Vacature Leraarondersteuner in Den Haag

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Leraarondersteuner 
Datum online
2021-01-12 12-01-2021
Sluitingsdatum
12-2-2021
Met ingang van
z.s.m.
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1,0
Omschrijving
De organisatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd voornamelijk op locatie Rijswijk en deels ook op het FlexCollege in Den Haag, beide onderdelen van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (opdc) van samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
Locatie Rijswijk start per 15 januari een pilot met maatwerktrajecten voor (dreigende) thuiszitters. Op een fijne, goed geoutilleerde locatie met een klein team pioniers, gaan we actief aan de slag om (dreigende) thuiszitters vanuit maatwerk en onderwijsperspectief, (weer) een positief traject te bieden.
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren
en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan
leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij
hen passende en positieve manier voort kunnen zetten.
 

Eisen

Functie-eisen
Functie-eisen
 
Kerntaken
 • Onder verantwoordelijkheid van de docent-mentor ondersteunende taken uitvoeren in onderwijs;
 • Onder de formele verantwoordelijkheid van een docent-mentor heb je een zelfstandige taak in de leerlingenbegeleiding (o.a. andere door het voeren van het mentoraat en het verzorgen van trainingen conform het trainingsaanbod);
 • Je bent belast met overige schooltaken en je levert een bijdrage aan de algemene organisatie van het opdc in het algemeen en locatie Rijswijk in het bijzonder;
 • Je handelt pedagogisch en didactisch conform de uitgangspunten van het opdc|FlexCollege.
Kennis en vaardigheden
 • Je beschikt over een relevante mbo+/hbo-opleiding of zit in een opleidingstraject daarvoor;
 • Je bent bekend met de pedagogisch-didactische uitgangspunten van het opdc|FlexCollege en kan deze in al het handelen toepassen;
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken en staat open voor “best practices” van collega's;
 • Je werkt aantoonbaar aan jouw professionele ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 7 conform CAO VO
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden
Een zelfstandige en uitdagende functie in een bijzondere werkomgeving met professionele en betrokken collega’s, een prettige werksfeer en goede begeleiding.
 
Salarisschaal
Schaal 7 CAO VO
 
Wat het SWV verder biedt:
 • Een vakantietoeslag van 8% op basis van een fulltime dienstverband (mei);
 • Een eindejaarsuitkering van 8% op basis van een fulltime dienstverband (december);
 • Een extra eindejaarsuitkering schaal 1 tot en met 8 (december);
 • Een pensioendeelname bij het ABP;
 • Een jaarlijkse salarisverhoging d.m.v. een periodiek in augustus mits het functioneren voldoende is;
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis);
 • Een reiskostenvergoeding vanaf 8 km per enkele reis;
 • Vakbondsregeling (fiscale uitruil contributiekosten);
 • Een salderingsregeling (fiscale uitruil reiskosten).

Over FlexCollege OPDC SWVZHW

Adres
Gouwestraat 13, 2515SM Den Haag Zuid-Holland
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. Wendelien Ephraim
Niveau
pro, lwoo, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium
Omschrijving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege, een onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.
 
Het FlexCollege verzorgt onderwijs en begeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren en/of sociaal functioneren. De missie van het FlexCollege is het continueren van onderwijs aan leerlingen die op hun stamschool zijn vastgelopen, zodat leerlingen hun schoolloopbaan op een bij hen passende en positieve  manier voort kunnen zetten.
 
Het FlexCollege biedt leerlingen een drieledig programma-aanbod:
Het onderwijsprogramma
Het trainingsprogramma
Het zorgprogramma
 
Het leren is leidend, dat wil zeggen dat het trainings- en zorgprogramma ten dienste van het onderwijsprogramma staan. Veel van de Flexleerlingen hebben om diverse redenen belemmeringen in het leren, dan wel het leerbaar zijn. Deze belemmeringen worden in kaart gebracht en waar mogelijk door het trainings- en zorgaanbod verholpen. Het trainingsprogramma omvat zowel een didactisch als een sociaal-emotioneel (op schoolgedrag gericht) component.
 
Kenmerkend voor het FlexCollege is het pedagogisch-didactisch klimaat berustend op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel (SCM), RET (rationele -emotieve therapie) en Oplossingsgericht werken (OGW).
 
In het kort zijn deze uitgangspunten:
Insteken op balans tussen taken en vaardigheden
Het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten
Het versterken van vaardigheden waar nodig
Regie over eigen handelen
Werken aan wat werkt
Uitgaan van eigen kracht en netwerk
 
Het SCM dient als Beginsel, RET als de Bouwstenen van onze taal en OGW als onze Basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Sollicitatie informatie
 
De volledige functieomschrijving is opvraagvaar.
 
Geïnteresseerd?
Je kunt uiterlijk reageren t/m 24 januari aanstaande middels een motivatiebrief en jouw Curriculum Vitae.
 
VOG
Een geldige VOG is nadrukkelijk vereist. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.