Vacature Lid Raad van Toezicht in Voorburg

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Lid Raad van Toezicht 
Datum online
2021-01-08 08-01-2021
Sluitingsdatum
24-1-2021
Met ingang van
01-04-2021
Soort vacature
Parttime
FTE
-
Aantal uren
-
Omschrijving
De Stichting Scholengroep Spinoza vormt het bevoegd gezag van acht VO-scholen in de regio Leidschendam-Voorburg - Den Haag. De scholengroep biedt onderwijs in VMBO (met LWOO), HAVO, Atheneum en Gymnasium. Meer informatie over de Scholengroep Spinoza kunt u vinden op onze website www.scholengroepspinoza.nl.
 
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende functie met betrekking tot het College van Bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting. 

Aan het eind van dit schooljaar komt er een zetel vrij in de raad. Met het oog op een verantwoorde overdracht van kennis en ervaring zoekt de raad daarom per 1 april een nieuw lid.
 
Beschikbaarheid
De Raad van Toezicht vergadert zes maal per jaar op woensdagavond van 18.00 uur  tot 20.00 uur. Minstens twee maal per jaar wordt een ontmoeting tussen GMR en RvT georganiseerd. De leden krijgen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

Eisen

Functie-eisen
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
 
  • een brede bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring heeft;
  • de uitgangspunten zoals weergegeven in de missie en visie van Spinoza en die van de scholen onderschrijft;
  • onpartijdig en onafhankelijk is;
  • open staat voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
  • slagvaardig maar kritisch is en beschikt over een goed oordeelsvermogen;
  • past in het team van de Raad van Toezicht en beschikt over voldoende tijd.
 
Binding met de regio strekt tot aanbeveling. Bij de selectie van kandidaten zal ook gekeken worden naar de diversiteit in samenstelling van de raad. Met betrekking tot specifieke inbreng wordt in het bijzonder gezocht naar:
 
een lid met financieel-economische achtergrond en specifieke aandacht voor strategische bedrijfsvoering.
 

Over Scholengroep Spinoza

Naam school
Adres
van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85, 2273CD Voorburg
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Scholengroep Spinoza
Omschrijving
Een scholengroep die de naam draagt van één van de grootste filosofen die Nederland ooit gekend heeft. Onder Scholengroep Spinoza vallen acht scholen die elk een eigen identiteit hebben. Een Dalton-school, een categoraal gymnasium, scholengemeenschappen voor algemeen vormend en beroepsonderwijs en bijna allemaal opleidingsschool. 

 
Bijzonderheden
-

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie

Procedure
De Raad van Toezicht laat zich bij de benoeming adviseren door een benoemingsadviescommissie bestaande uit 2 leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder, 1 schooldirecteur en 1 lid namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De termijn om te reageren sluit op 24 januari. De gesprekken met de kandidaten staan gepland op 2 en 3 maart, met de mogelijkheid voor een tweede gesprek op 11 maart. In de vergadering van 16 maart zal de RvT een besluit nemen over de voordracht, zodat het nieuwe lid op woensdag 14 april de eerste vergadering kan bijwonen.

Informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J. van den Berg, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 06-51330972. Indien u de profielschets voor de Raad van Toezicht wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de heer P. Moerland, ambtelijk secretaris, tel. 070-4199445 of per e-mail mrl@scholengroepspinoza.nl.
 
Uw sollicitatie kunt u richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, postbus 35, 2270 AA, Voorburg of per mail aan
mevrouw Haantjes, hts@scholengroepspinoza.nl o.v.v. lidmaatschap Raad van Toezicht.

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.