maria is opgericht in 1931 als gymnasiumonderwijs. Sinds de oprichting in 1931 is er veel veranderd. Het huidige gebouw is uitgebreid en vernieuwd, het aantal leerlingen is toegenomen en de lessen en ruimtes zijn aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Leerlingen krijgen les op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Sancta Maria is een katholieke school waar ouders en leerlingen zich welkom voelen, ongeacht hun levensvisie of geloofsovertuiging. Op onze UNESCO-school werken 150 medewerkers. Samen dragen wij zorg voor meer dan 1.400 leerlingen uit Haarlem en omgeving.

 

Sancta werkt aan uitdagend en goed onderwijs, met oog voor veiligheid, persoonlijke aandacht en openheid. Een goede sfeer is daarbij belangrijk. Juist op dit vlak weet Sancta zich in positieve zin van andere scholen te onderscheiden. Sfeer is een belangrijke reden waarom leerlingen, ouders en personeel voor Sancta kiezen. Docenten geven blijk van grote betrokkenheid bij leerlingen, ouders en collega's. De examenresultaten havo en vwo zitten op of boven het landelijk gemiddelde.
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.