Vacature Schoolcoach praktijkonderwijs in Dordrecht

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Schoolcoach praktijkonderwijs 
Datum online
2021-02-15 15-02-2021
Sluitingsdatum
5-3-2021
Met ingang van
1-8-2021
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,6 tot 1,0 FTE
Omschrijving
De Hans Petrischool school voor Praktijkonderwijs zoekt een schoolcoach. Kom jij ons ambitieuze team versterken?  Ben jij die toekomstige collega die kennis van leerlingen PrO weet te combineren met kennis over het Praktijkonderwijs en ben je kundig in het opstellen van handelingsadviezen voor docenten en leerlingen: stuur dan je CV en je motivatie-brief in via Meesterbaan.

Context
De werkzaamheden worden verricht voor de Hans Petrischool. De Hans Petrischool is een school voor Praktijkonderwijs. De Hans Petrischool heeft een directeur en 2 teamleiders, die het management van de school vormen. De directeur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze met de teamleiders in concreet beleid. De uitvoering van het onderwijskundig proces en de leerlingenbegeleiding vinden plaats door de docenten onder leiding van een teamleider. De Hans Petrischool is volop in ontwikkeling, o.a. door vormgeven van een strategisch beleidsplan 2025 en inrichting van het pedagogisch klimaat volgens de Baaz methodiek.
 
De schoolcoach is onderdeel van het ondersteuningsteam, bestaande uit orthopedagoog en ondersteuningscoordinator. De zorg en ondersteuning wordt opnieuw ingericht op de Hans Petrischool. De schoolcoach zal hierin ook meedenken. We willen de komende jaren de ondersteuning steeds meer op maat in de klas bieden. We werken graag nauw samen met diverse ketenpartners, zoals de Ouder-Kind Coach als onderdeel van het Sociaal Wijkteam, Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht.     
 
 
Werkzaamheden
De schoolcoach verricht uitvoerende werkzaamheden op het terrein van leerlingenzorg voornamelijk in de klas en begeleidt leerlingen en docenten ten behoeve van het leerproces en gedrag. Indien nodig maakt de schoolcoach een observatieverslag.
 
 
Leerlingenzorg
 • Begeleiding van leerlingen in de klas, die extra ondersteuning vragen bij het leren en hun gedrag. Gewerkt wordt volgens de BAAZ methodiek. Je bent sparringspartner voor de mentor.
 • Uitvoering geven aan het planmatig ondersteunen van de leerling in de klas, zoals vastgesteld in het ondersteuningsteam
 • Terugkeergesprekken en begeleiding van leerlingen die het onderwijsproces weer hervatten. Dit gebeurt vaak in overleg met de teamleider.
 • Maken van een observatieverslag en beschrijving van het integraal beeld van een leerling.
 • Handelingsadviezen geven en opstellen voor leerlingen en docenten. In overleg met de werkgroep OPP deze handelingsadviezen opnemen in het OPP.
 • Groepsaanbod ontwikkelen en realiseren. Voornamelijk de vertaling in de klas en op school realiseren met de leerling en mentor.
 
Coacht en ondersteunt docenten op de werkvloer 
 • Veel in de klassen aanwezig, docenten ondersteunen en coachen waar nodig. Signaleren van behoefte aan extra scholing.
 • Ondersteunen bij  vormgeven van het gedifferentieerd werken in de klassen: handvaten ontwikkelingen voor de docenten, coachen en begeleiden.
 
Interne Ondersteuningsteam (leerlingen zorgniveau 3)
 • Bijdrage aan realisatie van extra ondersteuning van leerlingen in de klas en begeleiding naar externe trainingen en vertaling naar in de klas.
 • Concreet begeleiden van de inzet Playing for Succes en preventieve trainingen als meidenvenijn, machotraining en Rots en Water.
 
Advies rondom ontwikkeling van inrichting Passend Onderwijs (zie extra bijlage)
 • Volgen van de ontwikkelingen rondom inrichting Passend Onderwijs
 • Meedenken in realisatie Passend Onderwijs op de Hans Petrischool
 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
 • We verwachten een schoolcoach die zelfstandig werkt op pedagogisch en didactisch gebied
 • In samenwerking met collega’s planmatig werkt en met regelmaat evalueert
 • Input geeft op het beleid rondom zorg en ondersteuning
 • De ondersteuningscoordinator bewaakt de grote lijnen en stuurt aan binnen de zorgkaders.
 • Als schoolcoach ben je onderdeel van het team Ondersteunend Personeel dat wordt aangestuurd door de directeur.
 
Contacten
 • met leerlingen;
 • met mentoren, vakdocenten, zorgteam en MT van de school
 • met ouders/opvoeders en eventueel mentor over aanpak en werkwijze bij de gedragingen van de leerling in de thuissituatie om tot nadere afspraken te komen en bij belangenverschillen tot een oplossing te komen;
 • adviseren van het onderwijsteam over de individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen;
 • met collegae, vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over gedragsvraagstukken en/of de behaalde resultaten om tot evaluatie te komen;
 • met personeelsleden met zorgtaken van andere scholen om het beleid af te stemmen en te coördineren;
 • met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, van scholen waarnaar verwezen wordt, van instellingen op het terrein van Jeugdzorg over gegevens, na toestemming ouders, met betrekking tot de leerling om te overleggen.

Eisen

Opleiding
1e graads of 2e graads of Overige of Pabo
Functie-eisen

Kennis en vaardigheden
 • theoretische kennis op de diverse vakgebieden binnen Passend Onderwijs;
 • kennis van de ontwikkelingen op het algemene terrein van de leerlingbegeleiding en hier een relevante opleiding in hebben gevolgd;
 • kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en);
 • les-ervaring in het onderwijs (PrO of clusteronderwijs) is een pre;
 • communicatieve en sociale vaardigheden, ervaring met gespreksvoering;
 • vaardigheid in het begeleiden van leerlingen, ook richting stage;
 • kennis hebben van de doelgroep van het praktijkonderwijs
 • vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling gebeurt volgens CAO VO

Over Hans Petrischool

Naam school
Adres
Anna van Saksenstraat 11, 3314NC Dordrecht Zuid-Holland
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Praktijkonderwijs
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Dhr. J. van Wijhe
Niveau
pro
Omschrijving
Op de Hans Petrischool krijgen 235 leerlingen van 12 tot 18 jaar praktijkonderwijs in groepen van ongeveer 15 leerlingen groot. De leerlingen krijgen AVO-onderwijs, praktijklessen en ze lopen intern en extern stage. Ook ontvangen leerlingen zorg gebaseerd op hun zorgvraag. in het moderne schoolgebouw  bevinden zich onder andere een aantal goed uitgeruste praktijklokalen. Ook heeft de school een leslokatie in De Merwelanden, een woon en zorgcentrum waar wij een samenwerking mee aan zijn gegaan. Ook heeft de school een lokatie in een seniorenflat (ProSupport in Zephyr).  Leerlingen worden via stages begeleid naar werk. Een deel van de leerlingen stroomt ook uit naar het (V)MBO.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Solliciteren op deze vacature gaat via Meesterbaan. Stuur je cv en motivatiebrief in.

- sluitingsdatum 5 maart
- van 8 tot en met 12 maart zal de sollicitatie-commissie de sollicitaties bespreken, daarna worden kandidaten uitgenodigd
- de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 15 tot en met 19 maart
- eventueel volgt nog een tweede ronde
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.