Vacature Directeur-bestuurder in Almere

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Directeur-bestuurder 
Datum online
2021-01-14 14-01-2021
Sluitingsdatum
14-3-2021
Met ingang van
01-08-2021
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0.5
Omschrijving
Vacature uitvoerend bestuurder, 0,5 fte (20 uur)

Het bestuur van onze school is ingericht volgens een one-tier model, waaronder een toezichthoudend deel (6 toezichthouders, onbezoldigd) en een uitvoerend deel (1 uitvoerend bestuurder, bezoldigd). De volledige bestuurlijke uitvoering is belegd bij de uitvoerend bestuurder. De schoolleiding voor de 3 locaties ligt bij de directie/schoolleiding. Zij geven samen met een team coördinatoren dagelijks vorm aan de visie, missie en kwaliteitszorg van de school.

Wie zoeken wij?
De uitvoerend bestuurder verbindt vanuit onderwijspassie mens en organisatie en geeft vorm aan het onderwijsbeleid in onze school. De complexiteit van het samenwerkingsverband met gemeente, andere schoolbesturen en stakeholders vraagt om een sensitieve bestuurder met bewezen managementkwaliteiten. Gezocht wordt naar een dynamisch persoon, die zich kan verplaatsen in de verschillende groepen met begrip en empathie, en die snel kan schakelen tussen de verschillende rollen en taken die vervuld moeten worden.
Van de uitvoerend bestuurder wordt een toegankelijke en betrokken bestuurs- en leiderschapsstijl verwacht, met aandacht voor het primaire proces en gevoel voor de leerlingen. De uitvoerend bestuurder faciliteert goed onderwijs, moedigt eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen aan en biedt ruimte en vertrouwen aan de schoolleiding en het personeel. De uitvoerend bestuurder weet wat er speelt op de werkvloer en kan dit vertalen naar beleid en strategie.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de po raad als ‘levend document met ontwikkelkarakter’. De leden van het toezichthoudend deel van het bestuur verschillen qua achtergrond en ervaring. Zij komen vanuit het bedrijfsleven, openbaar bestuur en/of het onderwijs. Daarnaast is er een goede verdeling van specifieke deskundigheden zoals HR, vastgoed, financiën en juridische zaken alsmede vrijeschoolpedagogie en/of antroposofische menskunde. Zij vervullen tevens de rol van werkgever voor de uitvoerend bestuurder.

Het bestuur vergadert tenminste 7 maal per jaar. De vergaderingen vinden plaats op doordeweekse avonden.
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Functie-eisen
Wat breng je mee?
 • kennis en passie voor de antroposofische grondslag en de visie en missie van het vrijeschool onderwijs
 • academisch werk‐ en denkniveau;
 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke functie en bij voorkeur ervaring in bestuurlijke processen en onderwijsorganisaties;
 • de kunde om een onafhankelijke, kritische en constructieve dialoog met de toezichthoudende bestuurders en andere overlegvormen te voeren;
 • Je volgt de ontwikkelingen in het onderwijs en maatschappij en weet wat er in de organisatie gaande is;
 • je bent in staat om de eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
B
Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij jou?
 • een team professionals dat graag eigen verantwoordelijkheid neemt, feedback vraagt en altijd in ontwikkeling is;
 • twee schoolleiders/directieleden die vol passie voor goed vrijeschoolonderwijs leiding geven aan de locaties. Zij doen dat in samenwerking met meerdere coördinatoren die elk vanuit eigen expertise het onderwijsbeleid en de koers binnen de school vorm geven.
 • de kans een mogelijk nieuwe school op te richten binnen een actief leerlinggroei scenario
 • een aanstelling onder de bestuurders cao voor een jaar, met de intentie een duurzame verbinding aan te gaan;
 • een zorgvuldig begeleidingsprogramma om helemaal thuis te komen in de organisatie en de lopende portefeuilles (inwerkperiode van ca. 2 maanden door de huidige uitvoerend bestuurder)
Ingang werkzaamheden per 1 augustus 2021. Opstart inwerktraject vanaf mei/juni 2021

Over Stichting Vrijeschool Almere

Adres
Lierstraat 7, 1312JZ Almere Flevoland
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Vrijeschool
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Mevr. M. Bijsterveld
Omschrijving

Over de Vrijeschool
De Vrijeschool Almere is een éénpitter basisschool met ca. 500 leerlingen, verdeeld over 3 schoolgebouwen. Wij verzorgen vrijeschoolonderwijs voor kinderen binnen Almere en omgeving. Het vrijeschoolonderwijs staat sterk in de belangstelling en het aantal leerlingen op onze school groeit snel. In Nederland volgen circa 20.000 leerlingen onderwijs op bijna 100 vrijescholen, gebaseerd op het antroposofische gedachtengoed van Rudolf Steiner. De vrijeschoolpedagogie heeft een duidelijke visie, gericht op de ontwikkeling van kinderen naar evenwichtige volwassenen. Een kind verdient uitdagingen voor het verstand, het gevoel, en de wil. Daarom bieden wij een breed onderwijspakket aan. Naast leerstof is er veel ruimte voor kunstzinnige vorming, beweging en spel. Als school willen wij de kinderen een brede ontwikkeling meegeven, zodat zij als mens vorm kunnen geven aan de wereld van morgen.

Wij bieden onderwijs dat samen met de ouders, kinderen helpt zelf betekenis en richting te geven aan hun eigen leven, en hen ondersteunt bij de ontwikkeling tot wereldburger. Opvoeden en onderwijs liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Wij richten ons onderwijs zo in dat een kind zichzelf kan zijn en worden. Hiervoor heeft het naast kennis ook een warm gevoelsleven en een sterk lichaam nodig. Hoofd, hart en handen zijn daarom even belangrijk. Het kind ontwikkelt deze vermogens, elk op zijn eigen manier, in zijn eigen ritme. Meer info op www.vrijeschool-almere.nl.

Maak vast kennis met onze school via: Dit is de Vrijeschool Almere! - YouTube
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Procedure
Graag ontvangen wij uiterlijk 31 maart 2021, uw sollicitatie met cv. Deze kunt u sturen naar bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl. Na ontvangst zult u per mail uitgenodigd worden voor een eerste persoonlijk gesprek op school. Wij zijn gevestigd aan de Lierstraat 7 in Almere (Muziekwijk). Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Margreet Bijsterveld, directeur-bestuurder, via mailadres: M.Bijsterveld@vrijeschool-almere.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.